Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Indemnitzacions en cas d’inundació

La naturalesa del sinistre determina qui es fa càrrec de les indemnitzacions
Per mediatrader 30 de abril de 2002

Les pòlisses de llar inclouen tres cobertures que cal emprar en cas d’una acció excessiva de l’aigua: la cobertura per danys per aigua, la cobertura per pluja, neu, vent i pedra i la cobertura per inundacions. Les tres garanteixen, generalment, el 100% del capital assegurat, tant en concepte de continent com de contingut.

El que s’entén per danys ocasionats per aigua solen ser les goteres, filtracions o altres danys per l’estil. Els sinistres causats per pluja són aquells en els quals s’han produït danys per precipitacions superiors a una determinada quantitat (que varia en funció de la companyia que emeti la pòlissa) d’aigua per metre quadrat i hora. En el cas de les inundacions, serà la companyia la que cobreixi els danys quan aquelles es produeixin per desbordaments relacionats amb cursos artificials d’aigües: séquies, canals, clavegueram…

No obstant això, quan els desbordaments afecten llits naturals o la pròpia mar, o es produeixen trencaments de dics o preses, llavors és el Consorci de Compensació d’Assegurances, un organisme estatal, el que es fa càrrec de les indemnitzacions. Als fons del Consorci contribueixen gairebé totes les assegurances de danys. En el cas de les pòlisses de llar, l’asseguradora amb la qual l’usuari contracta la pòlissa traspassa el 0,009% dels capitals assegurats al Consorci.

És important recordar que quan és el Consorci el “pagà”, la cobertura té una franquícia: el propi assegurat ha de fer front al pagament del 10% de la quantia en què es valori el sinistre, i aquest 10% ha de ser superior a 150 euros i inferior a l’1% del capital assegurat en la pòlissa de llar.

Hi ha un tercer suposat, contemplat precisament en les exclusions dels danys coberts pel Consorci, que es dóna quan es produeixen sinistres que són declarats pel Govern com a catàstrofe “o calamitat nacional”. En aquests casos, l’Administració prepara plans especials d’actuació i atenció als damnificats i s’encarrega de les indemnitzacions i d’escometre les reparacions pertinents, per la qual cosa no intervenen ni la companyia asseguradora ni el Consorci de Compensació d’Assegurances.