Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Suport fiscal a la hipoteca inversa o renda vitalícia

Dues de les reformes amb impacte fiscal imminent, la de l'IRPF i la de la Llei Hipotecària, contemplen suports per a fomentar que els majors rendibilitzin el seu habitatge habitual
Per Miguel Moreno 6 de novembre de 2007
Img hipotecainversa listado

L’obtenció de diversos avantatges fiscals per als qui subscriguin una hipoteca inversa és una de les mesures que contemplen les reformes de la Llei Hipotecària i l’IRPF per a afavorir que les persones majors puguin rendibilitzar els seus habitatges. Són molts els jubilats la pensió dels quals a penes els dóna per a viure, o només per a fer-ho modestament. No tenen cap manera d’aconseguir ingressos que millorin tal situació, però generalment són propietaris de la casa en què viuen, que val centenars de milers d’euros. Què poden fer per a tenir una vida més esplaiada? Cal preguntar-se si mantenir la propietat del seu habitatge és la millor solució per a qui només vol tenir la casa mentre viva, sense importar-li què ocorri després. O per a algú les necessitats quotidianes del qual no es cobreixen amb la seva pensió. La hipoteca inversa pot ser una solució ideal per a ells, una fórmula financera que consisteix a obtenir del banc un crèdit, sense que el banc reclami cap quantitat mentre l’habitatge no es vengui o no mori el propietari.

Deduccions fiscals

La vida dels majors que decideixin acollir-se a la fórmula de la hipoteca inversa serà, a partir d’ara, una mica més fàcil. La negociació de la Llei per a reformar les hipoteques ha portat a un acord entre els diversos agents socials per a atorgar més avantatges a les hipoteques inverses. Així, s’ha arribat a un consens per a crear nous avantatges fiscals que afectin als qui dirigeixin part de les rendes d’una hipoteca inversa a un pla de previsió assegurat. En concret, poden deduir-se fins a 10.000 euros a l’any de la base imposable de l’IRPF. A més, es limiten els percentatges que es poden cobrar en cas de cancel·lacions anticipades, que queden establerts en el 0,25% del capital, per a amortitzacions totals o parcials, si la cancel·lació es dóna passats els cinc primers anys de la vida del crèdit. Aquest avantatge s’uneix a l’exempció que gaudeixen els titulars d’una hipoteca inversa de l’impost d’actes jurídics i documentats. A més, cal no oblidar que no és necessari incloure en la declaració de la renda els ingressos rebuts per les quotes mensuals.

Les noves mesures permeten deduir fins a 10.000 euros a l’any de la base imposable de l’IRPF

Després de subscriure el crèdit amb el banc, es pot rebre la renda de diverses maneres. És possible rebre-la mitjançant un pagament únic, o bé mitjançant una renda vitalícia. Així, en cas de ser propietari d’un habitatge valorat en 300.000 euros es podria obtenir una renda d’uns 815 euros al mes. Es tracta d’una opció que, sens dubte, pot interessar a un elevat nombre d’espanyols, ja que un 85% dels majors posseeix, almenys, un habitatge en propietat. A més, segons les dades incloses en un informe de la consultora DBK, prop de vuit milions d’ancians espanyols posseeix un segon habitatge.

Algunes entitats financeres estan dut a terme una important campanya de promoció de les seves hipoteques inverses. La directora de negoci hipotecari d’un dels més importants bancs que compta amb aquest producte, Ana Bengoa, assegura que la seva entitat s’ha posat en contacte “amb més de 200.000 majors que poden estar interessats” en aquesta possibilitat. El banc ha denominat “Hipoteca Benestar” al seu producte, una dels principals avantatges de la qual és que els hereus poden disposar d’un any de manca per a decidir què fer amb l’habitatge una vegada que moren els titulars.

Què passa amb els hereus?

Una vegada que mori el titular del crèdit, els hereus tenen davant si una àmplia gamma de possibilitats. Així, poden fer front al crèdit per a quedar-se amb la casa, vendre l’habitatge per a cancel·lar el crèdit, negociar amb el banc algun altre tipus de refinançament per a la casa, o executar el crèdit i recuperar la quantitat que resti sobre el preu taxat (en cas que hagin negociat una renda vitalícia).

Els bancs semblen haver trigat a despertar davant aquest nou negoci que, en paraules del responsable del negoci hipotecari d’una de les més conegudes entitats financeres “compliran una important funció social”. Amb aquesta opinió coincideix el cap de desenvolupament de productes de finançament d’una entitat que ofereix aquest tipus de producte, qui assenyala que es tracta d’un producte “amb una filosofia assistencial”, i reconeix que per als majors es tracta d’una decisió “dura”, ja que es pren per una necessitat econòmica. En concret, la seva caixa ofereix una modalitat d’hipoteca inversa destinada en exclusiva per a les persones majors de 75 anys propietàries d’un habitatge que sigui, a més, la seva residència habitual.

En la nova Llei queda pendent estipular amb claredat la situació dels hereus després de la mort del titular del crèdit

Per contra, segons el parer dels experts, la legislació posada en marxa deixa obertes moltes portes. D’una banda, en la nova Llei només es parla d’habitatge habitual, per la qual cosa s’impedeix sol·licitar una hipoteca inversa sobre un segon habitatge. Una altra de les llacunes de la llei és que només poden sol·licitar aquest tipus de crèdit aquells majors que tinguin més de 65 anys, la qual cosa limita el seu accés a un ampli segment de la població, com el dels prejubilats. Alguns experts expliquen, a més, que queda pendent estipular de manera prou clara què faran els hereus amb la hipoteca una vegada que el titular del crèdit mori.