Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Terminis per solucionar defectes de construcció

Els desperfectes que sofreixen algunes edificacions generen habitualment denúncies i reclamacions
Per mediatrader 8 de novembre de 2004

La Llei sobre l’Ordenació en l’Edificació (LLOI) de 1999 permet formular reclamacions judicials contra els constructors i altres agents de la construcció. L’anterior llei només estava pensada per fer-se càrrec dels litigis en cas de ruïna greu. Però la LLOI eixampla els límits de la responsabilitat material i subjectiva per vicis de la construcció, en el sentit que abasta no només els “vicis greus ruinógenos”, com la ruïna tècnica i funcional, sinó també defectes d’obra menors, que comprenen des dels defectes en les instal·lacions d’aigua, calefacció, gas, etc., fins a la defectuosa impermeabilització dels edificis o l’adequada caiguda d’aigües pels canalons, a més de les humitats i alteracions en el projecte i de materials juntament amb la inadequada execució d’obres o la utilització de materials diferents als pactats.

La LLOI identifica els qui són els agents que intervenen en l’edificació i assenyala que, per això, han de respondre pels danys materials ocasionats a l’edifici. Referent a això, distingeix tres terminis diferents durant els quals els usuaris dels habitatges poden exercitar les seves accions pels danys materials que percebin en les mateixes. Aquests terminis són:

1.- Si aquests danys anessin originats pel que es diu acabats d’obra, respondria exclusivament el constructor en el termini d’un any.

2.- Si els danys afectessin a l’habitabilitat de l’habitatge, com per exemple la seguretat de les persones, benestar, insonorització, aïllament defectuós, tirs de xemeneia defectuosos, etc., els agents que intervenen en l’edificació (constructor, promotor i tècnics) serien els encarregats de respondre en el període de tres anys.

3.- Si afecten a la fonamentació, bigues, suports, forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals que comprometen la resistència i estabilitat de l’edifici, el termini de reclamació serà de deu anys i els responsables seran totes les entitats que hagin intervingut en la construcció de l’immoble.