Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quines despeses cal pagar per la compra d’un habitatge?

Per a comprar un habitatge, cal tenir estalviat uns diners per a pagar les despeses de notaria, registre i gestoria, així com els impostos corresponents
Per Miquel Riera, Helpmycash 26 de juliol de 2021
compra vivienda
Imagen: mastersenaiper

En el procés d’adquisició d’un habitatge a Espanya, ja sigui amb una hipoteca o al comptat, intervenen diverses administracions: la notaria en la que s’escriptura l’operació, el Registre de la Propietat en el qual s’inscriu al nou propietari, Hisenda i, en la majoria dels casos, també la gestoria que s’encarrega de fer els tràmits corresponents. I totes elles cobren uns honoraris determinats (o demanen impostos, en el cas de l’Agència Tributària), així que el comprador ha de tenir uns diners estalviats per a abonar totes les factures. Però de quant estem parlant? A continuació, veurem quines despeses cal pagar en aquests casos i quin pot ser el seu cost aproximat.

Aranzels notarials i registrals

D’entre totes les despeses associades a la compra de l’habitatge, hi ha dos que són pràcticament iguals en totes les comunitats autònomes espanyoles: els honoraris del notari i del registrador de la propietat. I és que el que poden cobrar està regulat per una llei específica, encara que als notaris se’ls dóna l’opció d’oferir, si volen, un descompte del 10%.

En el cas dels notaris, el que cobren és un aranzel (un percentatge) sobre l’import de la compravenda que serà major o menor en funció del valor de l’habitatge adquirit; a més del cost dels folis de l’escriptura. De mitjana, la quantia dels seus serveis ascendeix a entre el 0,2% i el 0,5% sobre el preu de l’immoble.

Quant als registradors, els seus honoraris també depenen del valor de la compravenda, encara que són inferiors als del notari. De mitjana, aquests solen cobrar entre el 0,1% i el 0,25% sobre el preu de l’habitatge transmès.

Impostos sobre la compravenda

En adquirir una casa també cal acudir a Hisenda per a pagar els tributs que corresponguin. Ara bé, els impostos per abonar seran diferents depenent de si l’immoble comprat és nou o si és de segona mà, així com de la comunitat autònoma en la qual estigui situat.

Si l’habitatge és nou, cal abonar l’impost sobre el valor afegit o IVA, el cost general del qual és del 10% sobre el valor de l’immoble (IGIC a Canàries, el preu del qual és del 6,5%). Així mateix, s’ha de pagar l’impost sobre actes jurídics documentats o IAJD, que pot costar entre el 0,5% i el 1,5% sobre el preu de la casa depenent de la comunitat autònoma en la qual es trobi.

En canvi, si l’immoble és de segona , el que cal abonar a Hisenda és l’impost sobre transmissions patrimonials o ITP, el preu de les quals ho estableix cada comunitat autònoma. Així, depenent d’on estigui situada l’habitatge, aquest tribut pot tenir un cost general d’entre el 4% i el 10%.

Però el preu d’aquests impostos pot ser inferior en alguns casos: si la casa adquirida és de protecció oficial, si el comprador és jove o té algun tipus de discapacitat… Per això, és aconsellable preguntar a un gestor, a un notari o a Hisenda si es té dret a alguna mena de bonificació.

Honoraris de la gestoria

I si es contracta a una gestoria perquè s’encarregui de tramitar la inscripció del nou propietari i el pagament dels impostos, també caldrà fer front a els seus honoraris. Aquests dependran de la política tarifària de cada agència, però solen costar uns 300 euros de mitjana.

Encara que contractar a una gestoria no sigui obligatori sobre el paper, pot ser una exigència del venedor o del banc que concedeixi la hipoteca. En conseqüència, caldrà abonar els seus honoraris en la immensa majoria dels casos. Per norma general, el que es fa és una provisió de fons d’al voltant del 12% sobre el preu de l’habitatge (dipositar els diners en un compte bancari) perquè l’agència usi aquests diners per a pagar-se a si mateixa, al notari, al registrador i a Hisenda. En cas que sobre diners, se li retornarà al comprador la quantitat que correspongui.

Si es demana una hipoteca, també caldria abonar la taxació de la casa, el cost de la qual és d’aproximadament 300 euros. I és possible, a més, que al comprador se li demani pagar una part o tota la comissió que cobri la immobiliària encarregada d’ensenyar l’habitatge. En principi, aquest cost hauria d’assumir-lo el venedor, però les parts poden arribar a un acord i establir un repartiment diferent d’aquest i de les altres despeses associades a la compravenda de l’immoble.