Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La concessió d’un garatge de titularitat pública per un temps limitat

Aquesta fórmula jurídica protegeix el patrimoni públic alhora que soluciona el problema d'aparcament
Per José Pérez Grijelmo 31 de juliol de 2007

ImgImagen: Libär

Des de fa ja diversos anys ens trobem en el sector immobiliari amb el fenomen de la concessió administrativa d’ús de places de garatge, figura jurídica a través de la qual les administracions públiques pretenen pal·liar el greu problema que sofreixen les grans ciutats del país quant a estacionament de vehicles es refereix.

Temps enrere la majoria dels ciutadans aspirava a comprar en plena propietat una plaça d’aparcament on protegir el seu vehicle però, desgraciadament, una sèrie de factors han influït de tal manera al mercat que fan molt difícil, per preu i escassetat, l’adquisició d’una parcel·la de garatge en condicions òptimes i en propietat completa. D’una banda, el parc de vehicles ha augmentat considerablement en els últims temps i on abans una família només tenia un cotxe, ara posseeixen dos vehicles i fins i tot més. D’altra banda, i donada aquesta amplitud de demanda de garatges, l’oferta s’ha vist considerablement minvada lloc que no es construeixen places a la mateixa velocitat que es compren cotxes i aquest desfasament entre oferta i demanda provoca una pujada de preus important. Finalment, l’escassetat de sòl genera també un augment dels preus, sobretot als centres de les ciutats on antigament es construïen habitatges sense garatges, la qual cosa provoca que els actuals habitants dels pisos cèntrics tinguin cotxes que resulten molt difícils d’aparcar (no oblidem, a més, que la tendència actual en el sector de l’urbanisme és remodelar les ciutats, tendint a peatonalizar els seus centres, a fi de generar ciutats més “amables”).

L’oferta s’ha vist considerablement minvada lloc que no es construeixen places a la mateixa velocitat que es compren cotxes i aquest desfasament entre oferta i demanda provoca una pujada de preus important

Per tot l’exposat, els ajuntaments, principalment, han hagut de generar solucions respecte a aquest problema de l’estacionament de vehicles i, concretament, la majoria d’ells han optat per construir garatges en terrenys de titularitat pública (carrers, places, parcs…) i cedir l’ús als ciutadans. Aquesta fórmula jurídica intenta protegir el patrimoni públic, raó per la qual no es transmet la propietat de les places de garatge, alhora que es permet als habitants donar sortida al seu problema d’aparcament. Cal tenir en compte que per a això cada consistori ha emès la seva pròpia legislació sobre l’assumpte i per això els ciutadans hauran d’atendre a les ordenances municipals de cada garatge pel qual estiguin interessats.

Avantatges

Els avantatges d’utilitzar aquesta figura de la concessió radiquen que:

  • Generalment, els preus d’aquestes concessions són bastant més econòmics que si s’adquirís un aparcament de forma privada i en plena propietat i, a més, els períodes de concessió d’ús solen ser perllongats (entre 40 i 50 anys) amb el que es garanteix que durant la vida del concessionari el seu problema d’aparcament s’ha solucionat.
  • Aquests garatges solen construir-se molt prop de la zona de residència amb el que s’eviten desplaçaments enutjosos a una plaça comprada o llogada més allunyada de l’habitatge o local.
  • Amb la concessió el beneficiari té la tranquil·litat i garantia que durant el termini de la mateixa ningú li va a demanar un augment de l’arrendament ni li va a resoldre el contracte per donar-li l’ús a una altra persona, ja que la utilitat no es pot rescindir (tret que s’incompleixi alguna de les obligacions que té el concessionari).

Inconvenients

  • No s’adquireix la propietat de la plaça el que significa que, excepte excepcions, no es pot transmetre lliurement la mateixa ni en compravenda ni en herència.
  • No es pot gravar (per exemple, constituir una hipoteca) sense autorització de l’Administració pertinent ni, en definitiva, els concessionaris poden disposar lliurement d’ella com a amos perquè no ho són.

Per pal·liar aquests inconvenients alguns ajuntaments han previst, per exemple, que si el concessionari canvia de residència i ja no necessita utilitzar la plaça, la pugui transmetre lliurement a una altra persona que reuneixi les condicions de la concessió (que generalment solen resumir-se a estar empadronat al poble, ciutat o una zona concreta) per la resta d’anys que quedin per gaudir del termini i conforme als preus taxats de l’Ajuntament per a aquests canvis de titularitat de la concessió. Fins i tot en alguns casos també es pot transmetre l’ús als hereus si hi ha una defunció.