Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tinc hipoteca, quines despeses m’ha de retornar el banc?

El Tribunal Suprem falla a favor de recuperar els diners de les despeses que els bancs van carregar per la contractació de les hipoteques
Per Blanca Álvarez Barco 19 de gener de 2017
Img garantias extendidas hd
Imagen: perig76

Els bancs han de retornar al client les despeses de formalitzar la seva hipoteca! Una sentència del Tribunal Suprem declara nuls varis de les despeses pagades pels hipotecats i obre les portes perquè els consumidors puguin recuperar-los. D’aquesta manera, poden reclamar les despeses de notaria i de registre, entre uns altres. Per exigir-los, com s’explica en aquest article, convé acudir sempre al servei d’atenció del client de l’entitat i, si la resposta no és satisfactòria, recórrer a els tribunals de justícia.

La sentència del Tribunal Europeu contra les clàusules solc va suposar el reconeixement dels drets dels consumidors enfront dels bancs. Però encara hi ha més: a Espanya el Tribunal Suprem ha fallat a favor dels hipotecats amb una sentència que obre una via perquè els clients demanin la devolució de part dels costos del crèdit per a la compra del seu habitatge.

La plataforma Reclamar Banco.es, juntament amb associacions d’afectats i advocats, animen ara als afectats a recuperar les despeses de la contractació de la seva hipoteca “que mai van haver de pagar”. Però, com saber si les entitats els han cobrat? Com reclamar-los i quant cobrar?

Què ha cobrat el banc en la hipoteca i no havia d’haver-ho fet?

Quan s’acudeix a un banc i es constitueix una hipoteca, és habitual que l’entitat carregui sobre el client totes les despeses que es deriven de l’escriptura del crèdit. En general, cobra al consumidor desemborsaments com la factura del notari, la del registrador de la propietat, les despeses de la gestoria que tramita l’escriptura, el rebut de la taxació del pis o l’impost d’actes jurídics documentats.

La sentència del Suprem indica que no s’ha obrat bé, i que és el banc el que ha de fer-se càrrec d’aquestes despeses. Per què? Entre altres raons, perquè qui té més interès a fer l’escriptura del préstec amb garantia hipotecària és qui presta els diners, és a dir, l’entitat bancària. A més, l’aranzel de notaris i registradors expressa que qui té l’obligació de pagament és la persona o entitat al favor de la qual s’inscriu un dret o qui sol·licita una certificació (en aquest cas, el banc).

Img hipoteca casita grande
Imatge: t0nia-b

Com sigues si m’han cobrat de més?

En l’escriptura del préstec. Si la revisem, veurem com gairebé segur inclou una clàusula en la qual el banc indica que ‘totes les despeses derivades de l’escriptura corren per compte del client’ que sol·licita la hipoteca.

Tots els consumidors poden reclamar aquestes despeses?

Es pot reclamar si es té la hipoteca vigent o si ja s’ha pagat i l’últim abonament es va fer dins dels quatre anys anteriors a la data de la sentència (és a dir, si es va acabar d’abonar l’habitatge després del 23 de desembre de 2011).

Img llaves puerta grande
Imatge: WDnetStudio

Passos per reclamar

Després de comprovar que el banc ha carregat al consumidor tota la despesa de formalitzar la hipoteca, el primer que s’ha de fer és acudir al defensor del client de l’entitat bancària amb la qual es té la hipoteca (o a la qual s’hagi fet càrrec del banc, si s’han fusionat). Cal en tots els casos que sigui la persona la que faci l’oportuna reclamació.

El més habitual fins fa poc temps era que l’entitat no considerés la reclamació. Si succeeix així, quan passin dos mesos sense resposta (o si hi ha hagut contestació i és negativa), es pot procedir a la reclamació judicial. Per fer-la es necessita tenir els següents documents:

  • Una còpia de les factures abonades al notari, registre, gestoria, taxació i impostos.
  • L’escriptura del préstec.

Si no es disposa d’ells, almenys cal obtenir duplicats per poder reclamar.

Què s’ha de sol·licitar judicialment? La nul·litat de la clàusula per abusiva i que restitueixin les despeses pagades. No obstant això, no tothom pot reclamar el mateix, ja que l’import de la reclamació varia segons sigui la quantitat del préstec. A més, pot dependre també de la comunitat autònoma en què estigui el pis hipotecat.

El que el banc retorna, com tributa?

Quan un tribunal estima que el consumidor té raó i el banc ha de retornar el pagat en formalitzar la hipoteca, cal declarar-ho en l’IRPF. Com? Si el contribuent es dedueix aquestes despeses perquè formaven part de la deducció per habitatge habitual, la qual cosa ha de fer és una declaració complementària per minorar ara l’import del que s’hagi deduït.