Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Saps calcular el nou impost de plusvàlua?

Amb el nou impost de plusvàlua municipal, si vens a pèrdues el teu habitatge, no pagues res, i si tens guany, pots triar entre dues opcions la que et resulti més convenient
Per EROSKI Consumer 14 de novembre de 2021
plusvalia impuesto
Imagen: moerschy

El Tribunal Constitucional (TC) va tombar fa unes setmanes el sistema per a calcular la base imposable del conegut com a impost de plusvàlua, que grava el guany de la venda o herència d’un habitatge. No obstant això, amb un reial decret el Govern va aprovar el 10 de novembre un nou impost, que permet al contribuent triar entre dos sistemes de pagament. Coneix en aquest article les noves maneres d’abonar aquest tribut municipal i si hi ha la possibilitat que s’enfront de nou a ser retirat pels tribunals.

Impost de plusvàlua, què és?

El 10 de novembre va entrar en vigor el Reial decret llei 26/2021 que adapta l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), més conegut com a plusvàlua, a les exigències del Tribunal Constitucional, que havia declarat nul l’anterior impost pel mètode de càlcul objectiu de la base imposable.

  • L’IIVTNU grava la revaloració que ha sofert el terreny urbà sobre el qual es va edificar una casa des del moment en què es va comprar fins a la seva venda o va passar a les mans d’un altre propietari (per herència, donació…).
  • És un dels principals ingressos dels ajuntaments, que van percebre per aquest tribut 2.500 milions d’euros en 2019 i més de 1.700 milions en 2020. Per aquest motiu el mètode de càlcul d’aquest impost s’hagi canviat amb rapidesa per a ajustar-lo a la jurisprudència del TC i, així, poder continuar cobrant-ho.

Com es calculava la plusvàlua fins ara?

Fins fa menys d’un mes, per a calcular la plusvàlua calia:

  • Multiplicar el valor cadastral del sòl pel nombre d’anys que havies estat titular de la casa (fins a un màxim de 20 anys).
  • Després, a aquesta xifra se li aplicava un coeficient anual (no superava el 3,5%).
  • A la quantitat que resultava, se li aplicava el tipus impositiu, que no podia ser superior al 30%.

En una sentència de 2019 el Tribunal Constitucional ja va assenyalar que aquest tribut no podia gravar els casos en què hi havia pèrdua en la transmissió d’habitatge; però a més, el passat 26 d’octubre, el TC va declarar també nul aquest mètode que s’utilitzava per a calcular la base imposable.

Com calcular la nova plusvàlua

Dinero nueva plusvalíaImatge: moerschy

La nova regulació adequa la base imposable de l’impost a la capacitat econòmica efectiva del contribuent. Així, degut en gran manera a les sentències del TC, no s’ha d’abonar res en cas d’una venda a pèrdues.

En la resta dels casos, des de l’aprovació del reial decret, el ciutadà pot triar el mètode que menys el perjudiqui, entre dues opcions:

🏠 Usar el guany real

Consisteix a pagar per la diferència entre el valor de compra i el valor de venda. El contribuent ha de demostrar que la plusvàlua real és inferior a la que resulta del mètode d’estimació objectiva.

🏠 Aplicar la fórmula objectiva

És un sistema de coeficients, però diferent a l’anterior.

  • Se substitueixen els percentatges anuals emprats fins ara per uns coeficients màxims fixats segons els anys que hagin passat des que es va comprar la casa.
  • Els ajuntaments poden aplicar aquest màxim o bé utilitzar coeficients inferiors. A més, els coeficients s’han de revisar i evolucionar en funció del mercat immobiliari i de les seves fluctuacions.
  • A aquest resultat, se li aplica el percentatge de l’impost, que no pot superar el 30%.

➡️ Plusvàlues en menys d’un any

Existeix una novetat, aprovada sobretot per a evitar l’especulació: seran gravades les plusvàlues generades en menys d’un any, calculades entre la data d’adquisició i la de venda.

⚡ Important! Aquestes novetats s’aplicaran només a les transmissions d’immobles que fetes després de l’entrada en vigor del canvi de la norma, el 10 de novembre de 2021.

És inconstitucional la nova plusvàlua?

El Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) i l’Associació d’Usuaris Financers (Asufin) ja han advertit del risc d’inconstitucionalitat de la nova regulació de la base imposable de la plusvàlua municipal. Per què? La raó consisteix en el fet que s’hagi articulat mitjançant un reial decret llei, ja que la jurisprudència del TC estableix amb claredat que els tributs no es poden aprovar per decret llei.

Així, es recomana que, una vegada que es convalidi, es tramiti com a projecte de llei, perquè serà la millor manera de eliminar la possibilitat de ser recorregut i tombat una altra vegada pels tribunals.