Infografia EU

Emakumearen antisorgailu kirurgikoak

Ligaduras

Falopio-tronpen lotura edo buxadura da antisorgailurik eraginkor, azkar eta seguruetako bat.