Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Puc deixar el pis abans que acabi el contracte de lloguer?

Amb un preavís mínim de 30 dies al propietari, l'inquilí pot abandonar l'immoble quan s'hagin complert sis mesos de contracte
Per Blanca Álvarez Barco 21 de novembre de 2014
Img piso alquiler hd
Imagen: longlostcousin

Molests sorolls, fred, humitats, trobar un pis més barat o en una zona que ens agradi més… pot haver-hi centenars de raons per pretendre canviar de pis. Però, si es viu de lloguer, no pot fer-se sense comptar amb el propietari. Tal com s’explica a continuació, si el contracte es va signar després de l’aprovació de la nova llei (de 4 de juny de 2013), n’hi ha prou amb un preavís d’un mes al propietari, quan s’hagin complert sis mesos de contracte. Si per contra el contracte de lloguer és anterior a juny de 2013, cal avisar-li amb dos mesos d’antelació.

Desistiment del contracte per part de l’inquilí

Els inquilins, des que canviés la llei al juny de 2013, tenen més facilitats per poder deixar un pis de lloguer en el qual ja no se senten a gust. Segons s’exposa en l’article 11 de la Llei d’Arrendaments Urbans, l’arrendatari pot desistir del contracte de lloguer una vegada que hagin transcorregut almenys sis mesos de contracte, sempre que l’hi comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de 30 dies.

Si es pacta una indemnització, la seva quantia serà d’un mes de renda per any de contracte que resti per complir-se

A més, poden deixar l’habitatge sense haver de pagar gens per això, tret que s’hagués pactat. En l’article ja citat s’entén de manera tàcita que si no s’indica en el contracte que hi haurà una indemnització en cas de desistiment, el propietari no tindrà dret a ser indemnitzat. Si es pacta que sí la hi hagués, la seva quantia ve fixada en la llei: serà d’un mes de renda per any de contracte que resti per complir-se, prorratejant-se els períodes inferiors a l’any.

També és possible un desistiment abans que el contracte hagi aconseguit els sis mesos, si es va acordar d’aquesta manera en el propi contracte. En aquest cas, caldrà atenir-se a la indemnització que acordessin les parts implicades. Si no es va acordar gens, i no s’arriba a un acord entre inquilí i propietari, els jutges l’establiran.

I els contractes anteriors a la reforma de la llei?

  • 1. En els lloguers anteriors a la reforma de la llei, de durada pactada superior a cinc anys, l’inquilí pot desistir del contracte sempre que hagi durat almenys cinc anys i doni un preavís a l’arrendador amb una antelació mínima de dos mesos. Propietari i arrendatari poden pactar una indemnització al propietari, amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any, donaran lloc a la part proporcional de la indemnització.

  • 2. Un inquilí pot desistir també de manera unilateral un contracte inferior a cinc anys, sempre que en el contracte o de manera verbal s’acordés aquesta possibilitat. En aquest cas, cal revisar què es va pactar quant a una possible indemnització. Això serà el que podrà exigir el propietari. Si es va pactar la possibilitat de desistiment unilateral per part de l’inquilí però gens sobre la quantia de la indemnització, cal determinar els danys i perjudicis soferts per l’arrendador, d’acord al recollit en el Codi Civil.

Si es decideix deixar el pis abans d’hora i no es va pactar gens amb el propietari, se li ha d’indemnitzar pels danys i perjudicis soferts

En altres casos, no es contempla el desestimiento unilateral per part de l’inquilí. Si aquest desitja deixar el seu pis, ha de recórrer a els pactes en el contracte (si es va contemplar la possibilitat) o bé cometre un incompliment de contracte, per la qual cosa indemnitzarà a l’arrendador pels danys i perjudicis soferts.

L’habitual és que el propietari reclami per la via judicial els danys i perjudicis que ha sofert, que gairebé sempre es corresponen amb la totalitat de les rendes que falten per complir fins que finalitzi el contracte d’arrendament.