Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Quins són les hipoteques més segures? I les més perilloses?

Triar malament el préstec hipotecari pot implicar pagar molts milers d'euros de més i pitjors condicions
Per José Ignacio Recio 20 de desembre de 2016
Img money 10174631280
Imagen: Skitterphoto

La diferència entre una hipoteca perillosa i una altra que no ho és pot suposar molts diners. Però, com escollir el tipus d’hipoteca per comprar un habitatge? Com diferenciar un préstec hipotecari perillós d’un segur? En aquest article es desgranen les claus per distingir-los, amb pautes com triar hipoteques contractades en euros i amb terminis d’amortització curts i fugir dels crèdits amb clàusula del sòl o massa vinculacions.

Imagen: Skitterphoto

Quins són les hipoteques més segures?

Les hipoteques que ofereixen els millors nivells en la seva garantia són les que es contracten a tipus fix. Per mitjà d’aquests models s’estableix una quota mensual constant tots els mesos, sense sobresalts com a efecte dels interessos que s’apliquen en els formats variables. Però no és possible aprofitar-se en aquests moments d’un tipus d’interès més barat, conseqüència directa de la decisió del Banc Central Europeu (BCE) d’abaratir el preu del diner, la qual cosa està portant a presentar diferencials entorn del 1%.

Les hipoteques segures són contractades en euros. És la divisa que produeix major seguretat entre els seus demandants, ja que no estarà influenciada per la cotització d’aquests actius financers. Qualsevol contracte hipotecari en altres divises pot provocar seriosos problemes que poden elevar l’import de les quotes mensuals fins a uns nivells molt perillosos per als interessos dels demandants d’aquest producte financer.

Les hipoteques segures tenen terminis d’amortització més curts. Reduir la durada d’una hipoteca suposa llevar-se abans un problema. A més, és una de les fórmules més eficaces per estalviar-se bastants euros tots els anys. Es tracta d’una de les estratègies més habituals per evitar l’increment del nivell d’endeutament durant els últims anys del contracte.

ProblemashipotecasImagen: geralt

Quins són les hipoteques més perilloses?

Altres préstecs hipotecaris, per contra, comporten una sèrie de perills que poden generar, no solament el seu encariment, sinó el seu possible impagament.

És el cas dels crèdits hipotecaris amb clàusula solc, per la senzilla raó que els seus titulars no podran beneficiar-se de les baixades en el tipus d’interès que presenta avui dia l’euríbor. Encara que són legals, estan considerades com a abusives per part del Tribunal Suprem.

Les hipoteques perilloses amb cancel·lació anticipada també ho són, doncs aquesta és una de les comissions que penalitzen la seva contractació. A part de comptar amb un percentatge molt elevat, que poden aconseguir el 2% sobre l’import demandat, suposen altres inconvenients que s’han de tenir en compte. El principal, l’important obstacle per liquidar l’operació amb certa anticipació; alguna cosa molt freqüent, d’altra banda, entre els usuaris que subscriuen aquesta classe de productes financers.

Les hipoteques confeccionades amb vinculacions, encara que semblin beneficioses, no ho són tant, a causa que qualsevol incompliment en les condicions del contracte requeriran de la seva revisió. Això en la pràctica significa que s’aplicarien diferencials molt més exigents, obligant als clients a generar un major esforç econòmic a partir d’aquest moment.

Hipoteca de tipus variable: positiu, però que pot convertir-se en negatiu

El 93,4% dels contractes hipotecaris que es van formalitzar fins a octubre de 2016 es van realitzar sobre un tipus d’interès variable, segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És a dir, tan sol el 6,4% està vinculat a un tipus fix. Aquesta referència posa de manifest que els usuaris d’aquests productes financers compten amb un model de finançament més segur. Han de pagar menys pel seu crèdit hipotecari, com a conseqüència del progressiu descens de l’índex de referència europeu (l’euríbor) al que estan lligades la majoria d’hipoteques a tipus variable i que en aquests moments està en terreny negatiu, fins al punt que els bancs que les comercialitzen estan oferint diferencials per sota del 1%.

Però aquesta situació pot tornar-se en contra dels seus titulars a qualsevol moment, si els tipus d’interès canvien la seva tendència durant els propers. Tant és així que poden veure’s perjudicats i pagar més diners del que tenien pensat, si es compleix aquest escenari. A més, no és habitual que aquests moviments en l’interès s’estableixin durant molts més anys, configurant-se com un dels perills que han de preveure les persones que tenen hipoteca o tinguin la intenció de contractar una.