Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

IRPH d’entitats, com afecta a les hipoteques?

L'IRPH d'entitats substitueix a l'índex de referències de caixes, bancs i CECA, i els seus subscriptors hauran de negociar amb el seu banc les noves condicions de la seva hipoteca
Per José Ignacio Recio 18 de setembre de 2013
Img llaves
Imagen: Peter Galbraith

Les persones que tinguin contractada una hipoteca referenciada a l’euríbor no es veuran afectades pels propers canvis en els índexs de referència hipotecaris, per la qual cosa seguiran amb la mateixa normativa per abonar les seves quotes. En canvi, com s’explica a continuació, els qui la tinguin amb els índexs de caixes, bancs i CECA hauran de mirar amb deteniment el contracte realitzat amb la seva entitat de crèdit i buscar què índex s’estableix com a substitut del que desapareix, que podria ser l’IRPH d’entitats.

IRPH, pocs contractes

En dos mesos, a partir de novembre, s’aplicarà un nou índex de referència a algunes de les hipoteques no referenciades a l’euríbor. Es tracta de l’IRPH d’entitats, que substituirà al de referències de caixes, bancs i CECA. Aquesta mesura, en la pràctica, suposarà que milers d’hipotecats estiguin a costa del que ocorrerà amb la seva hipoteca, especialment els qui no disposin d’un índex substitut amb la seva entitat bancària.

La majoria d’hipoteques estan referenciades a l’euríbor i no es veuran afectades pels canvis

No obstant això, la seva aplicació estarà limitada entre els usuaris, ja que l’euríbor és el tipus de referència més utilitzat en la constitució d’hipoteques a interès variable, en concret en el 82,2% dels nous contractes, segons les últimes dades proporcionades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Les persones que tinguin una hipoteca referenciada a l’índex de referència europeu, de moment, no es veuran afectats per aquests canvis i seguiran amb la mateixa normativa per abonar les seves quotes i interessos en els seus terminis corresponents

No obstant això, en altres préstecs hipotecaris, el substitut al seu tipus d’interès serà el d’entitats, del que encara es desconeix canvi oficial, però que implicarà una variació en les quotes de les seves hipoteques, en funció de la seva evolució.

Renegociar amb el banc

Malgrat ser minoritaris entre els clients bancaris, què pot passar amb els contractes subscrits amb índexs de referència diferents a l’euríbor? Són beneficiosos els canvis? Per conèixer la nova referència, caldrà analitzar amb deteniment el contracte subscrit amb l’entitat de crèdit i buscar què índex s’estableix com a substitut del que desapareix. En aquest cas pot haver-hi dos escenaris:

  1. D’una banda, que s’especifiqui que l’índex de referència serà l’euríbor + 1, en aquest cas els usuaris no tindran cap tipus de problema. A més, les quotes es troben en aquests moments en els seus nivells més baixos.

  2. Per un altre -més problemàtic-, pot succeir que estigui estipulat un substitut per a l’índex desaparegut, per la qual cosa el nou contracte estarà vinculat a l’IRPH d’entitats. Això implicarà un diferencial igual a la mitjana de les diferències entre el tipus que desapareixerà i aquest nou índex de referència.

Una altra de les incidències que tindrà aquesta mesura en els particulars que tinguin contractada una hipoteca és que hauran de negociar amb el seu banc les noves condicions, partint del que estigui estipulat en el seu actual contracte. No en va, la diferència entre els índexs és molt important, amb una oscil·lació en els diferencials tan sensible que es nota de manera substancial en la quantitat que s’abona en la quota hipotecària, en funció que sigui un o un altre.

Així, mentre que l’euríbor es troba en els nivells més baixos dels últims anys, els de bancs, caixes i CECA mostren una evolució més desfavorable per als interessos dels usuaris.

Les crítiques dels usuaris

La mesura no ha estat ben rebuda entre els usuaris d’aquest producte bancari, ni per part de les organitzacions de consumidors. Des de l’Agrupació d’afectats per l’IRPH s’exigeix, d’una banda, la substitució dels IRPH, inclòs el d’entitats, per l’euríbor amb un marge màxim de 1%, en considerar que milers de famílies han estat “manipulades” pels diferents bancs.

Adicae, per la seva banda, també creu que hauria de valorar-se si en l’actual context de crisi pogués aprofitar-se l’ocasió per establir com a substitut l’índex de referència europeu més un diferencial raonable d’entorn del 1%. D’aquesta manera, s’afavoriria que les famílies poguessin continuar pagant la seva hipoteca i mantenir el seu habitatge habitual.

Índexs de referència en les hipoteques

Quan es contracta una hipoteca, és habitual referenciar-la a dos índexs (encara que hi hagi més), sobretot al de referència europea (euríbor) i, en menor mesura, al de Préstecs Hipotecaris.

Aquest últim és el que està representat per les sigles IRPH. Són varis, que corresponen a un percentatge utilitzat per les entitats financeres amb el qual actualitzen el tipus d’interès de les hipoteques subscrites a un interès variable. Per a això, el Banc d’Espanya difon el seu interès cada mes, a través d’una mitjana de les diferents ofertes que ofereixen bancs i caixes d’estalvi als clients que volen subscriure-ho.

L’euríbor, el més utilitzat pels hipotecats, s’adhereix al fet que les entitats formalitzen préstecs entre si al mercat interbancari de la zona de l’euro. En altres paraules, els bancs europeus es presten diners entre ells, i a partir dels preus de les ofertes d’aquests préstecs és quan es calcula aquest índex de referència europeu per excel·lència.