Infografia EU

Bistako txirrindularia

Ciclista

Bizikletaz ibiltzean arriskuak saihesteko, prebentzio-neurri batzuk hartu behar dira.