Infografia EU

Etxeko mikrosorkuntza

Microcogeneracion

Etxeko mikrokogenerazioari esker, energia elektrikoa eta termikoa ekoizten da etxebizitza baten barruan, familiako kontsumorako.