Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Euskarara itzultzeko sistemek aurrerapen handiak izan dituzte azken urteotan, baina oraindik badute zer hobetua. Hobekuntza horren parte izan nahi? Aukeratu esaldi osoak nahieran, eta klikatu hemen.

Aitorpena egitetik salbuetsitako zergadunak

22.000 euro baino gutxiago kobratzen dutenek ez dute aitorpena aurkeztu behar, baina muga 20.000 eurokoa da Euskadin eta 11.250 eurokoa Nafarroan.
Egilea: EROSKI Consumer 2008-ko apirilak 8
Img joventrabajador
Imagen: Penny Mathews

Zerga Agentziarekiko hitzordua ezinbestekoa da. Kontuak egiteko ordua iritsi da, eta, kanpainaz kanpaina, zergadunek ezin diote aurre egin Ogasunaren deiari. Baina espainiar guztiak ez daude bilkura honetara deituta. Errenten zenbatekoaren, ordaintzaileen kopuruaren edo diru-sarreren jatorriaren arabera, pertsona asko ez daude behartuta aitorpena egitera. Hala ere, ez aurkezteak ez du esan nahi hori denik herritarrarentzat onuragarriena. Zirriborroa ez sinatzeak galera ekonomiko handia ekar diezaioke, askotan Estatuak itzuli behar baitie dirua partikularrei.

Lanaren etekinak

Lanaren etekinak kontuan hartuz gero, urtean 22.000 euro arteko errentak jasotzen dituzten zergadunak salbuetsita daude aitorpena aurkeztetik. Soldata eta lansariez gain, lan etekintzat hartuko dira, besteak beste, langabezia prestazioak, pentsioak edo ezgaitasun, alarguntasun edo istripuagatiko prestazio publikoak. Oro har, lan pertsonaletik edo lan edo estatutu harreman batetik zuzenean edo zeharka eratortzen diren kontraprestazio guztiak, jarduera ekonomikoen etekinak ez badira, lan etekinak dira.

Aitortzetik salbuetsitako pertsona bat hartzeko muga 11.200 eurokoa izanen da, zergadunak lortutako lan etekinak ordaintzaile batenak baino gehiagorenak badira. Hala ere, arau horrek zenbait salbuespen ditu:

Bigarren ordaintzailearengandik eta gainerako ordaintzaileengandik jasotako zenbatekoen batura ez bada 1.500 euro baino handiagoa urtean, gehieneko zenbatekoa 22.000 eurokoa baita. Bi enpresatan lan egiten duen pertsona batek, horietako batean 1.000 euro kobratu baditu eta bestean 18.000 euro, ez du aitorpena egin beharrik izango. Hala ere, bi konpainiatan lan egin duenak, lehenengoan 10.000 euro eta bigarrenean 2.000 euro, aurkeztu behar du.

22.000 eurotik beherako lan errentak dituztenak eta, printzipioz, ordaintzaile bakarra dutenak salbuetsita daude.

11.200 euroko muga ez zaie aplikatuko, halaber, pentsiodunei, haien lan etekin bakarrak prestazio pasiboak badira, nahiz eta prestazio horiek bi ordaintzailetik edo gehiagotatik heldu. Horretarako, zergadunek eskaera bat egin behar dute, urte bakoitzeko urtarrilean eta otsailean, 146 ereduaren bidez, Zerga Agentziak PFEZaren atxikipenen urteko zenbatekoa zehaztu dezan. Muga 22.000 eurokoa izan dadin, aurreko baldintza horretaz gain, beste baldintza batzuk ere bete behar dituzte:

  • Prestazio pasiboen ordaintzaileen kopurua ezin izan da handitu 2010eko ekitaldian, eskaera egitean jakinarazitakoaren aldean.
  • Ordaintzaileek ordaindutako prestazioen zenbatekoa ez da aldatu behar hasierako jakinarazpenetik urtean 300 euro baino gehiago.
  • 2010ean ezin da atxikipen-tasa gehitzea dakarren inolako inguruabarrik gertatu.

Salbuespenaren muga ere 11.200 eurokoa izanen da, zergadunak ezkontidearen konpentsazio pentsioak edo salbuetsi gabeko urteko mantenurako ordainketak jasotzen dituenean. Ebazpen judizial baten ondorioz gurasoek jasotzen dituztenak salbuetsitzat joko dira.

Lanaren etekinen ordaintzailea atxikipenera beharturik ez dagoenean, 11.200 euroraino kobratzen dutenak baizik ez dira salbuetsirik egonen, eta gauza bera gertatzen da atxikipen tasa finko bati lotutako lan etekin osoak jasotzen dituztenen kasuan. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren arabera, "administrazio kontseiluetako, horien ordezko batzordeetako eta beste ordezkaritza organo batzuetako kide izateagatik jasotzen diren ordainsariei %35 aplikatuko zaie, bai eta ikastaroak, hitzaldiak eta antzekoak emateagatik edo literatur, arte edo zientzia lanak egiteagatik jasotzen diren etekinei ere, betiere horiek ustiatzeko eskubidea lagatzen bada".

Ordaintzaileen kopurua zehazteko, familia unitateko kide bakoitza hartuko da kontuan.

Maximo horiek guztiak batera tributatzen denean aplikatzen dira. Hala ere, ordaintzaileen kopurua zehazteko, familia unitateko kide bakoitza hartuko da kontuan. Ezkontide bakoitzak ordaintzaile bakar baten ordainsariak jasotzen baditu, aitortu beharra ezartzen duen muga 22.000 eurokoa da, ez baitira ordaintzaileak batzen.

Kapitalaren etekinak eta ondare irabaziak

Lanaren etekinez gain, badira beste alderdi batzuk ere, hala nola kapital higigarriaren etekinak, ondare-irabaziak edo higiezinen errentak, kontuan hartzen direnak eta herritar bat aitortzetik salbuetsita egotea eragin dezaketenak.

Higigarrien kapitalaren etekin osoak eta ondare-irabaziak dituztenek ez dute aitorpena aurkeztu beharrik izango, baldin eta atxikipenaren edo konturako sarreraren mende egon badira, urtean 1.600 euroko mugarekin. Kapital higigarriaren etekin osotzat hartzen dira gordailuen interesak, salbuetsi gabeko akzioen dibidenduak… Eta ondare-irabaziak dira, besteak beste, inbertsio-funtsetan izandako partaidetzaren itzulketen edo lehiaketa batean parte hartzeagatik jasotako sarien ondoriozkoak.

Salbuetsita daude, halaber, honako hauek: egotzitako higiezin-errentak dituztenak, higigarrien kapitalaren etekin osoak, Altxorraren Letretatik eratorritako atxikipenik ez dutenak, eta Babes Ofizialeko Etxebizitzak edo prezio tasatukoak eskuratzeko diru-laguntzak, horien zenbateko osoa urteko 1.000 eurotik gorakoa ez denean. Ez ohiko etxebizitza, ez garaje-plazak -bi gehienez ere- ez eraiki gabeko lurzorua ez dira higiezin-errentatzat hartuko.

Bestalde, 2010ean lanaren, kapital higigarriaren edo higiezinaren edo jarduera ekonomikoen etekin osoak bakarrik lortzen dituztenek ez dute aitorpena egin beharrik izango, ezta ondare-irabaziak 1.000 euroraino lortzen dituztenek ere -atxikipenak izan dituzten ala ez kontuan hartu gabe- eta ondare-galerak 500 eurotik beherakoak badira urtean.

Muga horietako bakar baterako ere ez dira kontuan hartzen PFEZtik salbuetsitako errentak. Adibidez, ikasketak egiteko beka publikoak, Loterías y Apuestas del Estado erakundeak, ONCEk, Gurutze Gorriak edo EBko zenbait erakundek antolatutako sariak edo apustuak, gurasoek epailearen erabakiz jasotako urtekoak edo salbuespena aplika dakiekeen dibidenduak.

Noiz komeni den aitorpena egitea

Pertsona batek Errenta Aitorpena egin beharrik ez izateak ez du esan nahi ez duenik egin behar, hori aurkezteko edo ez aurkezteko aukera besterik ez du. Jende askok galtzen du dirua urtero, salbuetsita egoteagatik ez duelako aitortzen

Zer egin erabakitzeko, gomendagarriena da zergadunak bere datu fiskalak eskatzea eta, datu horiek emanez gero, dirua ordaintzea egokituko litzaiokeen edo Ogasunak itzuliko liokeen egiaztatzea. Simulagailu bat deskargatu eta datuak sartuta, erabiltzaileak azkar jakin dezake balantza alde batera uzten duen edo Zerga Agentziari laguntzen dion. Zergadunari dirua itzultzera ateratzen bazaio, egokiena aitorpena aurkeztea da.

Zergadunari dirua itzultzera ateratzen bazaio, egokiena aitorpena aurkeztea da.

Taldeko beste kide batzuek, printzipioz legez aitortzeko obligaziorik ez dutenek, lanaren etekinei, kapitalaren errentei edo ondare-irabaziei dagokienez ezarritako mugak betetzen dituzte, baina desgrabazioa jasotzeko eskubidea erabili nahi dute. Aurkeztu egin behar dute, baina beren onerako bakarrik.

Hala gertatzen da aurrezki-enpresa kontuaren edo nazioarteko ezarpen bikoitzaren kenkaria aplika dakiekeen zergadunekin. Era berean, Zerga Administrazioak jakinarazi duenez, "ekarpenak egin dituzte pertsona ezgaituen ondare babestuei, pentsio-planei, aseguratutako aurreikuspen-planei, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateei, enpresen gizarte-aurreikuspeneko planei edo mendekotasun-aseguruei, zergaren zerga-oinarria murrizteko eskubidea badute".

2010ean ohiko etxebizitza erosteko 9.015 euro inbertitzen dituen zergadun batek -erosketagatik ordaindu behar izan dituen gastu eta zergak barne- 1.352 euro arteko desgrabazioa egin ahal izango du, eta kopuru bera lortuko du etxebizitza-kontua badu. 2010eko apirilaren 14tik aurrera energia-eraginkortasuna hobetzeko obrak egin izan balitu etxean edo eraikina dagoen eraikinean, 400 euro arteko desgrabazioa egin liteke. Berez, aitorpena egitera behartuta ez dauden pertsonak dira, baina aitorpena aurkeztu behar dute dagozkien onurak lortzeko.