Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les ajudes per a la rehabilitació d’habitatges poden estalviar fins a 4.000 euros a la declaració de la renda

La deducció serà del 20% de les quantitats invertides en les obres efectuades en l'habitatge, amb un límit de 6.750 euros anuals
Per mediatrader 16 de juny de 2011

Les ajudes per a la rehabilitació d’habitatges permeten un estalvi de fins a 4.000 euros a la declaració de la renda. Així ho van declarar la vice-presidenta segona i ministra d’Economia i Hisenda, Elena Salgado, i el ministre de Foment, José Blanco, durant la presentació de la nova campanya publicitària “Millora la teva qualitat de vida. Revaloritza el teu habitatge” sobre les ajudes del Govern per a la rehabilitació d’habitatges. Tots dos ministres van declarar a més que les ajudes “reforcen el caràcter incentivador de la rehabilitació i afavoreix la creació d’ocupació en aquest sector”.

La deducció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per obres de millora és aplicable a qualsevol tipus d’habitatge propietat del contribuent, ja sigui la residència habitual o qualsevol altra, incloses les que es posen en lloguer, amb l’única excepció que no estiguin afectes a activitats econòmiques per part del contribuent.

La deducció serà del 20% de les quantitats invertides en les obres efectuades en l’habitatge, amb un límit de 6.750 euros anuals. Aquesta base màxima de deducció es reduirà de forma progressiva per a aquells contribuents que tinguin una base imposable superior a 53.007,20 euros anuals, fins a quedar a zero per als contribuents amb una base imposable superior a 71.007,20 euros. Les quantitats satisfetes en un exercici no deduïdes per excedir de la base màxima anual de deducció podran deduir-se, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents.

La quantia màxima que un mateix contribuent pot deduir-se respecte d’un habitatge queda fixada en 20.000 euros, i pot arribar fins als 4.000 euros l’estalvi derivat de l’aplicació d’aquesta deducció. En un sol exercici, la inversió màxima que un contribuent pot sotmetre a deducció és de 6.750 euros. Això significa que l’estalvi anual màxim del que es pot beneficiar un contribuent és d’1.350 euros (el 20% de 6.750 euros), “la qual cosa permet equiparar el límit d’aquesta deducció amb l’existent per inversió en habitatge”, va assenyalar Foment.

Deducció de caràcter temporal

La deducció té caràcter temporal i es podrà aplicar a les obres realitzades (quantitats satisfetes) fins al 31 de desembre de 2012. El caràcter finalista de les obres ha de ser la millora de l’habitabilitat de l’habitatge: eficiència energètica i de l’ús de l’aigua, accessibilitat i instal·lació d’infraestructures per a l’accés a Internet o a la TDT. Queden excloses les obres en garatges, jardins, parcs, piscines, elements esportius i anàlegs. Els mitjans de pagament estan limitats a targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte en entitat de crèdit. No s’admeten els pagaments en metàl·lic. Aquesta deducció és incompatible amb la deducció per inversió en habitatge quan es tracta d’obres susceptibles d’acollir-se a tots dos incentius, de tal manera que solament s’apliqui un d’ells.

El dret a la deducció en l’IRPF exigeix factura detallada amb tots els requisits legals, inclòs el desglossament d’IVA. En aquest punt, Foment va recordar que una altra de les mesures engegades per l’Executiu per incentivar l’activitat del sector és el de reduir el tipus impositiu d’IVA aplicable al 8% per a la renovació i reparació d’habitatges (inclou treballs d’obra de paleta, lampisteria, electricitat, pintura, fusteria, etc.).