Infografia EU

Ekografia

Ecografias

1970eko hamarkadaren hasieran mundu osoan erabiltzen hasi zen diagnostiko-gailu bat da.