Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’assistència a domicili en les assegurances de la llar

La vigilància de l'habitatge o el pagament de les despeses d'allotjament en un hotel en cas de sinistre són alguns dels serveis que les companyies asseguradores ofereixen sota aquest epígraf.
Per mediatrader 22 de abril de 2004

Dins de l’ampli ventall d’opcions que ofereixen les diferents companyies d’assegurances, l’assistència en la llar contempla serveis com els següents:

– Enviament de professionals: en cas de sinistre la companyia organitza l’enviament urgent dels professionals necessaris per a reparar els danys coberts per la pòlissa o la seva contenció fins a la intervenció del perit.

– Cerca i despeses d’hotel: quan l’habitatge resulti inhabitable com a conseqüència del sinistre de danys materials assegurats en la pòlissa. Inclou a l’assegurat i els membres de la unitat familiar. El límit establert és de 48 hores i amb un topall de 48,08 euros per persona i dia.

– Despeses de mudança i guardamobles: en cas d’inhabitabilitat de l’habitatge com a conseqüència d’un sinistre cobert per la pòlissa, la companyia organitzarà i prendrà al seu càrrec les despeses de mudança del mobiliari i estris que designi l’assegurat fins a l’habitatge provisional dins del municipi de residència d’aquest. Si les circumstàncies ho exigeixen, correrà amb les despeses de trasllat i dipòsit de l’aquests mobles en un guardamobles, situat en el mateix municipi i per un període màxim de sis mesos.

– Vigilància de l’habitatge: si per causa dels danys materials produïts per un sinistre cobert en la pòlissa l’habitatge fos fàcilment accessible des de l’exterior, la companyia organitzarà i prendrà al seu càrrec els serveis d’un vigilant jurat fins que es produeixi el trasllat dels mobles o es restableixi la seguretat de l’habitatge. El límit màxim és de 48 hores.

– Substitució de televisió o vídeo: si a conseqüència del sinistre cobert per la pòlissa qualsevol d’aquests dos electrodomèstics quedés inutilitzat i sense possibilitat de reparació.

– Retorn anticipat per sinistre greu: en cas que l’assegurat hagi de retornar d’un viatge davant un sinistre cobert per la pòlissa la companyia organitzarà el seu trasllat des del lloc en el qual es trobi. A tal objecte proveirà a l’assegurat de bitllets de tren o d’avió, dos com a màxim si va acompanyat d’un altre integrant de la unitat familiar.

– Transmissió de missatges urgents: la companyia s’encarregarà de transmetre als familiars de l’assegurat qualsevol missatge urgent la necessitat del qual vingui determinada per un sinistre cobert per la pòlissa.

Totes les companyies disposen d’un número d’atenció al client on l’assegurat que hagi optat en la seva pòlissa per aquests serveis pot sol·licitar-los les 24 hores del dia. L’assistència de caràcter urgent es prestarà amb la màxima immediatesa possible. Els restants serveis, en dies i hores laborables.