Infografia EU

Eraikin ekologikoak

Edificios ecologicos

Etxebizitza eta bulegoetarako eraikin ekologikoen diseinuak eta, kasu batzuetan, autosostengagarriak, energia garbiak sortzea du helburu, energia-eskaera handia arintzeko.