Infografia EU

Maglev-en trenak

Tren maglev

Ez dute gurpilik behar, elektromagnetismoa mugikortasun-iturri gisa erabiliz errailen gainean altxatzen direlako