Infografia EU

Menu orekatua: piramide nutrizionala

Piramidenaos

Nutrizio-piramidea bizi-ohitura osasungarriak adierazteko erabiltzen da.