Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Set passos imprescindibles abans de comprar una casa usada

En comprar una casa, s'han de prendre una sèrie de precaucions prèvies al lliurament del senyal que reserva l'immoble
Per EROSKI Consumer 14 de desembre de 2011
Img piso segundamano
Imagen: joanneconlon

Comprar un habitatge és un dels desemborsaments econòmics de major quantia que es fa al llarg de la vida. No obstant això, en alguns casos, persones que han adquirit un pis han conegut després que pesava sobre ell una hipoteca que ara no poden pagar o que no era propietat del venedor, sinó d’un familiar. També és possible que l’anterior amo no hagi pagat les despeses de la comunitat de veïns o que l’estructura de l’edifici no estigui en tan bon estat com semblava. Encara que la majoria de les transaccions d’aquest tipus es realitzen sense que hi hagi cap problema, sempre hi ha un petit percentatge d’individus que intenta aprofitar-se de la situació. Convé estar alerta i realitzar les comprovacions oportunes abans de pagar un senyal al venedor. Després del contracte pot ser tarda.

1. Revisar l’habitatge

El més probable és que, qui es decideix a comprar un habitatge, hagi visitat desenes de pisos abans de trobar el més adequat. Per aquest motiu, estarà acostumat a comprovar l’estat de certs aspectes de l’immoble, com la seva estructura, si la instal·lació de la llum i del gas estan en bon estat i si les aixetes funcionen de manera adequada. Convé així mateix mesurar les habitacions, els passadissos i les terrasses per conèixer si la grandària del pis coincideix amb el que s’ha dit pel seu propietari.

També és aconsellable fer diverses visites a diferents hores del dia. D’aquesta forma, es pot observar si la casa és lluminosa o fosca, si és sorollosa a certs moments o si els veïns són molests.

La informació que puguin donar els veïns sobre l’edifici és important

Una altra informació rellevant que aporta el propietari és el tipus de reformes que s’han realitzat i la seva data. Si s’han canviat el bany o les canonades, si s’han instal·lat finestres que aïllin del fred o s’ha reformat la cuina, l’habitatge tindrà més valor. Encara que pot ser una mica embarazoso, no està de més demanar a l’amo que mostri les factures que justifiquen aquestes reformes.

Quan el comprador estimi que li compensa adquirir l’habitatge, ha de fer una oferta al venedor. La majoria dels pisos segueixen avui dia sobrevalorados i, si abans era habitual que el preu pugés si no es feia l’operació, avui ocorre el contrari. Tant les immobiliàries com els particulars estan acostumats a escoltar i atendre ofertes a la baixa. El lema avui és “tot és negociable”. Segons la informació dels experts, demanar una baixada del 10% no és excessiu.

2. Preguntar als veïns

Els detalls que puguin donar els veïns també són importants, així que en una de les visites es pot preguntar si hi ha algun problema en l’escala o en el propi habitatge que es vol adquirir.

En ocasions, un pis és massa barat per un motiu: hi ha gent molesta en l’immoble, picabaralles amb algun resident… És important esbrinar-ho abans que sigui massa tarda.

3. Anar al Registre de la Propietat

Quan el comprador s’hagi decantat per un habitatge, fins i tot amb anterioritat a prendre la decisió, ha d’anar al Registre de la Propietat per conèixer una sèrie de dades vitals sobre la titularitat i les càrregues que puguin pesar sobre el pis. Aquest pas és fonamental. Fins i tot quan es tracti de persones a els qui es conegui o si la compravenda es realitza en una localitat petita on prevalguin les relacions de confiança, la nota simple pot contenir nombroses sorpreses. Per un preu mitjà de 3 euros, qualsevol ciutadà pot obtenir aquest document, en el qual figuren la ubicació i superfície de l’habitatge, el seu propietari i si pesen càrregues sobre la casa.

En primer lloc cal verificar que el carrer, el nombre i els metres quadrats coincideixen amb el que vol vendre el propietari. Després convé comprovar que el nombre de titulars és el que ha declarat el venedor. Si és un matrimoni, tots dos hauran de signar la compravenda, igual que succeeix si la casa pertany a diversos germans. És un extrem en el qual s’ha de tenir gran precaució, ja que si un dels copropietaris no està d’acord, el comprador es trobarà amb una casa que no és del tot seva.

En altres ocasions, una ordre judicial ha cedit l’habitatge familiar a un dels cònjuges després d’una separació o divorci i és l’altre qui intenta vendre-la. La titularitat és, per tant, un aspecte importantíssim que convé deixar molt clar.

Amb la nota simple també es veu si sobre l’habitatge pesa una hipoteca. En alguns casos, el propietari fa creure que la casa no té càrregues i després el comprador ha d’afrontar un gran deute.

De la mateixa manera, és convenient verificar que no està llogada, ja que, gairebé amb tota seguretat, el nou amo hauria de respectar els drets dels inquilins i, si aquests són de renda antiga, la situació es tornarà molt més desfavorable per al comprador.

4. Consultar en la comunitat de propietaris

Una altra de les comprovacions que s’ha de fer abans d’avançar els diners és que el titular de l’habitatge estigui al corrent dels pagaments a la comunitat de veïns. Per a això, ha de parlar amb l’administrador o amb la junta de propietaris. En cas contrari, els deutes poden recaure sobre el comprador del pis.

És imprescindible demanar una nota simple en el registre per saber qui és en realitat el propietari

En el mateix acte es pot preguntar si les instal·lacions de l’edifici funcionen bé -l’ascensor, la calefacció, les baixants- i si l’estructura -murs, bigues, teulada- està en perfecte estat. A més cal cerciorar-se que no estiguin previstes vesses d’elevada quantia que hauria de pagar el nou titular.

Un altre de les dades que s’ha de valorar és la quota que es paga a la comunitat de propietaris. Algunes finques compten amb porter, administrador, jardiner i netejador, a més de piscina i zones d’esbarjo que fan que la mensualitat sigui molt elevada.

També cal consultar si en l’immoble es realitzarà una rehabilitació o reforma obligatòria. A partir d’aquest any, la normativa obliga a revisar els edificis de certa antiguitat i a fer les reformes que certifiquin la seva seguretat. A més, els immobles de més de quatre pisos poden veure’s obligats a col·locar un ascensor. Molta gent es desprèn del seu habitatge per no haver d’afrontar aquestes despeses addicionals, de manera que és un altre extrem que s’ha de tenir en compte abans de pagar un senyal.

5. Acudir a l’ajuntament

Cada any els propietaris d’un habitatge han d’abonar l’Impost de Béns Immobles, l’IBI. Qui vulgui adquirir un pis de segona mà ha de verificar que estigui pagat. Pot fer-ho a l’ajuntament o demanar al venedor l’últim rebut.

6. Fer comprovacions al banc

Abans d’avançar diners, cal tenir la seguretat que el banc concedirà la hipoteca

Abans de pagar un senyal per l’habitatge, cal estar segurs que el banc concedirà la hipoteca. Si al final del procés l’interessat ha avançat una fiança i no aconsegueix el crèdit per pagar la casa, el propietari està en el seu dret de quedar-se amb els diners.

A més, ha de consultar els passos que ha de seguir si l’habitatge en venda té càrregues. Una de les possibilitats és llevar la hipoteca al moment de la compravenda i l’altra, subrogar-se a la hipoteca del titular. En aquest cas, cal saber les clàusules de l’entitat i comprovar si es poden aconseguir millors condicions en altres bancs.

7. Informar-se en la comunitat autònoma

En adquirir un habitatge de segona mà, cal pagar una sèrie d’impostos, com el de transmissions patrimonials i el d’actes documentats. En total, les despeses de la compra poden arribar al 10% del valor del pis. Davant aquesta elevada quantia, és molt important consultar en la corresponent comunitat autònoma si el comprador pot obtenir algun benefici fiscal. Algunes regions rebaixen l’impost de transmissions patrimonials gairebé a la meitat si els compradors són joves, formen part d’una família nombrosa o compleixen determinats requisits, diferents en cada autonomia.

És possible que, per uns mesos, el comprador reuneixi els requeriments que li demanen a la seva regió per obtenir unes condicions més beneficioses i, en altres casos, pot retardar-se la compra per complir els requisits, ja que l’estalvi és de milers d’euros. Saber amb anterioritat els beneficis fiscals de la comunitat és clau per a una bona compra.

Signar el contracte d’arres

En el contracte d’arres, el comprador avança al venedor, a manera de reserva, un percentatge del preu de l’habitatge acordat entre tots dos per endavant. La quantitat pot variar segons es pacti en cada cas, però moltes vegades s’estableix en el 10%.

És un contracte privat en el qual no és necessari que intervingui un notari, però té valor legal i vincula a les dues parts. Ha d’incloure les clàusules que pacti tant el comprador com el venedor i no cal donar res per suposat, tot ha de quedar per escrit.

El comprador perd el senyal si no compleix amb els seus compromisos

Un dels conceptes que ha de plasmar-se és la quantia que avança l’interessat. Est ha de saber que, davant qualsevol incompliment per la seva banda, perdrà els diners. De la mateixa manera, si és el venedor qui no segueix avanci amb la compravenda, el Codi Civil estableix que ha d’abonar a l’altra part el doble dels diners que li va donar.

Ha de figurar el termini en què es realitzarà la compravenda. És important que s’estableixin temps que es puguin complir amb facilitat perquè el contracte segueixi avanci. Si no es fa així, un dels dos intervinents pot veure’s perjudicat, bé perquè no li dona temps a realitzar els tràmits per a la venda o per no comptar amb el termini necessari perquè li concedeixin la hipoteca.

Un altre dels conceptes que ha de quedar clar és si l’habitatge es lliurarà sense càrregues o si pesarà sobre ella un crèdit al moment de signar l’escriptura.