Infografia EU

V2V komunikazioa

V2V

Autoak detektatzeko eta komunikatzeko segurtasun-sistema bat da.