Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Recuperar el senyal d’un habitatge que no es construirà

Els compradors tenen dret a la devolució dels diners avançats més un 6% d'interès
Per EROSKI Consumer 11 de novembre de 2008
Img obras pisos

Interessos i indemnització

La inquietud de milers de famílies que han adquirit el seu habitatge sobre pla i encara no l’han rebut s’està estenent amb passes de gegant degut, en part, als reiterats incompliments de contracte per part d’alguns promotors. Molts compradors que havien d’estar gaudint del seu pis han estat víctimes de la mala gestió o de la falta de previsió d’algunes immobiliàries i es troben davant el desolador panorama de no haver rebut l’habitatge per la qual, en el seu moment, van desemborsar uns diners, sense expectatives que la casa es construeixi i amb el dubte de si realment podran recuperar les quantitats avançades. Davant aquesta desagradable situació, què han de fer els afectats?

Durant molts anys, adquirir un immoble sobre pla ha suposat grans avantatges per al consumidor. Va haver-hi un temps en el qual l’habitatge es revaloritzava de tal manera que molts inversors obtenien ingents quantitats de diners pagant sobre pla i venent el pis poc abans del lliurament de les claus. A més de que el desemborsament sol ser menor, permet al consumidor un pagament més còmode de l’habitatge, mitjançant un avançament inicial i diversos terminis que s’estableixen durant la construcció. Com a inconvenient està el no poder gaudir de la casa des del primer moment, al no estar construïda, i les variacions que pot sofrir l’immoble des del projecte fins a la seva terminació. I, per descomptat, el risc que hi ha sempre de contractar amb una promotora que, per una gestió deficient o per mala fe, es quedi amb els diners i no arribi a construir l’habitatge.

Es pot cobrar una indemnització pel retard i les despeses que generi l’incompliment de contracte

Ara la situació ha canviat; si bé els desavantatges continuen existint, alguns beneficis ja no són tals. Els experts porten mesos aconsellant que no s’inverteixi en habitatges sobre pla, entre altres motius perquè ja no es dóna la revaloració -fins i tot pot perdre’s diners per la baixada del preu dels pisos- i perquè les promotores, que durant anys s’han beneficiat de la bombolla immobiliària, no saben donar resposta de manera diligent. En tot cas, qui hagi realitzat pagaments per a comprar un habitatge i es trobi ara que l’immoble encara no ha estat construït, encara és a temps de recuperar, amb interessos, les quantitats avançades, a més de cobrar una indemnització pel retard i per les despeses que li generi l’incompliment del contracte.

Recopilar documentació

El primer que ha de fer l’afectat és consultar tota la documentació que ha anat recopilant des del moment en què va decidir comprar l’habitatge. Ha de tenir guardat el contracte d’arres -en el qual se certifica que, a canvi de l’avançament d’una quantitat, el promotor reserva el pis al comprador-, el contracte de compravenda i tots els justificants dels pagaments que s’han realitzat. És convenient comptar també amb els plans detallats de la casa i documents en els quals apareguin dades precises sobre el futur habitatge.

Tampoc està de més haver guardat una altra informació relativa a l’empresa de manera prèvia al primer desemborsament: llicència d’obres, certificats que demostrin que és propietària dels terrenys en què edificarà i una altra documentació relativa a la immobiliària com les dades de contacte. Els fullets, cartells o qualsevol tipus de publicitat relativa a l’habitatge que una persona hagi comprat poden ajudar-lo molt a l’hora de fer una reclamació. Moltes persones desconeixen que aquest tipus d’anuncis té un caràcter vinculant i compromet a la immobiliària a complir amb l’assenyalat.

Una vegada que el comprador tingui aquesta documentació ordenada, ha de consultar les clàusules que ha signat en el contracte. En ell ha d’aparèixer la data en què la promotora s’ha compromès a lliurar la casa. Seria convenient que s’hagués pactat, prèviament, la indemnització a la qual tindria dret el comprador en cas de retard. Si la data ha passat, el consumidor pot començar a exigir el que li correspon. A més, pot demanar que se li paguin altres despeses generades per la demora.

L’aval

Un altre aspecte que cal tenir en compte és l’aval . La Llei obliga els promotors a garantir als compradors la devolució de les quantitats que han lliurat si no s’inicia l’obra o en el cas que aquesta no arribi a concloure’s en el termini establert. L’empresa ha de domiciliar els diners que rep dels seus clients en un compte a part -separat dels fons que són propietat del promotor-, i només podrà disposar d’aquestes quantitats per a la construcció de l’habitatge. La immobiliària ha de constituir aquesta garantia de reintegrament bé mitjançant una assegurança o per mitjà d’un aval bancari. Aquest últim és el mètode més utilitzat.

El normal és que, entre la documentació relativa al pis, el consumidor hagi rebut de la promotora el justificant que aquesta ha realitzat l’aval o l’assegurança. Si el comprador no compta amb aquest certificat entre els seus documents, podrà trobar l’entitat en què s’ha constituït l’aval en els rebuts en els quals figuren els pagaments fets a la immobiliària -talons, transferències bancàries…- o en el contracte de compravenda. Si en cap d’aquests documents ve reflectida aquesta informació, el més convenient és que el comprador es posi en contacte amb la promotora perquè li indiqui quina entitat avala els diners que ha abonat. En última instància, si la immobiliària no facilita aquesta dada, l’interessat pot sol·licitar ajuda judicial per a obtenir-lo. En el cas que la promotora no hagi arribat a formalitzar l’aval o l’assegurança, s’enfronta a greus sancions.

El comprador està en el seu dret de rescindir el contracte de compravenda i executar l’aval. Rebrà així les quantitats anticipades més un 6% d’interessos. Però només podrà fer-ho si es demostra que l’habitatge no s’edificarà en el termini establert, bé perquè aquest ja s’ha complert o perquè resulta materialment impossible fer-ho: falten uns mesos i l’edifici encara no s’ha començat a construir, l’empresa ha donat suspensió de pagaments i ha declarat que no podrà fer front a l’edificació…

Com reclamar

Durant l’últim any han estat moltes les promotores que no ha fet front a les seves obligacions, per la qual cosa hi ha desenes de milers de famílies afectades pel retard en la construcció dels seus habitatges.

  • Per a reclamar la devolució de les quantitats anticipades, el comprador ha de posar-se en contacte amb l’empresa constructora. És convenient que ho faci per un mitjà que deixi constància de l’enviament i del seu contingut, com és el burofax. En ell, l’afectat ha d’incloure que, a causa de l’incompliment dels pactes per part del promotor, sol·licita que el contracte sigui rescindit i li siguin retornades les quantitats que en el seu moment va aportar més el 6% d’interessos legals que li corresponen. En aquest escrit també ha d’afegir el termini en què espera que es produeixi aquesta devolució, per exemple, 10 dies. També s’inclourà una altra documentació com una còpia del contracte, dels pagaments realitzats, de l’aval…
  • Si passat aquest temps la constructora no s’ha posat en contacte amb el comprador per a atendre el seu requeriment, el consumidor ha de dirigir-se a l’entitat en què s’hagi formalitzat l’aval o l’assegurança per a sol·licitar la devolució dels diners anticipats. Ho farà també per burofax, al qual ha d’adjuntar la còpia de la reclamació feta a la constructora i dels documents que indiquin l’incompliment del contracte.

No convé deixar de pagar les quotes, perquè suposa un incompliment del contracte

En tot cas, fins i tot si la promotora declara la suspensió de pagaments i presenta concurs de creditors, l’aconsellable és que el comprador continuï abonant les quotes pendents. En cas contrari, s’entén que el client ha incomplit el contracte i podria quedar fora del procediment judicial que es produeixi per a reclamar els diners que deu la immobiliària.

Quan l’empresa, després de declarar la suspensió de pagaments, convoca concurs de creditors el més convenient és que, si existeixen molts afectats, aquests es reuneixin en una plataforma perquè, d’aquesta manera, tindran una millor posició a l’hora de cobrar els diners que se’ls deu i els costos del procés seran menors.