Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Hipoteques per a habitatges en construcció

Financen fins al 100% del cost de l'immoble i el seu termini d'amortització oscil·la entre 35 i 50 anys
Per roserblasco 12 de novembre de 2008
Img enconstruccion

No totes les hipoteques són iguals, ni tenen la mateixa finalitat. A més de les tradicionals, les hi ha destinades a finançar a les persones que tinguin pensant adquirir una casa que estigui encara en construcció, o les trucades “autopromotor”, dirigides a els qui construeixen o rehabiliten el propi habitatge. Són pocs els bancs i caixes d’estalvis que les inclouen en la seva proposta hipotecària, ja que es tracta de préstecs de llarga vida -d’entre 35 i 50 anys de termini d’amortització- que financen la totalitat o gran part del nou habitatge, i amb condicions especials.

Hipoteques “autopromotor”

Una de les modalitats que contempla el mercat creditici nacional són les hipoteques anomenades “autopromotor”, amb les quals no només es finança la construcció sinó les reformes immobiliàries:

 • Caixa Murcia:

  La Hipoteca “Autopromotor” està destinada a la construcció o rehabilitació immobiliària. Té dos períodes: per a la fase de construcció en la qual la disposició del capital s’efectuarà mitjançant certificacions d’obra, conforme vagi avançant el projecte. Durant aquesta etapa es pot disposar de manca de capital i pagar només els interessos.

  L’altra fase és la d’amortització, després de la finalització de l’obra. S’inicia el període de devolució del préstec mitjançant quotes mensuals de capital i interessos. Es pot triar entre interès variable, fix o mixt per un import de fins al 80% del valor de taxació.

 • Caja Madrid:

  El “Préstec Autopromotor” es dirigeix a qui desitja construir o rehabilitar la seva pròpia casa. El titular disposa de fins a tres anys per construir l’habitatge, període durant el qual anirà rebent finançament segons vagi realitzant l’obra. Una vegada acabada, disposarà de fins a 20 anys per amortitzar el seu préstec. L’import aconsegueix el 85% del valor de la inversió, inclosa l’adquisició de solar. El tipus d’interès pot ser fix o variable. En aquest últim cas, durant el període de desemborsament el tipus d’interès serà fix i a partir del desemborsament total per la finalització de l’obra es revisarà en funció de l’evolució dels índexs oficials (Euribor, hipotecari, caixes o bancs, CECA…) més un diferencial. Pel que fa al sistema d’amortització, en la fase de desemborsament (fins a la finalització de l’obra) només s’abonaran els interessos sobre el capital disposat; una vegada acabada l’habitatge, l’amortització del préstec es realitzarà en quotes constants comprensives de capital i interessos.

 • BBK:

  El préstec “Construcció d’Habitatge Propi” permet finançar fins al 100% del valor de taxació en un termini màxim de 50 anys. Compta amb una sistema d’amortització que pot triar el subscriptor: quota constant, quota creixent, o fins i tot lliure amortització, la qual cosa constitueix la seva principal aportació. Té una comissió anticipada del 1%, encara que està exempta de comissions en concepte d’estudi.

 • Banesto:

  En “la Hipoteca Autoconstrucción” l’import es lliura en diverses disposicions, a mesura que es van efectuant les obres i incrementa el seu valor. En lliurar-se els diners conforme s’efectuen les obres, només es paguen interessos pels diners del que s’ha disposat, no per l’import total del préstec. És una hipoteca exempta de quotes d’amortització i compta amb totes les modalitats financeres: a tipus variable, mixt o fix… i bonificada, que permet un estalvi de 0,25 punts.

 • BBVA:

  La seva “Hipoteca per Autopromotor” permet finançar en titular el seu propi habitatge, beneficiant-se d’un esquema flexible amb el qual disposar dels diners necessaris a cada moment del projecte. L’operació consta d’un període de carència de fins a 24 mesos, durant el qual s’abonen periòdicament els interessos corresponents a les quantitats que s’hagi disposat. Una vegada acabada l’obra i disposat del préstec íntegrament, s’inicia el període d’amortització. En els casos d’interès a tipus variable, a partir de la segona revisió en període d’amortització, el titular pot triar la quota que pagarà cada any (augmentar o reduir el termini del préstec), així com ajornar el pagament de fins a dues quotes a l’any.

  Finançar l’habitatge en construcció

 • BBK: la hipoteca “Habitatge en construcció” està destinada a els qui vulguin comprar una casa que encara es troba en fase de construcció, amb un tipus d’interès inicial personalitzat, i la resta en funció de la vinculació de les persones sol·licitants i del percentatge sobre la taxació de l’habitatge.
 • CaixaGalícia : l’On “Hipoteca Construcció” finança el nou habitatge. Es pot anar disposant dels diners conformes avanci la construcció de l’immoble. La seva principal aportació és que no té comissions, encara que s’aplica un tipus d’interès equivalent a l’Euribor + 0,49% per un període màxim de 35 anys (en els dos primers només es paguen els interessos). Només es pot contractar a través d’Internet per un import mínim de 100.000 euros, i amb una domiciliació d’ingressos mensuals superiors o iguals a 1.500 euros en un compte de l’entitat gallega.

Les diferències amb les hipoteques tradicionals

Les seves diferències pel que fa a les hipoteques tradicionals radiquen en punts molt concrets:

 • Tenen gran flexibilitat, ja que es poden contractar amb tipus d’interès a voluntat del titular: variable, fix… i fins i tot a lliure disposició.
 • Algunes modalitats, com les hipoteques bonificades, permeten estalviar en uns quants punts menys.
 • Compten amb dos períodes clarament delimitats: la fase de la construcció de l’habitatge, en la qual cal una sèrie d’avantatges en funció de cada producte, i el període d’amortització, quan comença a fer-se efectiu el préstec, mitjançant l’abonament mensual de capital i interessos.
  FINANÇAMENT D’HABITATGES UNIFAMILIARS

  Entre les hipoteques destinades a cobrir necessitats específiques poden trobar-se també les que financen la compra d’habitatges unifamiliars en construcció, com la dissenyada pel Santander. Segons l’entitat, inicialment s’estableix un pla de disposicions del préstec, que coincideix amb les certificacions d’avanç de l’obra fins a la seva completa terminació. Durant la fase de construcció, el titular de la hipoteca pot gaudir d’un període de carència, amb el que només pagarà interessos. El període d’amortització començarà en finalitzar aquest interval de gràcia.

  Com en altres productes de similars característiques, el finançament màxim aconsegueix el 80% del valor de taxació durant un termini màxim de 30 anys, en el qual s’aplica un tipus d’interès del 6,15% durant el primer any. Posteriorment es referencia a l’Euribor + 0,90%, amb un període de carència màxim de dos anys.