Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Hipoteques per a garatges i locals

Les entitats comencen a crear crèdits per finançar la compra de garatges i locals o ampliar la hipoteca i incloure l'adquisició de mobiliari
Per José Ignacio Recio 27 de març de 2014
Img plazas garaje hd
Imagen: Julen

No hi ha massa ofertes concretes d’hipoteques per a garatges, per a la compra de locals o de multiús. La seva comercialització no està molt estesa, malgrat la forta demanda que genera l’adquisició d’aquests béns entre els usuaris, doncs són més barats que un pis. El que hi ha són crèdits molt específics que requereixen d’un disseny propi i que s’ofereixen amb terminis d’amortització més suaus que a través de les hipoteques tradicionals (un màxim de 15 anys) i financen poc més de la meitat de la nova compra. Aquest article repassa l’oferta d’aquest tipus de préstecs.

Hipoteques més flexibles

Aquests crèdits hipotecaris són més flexibles, doncs són els propis usuaris els qui poden triar el tipus d’interès (fix o variable), en funció de les seves necessitats. En qualsevol cas, l’oferta que presenten els bancs es limita tan sol a un parell de propostes puntuals amb les quals satisfer la demanda dels seus clients, encara que és un segment d’exploració per les entitats financeres i no és descartable que en els propers mesos apareguin més.

Els usuaris són els qui decideixen el tipus d’interès (fix o variable), en funció de les seves necessitats

Una de les propostes parteix de Novagalicia Banc que, sota la denominació d’Hipoteca Atencions Diverses, permet finançar la compra d’immobles no destinats a habitatge, tals com a locals i garatges. Es finança fins al 60% del valor de taxació o de compravenda de l’immoble (el menor de tots dos), amb un termini d’amortització que aconsegueix fins als 15 anys per retornar el préstec mitjançant quotes mensuals.

El Banc Santander ha desenvolupat un model de finançament encara més específic que l’anterior, a través del Supercrédito Local, per als casos en què els seus clients el que necessitin és disposar d’un local o canviar la destinació del seu negoci. Aquesta entitat finança la seva adquisició, mitjançant un préstec, quan l’activitat sigui de comerç minorista. El termini màxim per retornar els diners és també de 15 anys, i es pot seleccionar entre un tipus d’interès fix i un altre variable.

Ampliar hipoteca per pagar el mobiliari

Un altre plantejament diferent és el que ve desenvolupant Cajamar per mitjà de la seva Hipoteca Multiús, que permet reutilitzar l’import ja amortitzat per finançar determinades finalitats de consum familiar, adquisició de mobiliari i estris domèstics, entre les més importants. La finalitat d’aquest producte hipotecari és la compra d’habitatge i, després, el capital amortitzat pot ser usat de nou per a les finalitats abans ressenyades. L’import màxim que concedeix aquest crèdit hipotecari és de fins al 80% del menor valor d’adquisició o de taxació, i dona un termini màxim per amortitzar-ho de 40 anys. D’altra banda, les disposicions successives, tindran un venciment màxim de 10 anys, amb el límit de la data de venciment final de la hipoteca.

El tipus d’interès per al principal, destinat al finançament de casa, és variable, amb revisió anual de l’euríbor més un diferencial reduït vinculat a la domiciliació de la nòmina. Per la seva banda, per a les disposicions de capitals amortitzats amb destinació a altres finalitats, l’interès és variable, amb revisió anual de l’euríbor més un diferencial major que l’anterior, i amb les mateixes característiques en la seva contractació.

El producte comporta diverses comissions: per obertura, per amortització anticipada parcial i total i per modificació de condicions. Això eleva el pagament final que han d’assumir els seus demandants per complir els seus desitjos d’entrar a viure a un nou habitatge amb mobiliari incorporat.

Més assequibles per als seus demandants

Els garatges requereixen d’un menor esforç econòmic per part dels seus demandants, la taxació dels quals pot desembolicar-se en una franja mitjana que oscil·la entre 15.000 i 25.000 euros, per la qual cosa es fa més accessible la sol·licitud d’aquest tipus de productes per finançar la seva compra, ja que poden amortitzar-se amb major celeritat i a través de quotes mensuals més suaus. Per aquest motiu en moltes entitats bancàries, i per sufragar la seva adquisició, es decantin per oferir als seus clients un préstec personal com a alternativa per al seu finançament, amb un tipus d’interès que s’aproxima al 10%, i que està destinat a 10 anys, la qual cosa implicaria una quota que en qualsevol cas no sobrepassaria els 400 euros al mes.

Els destinats per a locals comercials, en canvi, reclamen una quota més elevada com a conseqüència de les seves majors exigències, tant en els terminis d’amortització com en les quantitats anticipades. La seva demanda és més propensa a la sol·licitud d’un crèdit hipotecari, i no a un personal com en el cas dels garatges.

Una altra opció que disposen els seus sol·licitants per sufragar aquestes despeses consisteix a ampliar la hipoteca del seu pis, perquè les condicions dels interessos fossin millors, encara que haurien d’eixamplar els seus terminis de devolució.