Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nova llei per a les hipoteques: fortaleses i debilitats

El projecte de la nova llei hipotecària aprovat pel Consell de Ministres augmenta la protecció al consumidor, però té algunes llacunes
Per Miquel Riera, Helpmycash 14 de novembre de 2017
Img eroskileyhipotecaria
Imagen: loco085

El text del Projecte de Llei de Crèdit Immobiliari aprovat fa uns dies pel Consell de Ministres podria implicar canvis importants per els qui planegin comprar un habitatge. En aquest article es desvetllen els aspectes més destacats de la nova llei hipotecària: l’amortització anticipada serà més barata, hi haurà noves mesures de protecció al consumidor i l’interès fix es reforça enfront del variable. No obstant això, sembla que la nova norma no resoldrà certs temes polèmics, com les despeses hipotecàries o la problemàtica dels préstecs multidivisa, entre uns altres.

Nova llei per comprar habitatge: l’hipotecat, més protegit

El més interessant de la nova llei hipotecària proposta pel Govern és que reforça la protecció al consumidor amb les mesures exigides per la Unió Europea i altres addicionals.

D’una banda, prohibeix els incentius al personal bancari per la concessió de noves hipoteques i amplia la informació que el client ha de rebre durant el procés de negociació de les condicions de compra de l’habitatge.

Així mateix, el futur prestatari estarà obligat a acudir al notari set dies abans de la signatura per rebre assessorament gratuït i haurà d’acreditar que comprèn totes les condicions.Els registradors i notaris, per la seva banda, no podran autoritzar els contractes que incloguin qualsevol de les clàusules considerades abusives pels tribunals espanyols.

Amb aquesta normativa també es pretén regular el venciment anticipat de la hipoteca, que fins ara era una clàusula que havien d’acordar ambdues parts. Si el Congrés dels Diputats aprova la proposta, el banc no podrà iniciar el procés d’execució fins que el prestatari sumeix nou mensualitats impagades (o el 2% del capital atorgat) durant la primera meitat del termini o 12 quotes sense abonar (o el 4% del principal concedit) durant la segona.

Img comprar primera vivienda
Imatge: racorn

Nova llei hipotecària: menys comissions i productes vinculats

Quant als costos associats als préstecs hipotecaris, el projecte de la nova llei redueix sensiblement les comissions d’amortització anticipada. En l’actualitat, aquesta compensació pot ser de fins al 0,5% del capital reemborsat, si s’efectua l’operació durant els primers cinc anys del termini o de fins al 0,25%, si la devolució es produeix passat aquest període. En canvi, amb la nova normativa, les parts podran triar entre una penalització del 0,5% durant els primers tres anys o una del 0,25% durant els primers cinc anys. En tots dos casos, passat aquest temps, no es podrà cobrar comissió alguna per aquest concepte. No obstant això, en el cas de les hipoteques fixes, la compensació podrà ser de fins al 4% durant els primers 10 anys i de fins al 3% després.

A més, passar l’interès d’una hipoteca variable al tipus fix serà també més barat. Les despeses registrals i notarials associats a aquesta operació es reduiran, mentre que la comissió per subrogació o novació per passar-se a l’interès fix podrà ser de solament el 0,25% del capital pendent durant els primers tres anys de vigència del contracte (passat aquest temps, no podrà cobrar-se cap penalització).

En el projecte de llei també es prohibeix la venda vinculada, és a dir, l’obligació de contractar altres productes per poder accedir a la hipoteca. No obstant això, es faculta al Banc d’Espanya a autoritzar excepcions i es permet proposar la signatura d’altres serveis, a canvi de bonificar el tipus d’interès aplicat, que és alguna cosa que ja fan la majoria de les entitats avui dia.

Img eroskileyhipotecariamedio
Imatge: rahego

Imatge: rahego

El que oblida la nova llei hipotecària: despeses i multidivisa

Però també queden llacunes per resoldre en la proposta de llei hipotecària. Així, el Govern no ha volgut regular què despeses de constitució ha d’assumir el banc i quins ha de pagar el prestatari. L’única cosa destacable en aquest sentit és que les entitats hauran d’informar amb claredat sobre les partides que han de fer front una i una altra part.

Tampoc ha incidit massa en la problemàtica de les hipoteques multidivisa. El projecte reconeix el dret dels consumidors a convertir aquests productes en moneda nacional, però aquesta mesura no tindrà, en principi, caràcter retroactiu.