Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

La constitució de la comunitat de propietaris

Els diferents models de construcció de l'habitatge poden fer dubtar de la necessitat d'aplicar la LPH en la formació de les seves comunitats de veïns, però la normativa també s'estén a aquest tipus d'edificacions
Per EROSKI Consumer 28 de juny de 2005

En l’actualitat la multitud i diversitat de les construccions destinades a habitatge aquesta donant lloc a diferents figures, com poden ser les urbanitzacions privades i els complexos immobiliaris. Tal vegada per la seva distribució puguem pensar que en aquests models constructius no s’ha d’aplicar la Llei de Propietat Horitzontal (LPH) però la llei en el seu art. 2 diu així:

“Aquesta llei serà aplicable: a) A les comunitats de propietaris constituïdes conformement al que es disposa en l’art. 5.b) A les comunitats que reuneixin els requisits en l’art. 369 del cc, i no haguessin atorgat el títol constitutiu de la propietat horitzontal. Aquestes comunitats es regiran, en tot cas, per les disposicions d’aquesta llei quant al règim jurídic de la propietat, de les seves parts privatives i elements comuns, així com quant als drets i obligacions recíproques dels comuneros. c) Als complexos immobiliaris privats, en els termes establerts en aquesta llei.”

Per això breument anem a exposar els passos per constituir una comunitat de veïns. Per a això serà necessari seguir aquests passos:

1.- Comprar un llibre d’actes en qualsevol llibreria.

2.- Iniciar les diligències del llibre d’actes, portant-ho al Registre de la Propietat que si escau correspongui.

3.- Convocar una reunió per a la constitució de la comunitat, amb el títol “Convocatòria de Junta de Constitució”.

4.- El dia de la reunió caldrà nomenar els càrrecs. El càrrec més important i que no pot faltar en aquesta ocasió és el de president. També es triarà un administrador d’entre els presents o es podrà contractar administrador de finques extern professional. Una bona idea és nomenar a una persona que estigui disponible per realitzar totes les gestions necessàries per donar iniciar la marxa de la comunitat.

5.- Cal sol·licitar el CIF de la comunitat, per poder obrir un compte a nom de la mateixa. Això es tramita en Hisenda portant còpia de la diligenciación del llibre d’actes així com el mateix llibre d’actes, el nomenament del president en l’acta . Després només cal emplenar l’imprès corresponent.

Encara que els tràmits són senzills, aquestes actuacions les realitzen cada vegada amb més freqüència professionals com els administradors de finques.