Infografia EU

Loaren aurkako gailuak gidarientzat

Dispositivos antisueno

Nekea eta arreta galtzea dira istripu hilgarrien arrazoi nagusiak. Hori saihesteko, gailu berriek logura-egoeran daudela ohartarazten diete gidariei.