Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quins serveis ha de pagar la comunitat de veïns de manera obligatòria?

Els propietaris han de pagar les obres i serveis necessaris per conservar l'edifici habitable, accessible i segur, a més de les despeses comunes generals
Per EROSKI Consumer 8 de setembre de 2012
Img patio interior

La morositat de les comunitats de propietaris va ser d’1.798 milions d’euros en 2013, segons es desprèn del ‘III Informe Global sobre morositat en Comunitats de Propietaris a Espanya’, realitzat pel Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques. I és que els costos que implica mantenir un edifici suposen un esforç que no totes les economies familiars poden ja realitzar. Per això, és imprescindible conèixer de quines despeses es pot prescindir i quins s’han de sufragar d’acord al dictaminat per la Llei de Propietat Horitzontal, el marc regulatori que regeix la normativa i disposicions de la comunitat. Al llarg d’aquest article es desvetlla què tipus de serveis tenen caràcter general, comú o obligatori i com i en quina proporció han de pagar-se.

1. Què diu la llei?

Les comunitats de veïns estan sotmeses i regides per la Llei de Propietat Horitzontal, que té per objecte la regulació de la forma especial de propietat establerta en l’article 396 del Codi Civil, denominada propietat horitzontal. A més, cada comunitat pot establir els seus propis estatuts interns. Aquests documents, que han d’estar inscrits en el Registre de la Propietat corresponent, serveixen per aproximar i adequar la normativa legal a les necessitats de cada comunitat. Per això, malgrat que no són obligatoris, la seva adopció és recomanada per experts i juristes amb la finalitat d’evitar i resoldre situacions de conflicte.

Quan s’adoptin acords per realitzar innovacions no exigibles, el veí en desacord pot oposar-se a pagar

Tal com especifica l’article 10 de la Llei, és obligació de la comunitat realitzar les obres necessàries per al sosteniment i conservació de l’immoble i dels seus serveis, perquè reuneixi les condicions estructurals, d’estanqueïtat, habitabilitat, accessibilitat i seguretat. Aquesta contribució, es durà a terme conformement a la seva respectiva quota de participació.

2. Quines despeses comunes són obligatoris?

 • Quotes comunes

  Segons l’article 9 de la Llei de Propietat Horitzontal, els propietaris han de contribuir (conformement a la seva quota de participació) a les despeses generals per al sosteniment de l’immoble, els seus serveis, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització.

  Així, segons el tipus d’immoble i les seves característiques, les zones comunes de les quals es beneficia cadascun dels veïns (portal, escala, ascensor, piscina o terrat), les despeses generals derivades de la conservació i reparació (electricitat, neteja, porteria, vigilància, calefacció central o manteniment d’instal·lacions) o les despeses municipals (si la parcel·la on està l’edifici té referència cadastral, haurà de pagar la recollida d’escombraries o abonar l’Impost sobre Béns Immobles) han de ser sufragats en funció de les diferents quotes de participació fixades en junta. Això és així, sempre que no hi hagi altres acords en els estatuts.

  Per tant, el conjunt de propietaris d’un edifici constituït en comunitat de veïns ha de compartir la responsabilitat i els beneficis d’aquest immoble, encara que no utilitzin totes les seves dependències o fins i tot encara que no resideixin en ell. El caràcter imperatiu d’aquestes despeses, al que tots els propietaris han de contribuir, es fixa en funció de l’obligatorietat de mantenir en perfecte estat els béns i serveis comuns de l’immoble.

  Per la seva banda, la quantia de les quotes de participació de cadascun es determina de forma percentual i el barem està fixat per endavant en les escriptures; unes quotes que es decideixen en funció de la superfície de cada pis o local, de la seva incidència en la comunitat, ubicació o l’ús d’elements i serveis comuns.

 • Obres necessàries

  D’acord a la llei, tots els propietaris estan obligats a sufragar la quota establerta per la comunitat per al pagament de les despeses generals, però també d’aquells que es derivin de les obres necessàries, sempre en funció de la seva quota de participació.

  Així, hauran de sufragar les despeses derivades de la realització de les obres de conservació i accessibilitat necessàries per al manteniment de l’edifici i dels seus serveis, perquè reuneixin les condicions estructurals, d’habitabilitat i seguretat. Això és, totes aquelles obres puntuals realitzades en zones comunes, vesses o altres despeses imprescindibles.

 • Fons de reserva

  La comunitat de veïns ha de comptar amb el denominat fons de reserva, una quantia que es fixa de forma anual després de l’aprovació del pressupost de la comunitat i que, segons la Llei, ha de superar el 5% del seu últim pressupost ordinari. Aquest fons serà utilitzat per atendre les obres de conservació i reparació de la finca o bé realitzar una vessa extraordinària, com les causades per incendis, explosions o inundacions, perquè els propietaris contribueixin de forma econòmica a aquestes obres o reparacions.

3. Quines despeses poden evitar-se?

 • Reformes o obres de millora no exigibles

  La Llei de Propietat Horitzontal reflecteix en el seu article 11 que cap propietari podrà exigir noves instal·lacions, serveis o millores no requerits per a l’adequada conservació, habitabilitat, seguretat i accessibilitat de l’immoble.

 • Despeses extraordinàries

  La llei assenyala que quan la junta de propietaris adopti acords per realitzar innovacions no exigibles (aquells serveis o millores no necessaris per a la conservació, habitabilitat i seguretat de l’immoble) i la quota del qual d’instal·lació excedeixi de l’import habitual de tres mensualitats ordinàries de despeses comunes, aquell propietari que no estigui d’acord amb aquesta despesa no tindrà obligació d’escometre-ho.

  Així mateix, tampoc podrà modificar-se la quota que hagi de pagar, encara que no pugui privar-se-li de la millora o avantatge. Ara bé, això serà possible, sempre que impugnin la decisió de la junta en un termini no superior a tres mesos i es trobin al corrent de pagament de quantes deutes vençuts hi hagués.