Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Renegociar el preu del lloguer

Si l'inquilí compta amb una trajectòria de bon pagador, no ha donat problemes i maneja ofertes a la zona, li serà més fàcil obtenir una rebaixa en el lloguer
Per Pablo Pico Rada 29 de agost de 2012
Img contrato
Imagen: Dave Di Biase

Per a molts arrendataris, fer front al pagament mensual del lloguer resulta cada vegada més difícil. La taxa de desocupació va aconseguir el 24,63% durant el segon trimestre de 2012 amb gairebé 5,7 milions d’aturats, al que s’uneixen les diferents retallades, rebaixes o congelacions de sous, increment de l’IVA, o pujades en les factures de la llum, l’aigua o el gas. Així, els inquilins, davant la impossibilitat de continuar sufragant el pagament del lloguer, persegueixen aconseguir un acord amb l’arrendador per renegociar el preu. Una solució que, en moltes ocasions, beneficia a ambdues parts. Però, quins passos han d’escometre’s per a això? A continuació s’expliquen quins són i com donar-los.

1. La nova normativa sobre el lloguer

El Consell de Ministres va aprovar el passat mes de maig l’avantprojecte de Llei pel qual es modifiquen la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i la d’Enjudiciament Civil. Segons l’Executiu, amb les noves mesures, que no entrarien en vigor almenys fins a setembre, quan el Congrés acordi la seva aprovació definitiva, es persegueix dotar de major flexibilitat al mercat del lloguer.

Si amb el nou acord es pacta una rebaixa del lloguer durant un període determinat, no és necessari un nou contracte

Aquest mercat presenta encara unes minses xifres respecte a la resta de països europeus. A Espanya solament un 17% de la població resideix en un habitatge arrendat, enfront del 29% de mitjana de la Unió Europea, el 38% a França, el 47% a Alemanya o el 56% a Suïssa, segons dades d’Eurostat, l’agència estadística de la UE.

Diversos experts han alertat que l’objectiu de fomentar el lloguer pot veure’s truncat amb aquestes mesures, doncs si bé protegeixen a l’arrendador, els inquilins podrien veure’s en una situació de desprotecció i inestabilitat perjudicial. Entre les noves propostes, destaquen:

 • Reducció en el temps dels contractes: es planteja una disminució en el termini inicial de la pròrroga obligatòria o forçosa, per la qual el període mínim dels contractes d’arrendament passarà de cinc a tres anys, i en la pròrroga tàcita, que es reduirà de tres a un any. D’aquesta forma, el límit legal per romandre en un pis d’arrendament es reduirà a la meitat i la Llei solament empararà als inquilins durant quatre anys, en lloc dels vuit anys actuals.

 • Actualització de rendes al marge de l’IPC: en els futurs contractes, la modernització anual de les rendes, avui lligada a l’IPC general, podrà ser pactada per les parts al marge de la inflació, encara que no estigui en el contracte. Aquesta mesura entronca amb la possibilitat de renegociar el preu del lloguer, doncs encara que no té caràcter retroactiu i serà aplicable solament als nous contractes, remarca una opció que ja era factible.

  Els contractes de lloguer, com qualsevol altre contracte, ofereixen a les parts la potestat de pactar les condicions i clàusules que estimin oportú. Així doncs, sempre que les parts arribin a un acord, podran establir un nou preu per l’arrendament de l’habitatge.

2. És necessari un nou contracte?

És legal renegociar el preu del lloguer, doncs hi ha llibertat de pacte per establir la renda i pactar-la quantes vegades es desitgi; però sempre que hi hagi conveni o acord entre les parts, inquilí i arrendador. Ara bé, ha de signar-se un nou contracte?

 • Annex: si amb el nou acord es pacta una rebaixa respecte a la renda anterior durant un període de temps determinat, no és necessari formalitzar un nou contracte. Solament serà necessari incloure un annex o clàusula addicional en el contracte on es detalli i especifiqui el nou acord. Haurà de presentar el nou preu d’arrendament, el temps estipulat, el nombre de quotes… tot el que calgui, doncs els experts recomanen plasmar per escrit quants pactes s’aconsegueixin.
 • Nou contracte: en cas que es modifiqui la renda de forma indefinida, sí caldrà formalitzar un nou contracte.

3. Fortaleses de l’inquilí per aconseguir una rebaixa

 • Negociació: quan un inquilí compta amb un historial de bon pagador, bon comportament, cura de l’immoble i no ha donat problemes a l’arrendador, és molt més plausible aconseguir aquesta rebaixa. Per a això, haurà de conèixer el contracte i les seves clàusules al detall.

  La millor manera per aconseguir un nou acord serà la negociació entre les parts, doncs amb educació i respecte tot és susceptible de pactar-se.

 • Nova realitat del mercat: segons dades del portal immobiliari Fotocasa, el preu mitjà dels lloguers ha descendit entorn del 25% des de l’esclat de la bombolla immobiliària a la fi de 2007 i un 3% l’últim any, segons un informe del portal Pisos.com. Si l’inquilí disposa d’altres ofertes de lloguer en una zona similar o propera, li serà més senzill renegociar el preu davant la possibilitat de la seva marxa.

 • Més facilitats per deixar l’habitatge: amb les noves mesures de l’avantprojecte de Llei, els inquilins podran deixar l’habitatge arrendat a qualsevol moment del contracte, avisant de la seva marxa amb un mes d’antelació al propietari i sense cap perjudici econòmic o obligació a pagar per llei una indemnització econòmica. L’inquilí explica així amb una important arma en la negociació.

4. Avantatges per als arrendadors

Encara que pugui resultar paradoxal, accedir a una rebaixa en el preu del lloguer també pot ser beneficiós per al propietari. Per exemple:

 • Menors ingressos, però assegurances: encara que perdi ingressos, manté a uns inquilins que no li han ocasionat problemes, paguen a temps i amb els quals està satisfet. Aquesta és la principal basa també per a l’arrendatari, perquè donades les dificultats econòmiques actuals, molts propietaris estan disposats a acceptar disminucions davant inquilins que els aporten confiança, seguretat i que responen a les seves exigències.

 • Remuneració constant: l’immoble continua rentando tot el temps sense interrupcions, cosa que no ocorreria si hagués de llogar el pis a nous inquilins.

 • Evita despeses i molèsties: eludeix la cerca de nous inquilins, reformes o haver de formalitzar un nou contracte. En última instància, evitarà un procés de desnonament.