Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Baixo a lupa: augas funcionais Solán de Cabras

Escrutamos a letra pequena das etiquetas deste produto, cuxos reclamos "Antiox", "Repair" e "Defence" suxiren beneficios específicos para a saúde
Por Laura Caorsi 15 de Novembro de 2019
Bajo lupa solan cabras

Estas bebidas refrescantes están promocionadas cos reclamos “Antiox”, “Repair” e “Defence”, que suxiren beneficios específicos para a saúde. E, aínda que nos seus envases non se presenten como “augas funcionais”, as campañas publicitarias de Solán de Cabras recorreron ao concepto “funcional”, que fai referencia a aqueles alimentos que, incorporados de forma habitual á dieta, teñen, supostamente, un efecto positivo sobre algunha función ou reducen o risco de enfermidade. É leste o caso? Vexamos.

Antiox, Defence, Repair

Son termos que suxiren coidado da saúde. Trátasedun reclamo publicitario que recorre a connotaciónssaudables que pode crear confusión. Para facerestas alegacións, a normativa esixe que o alimentoconteña un nutriente cun efecto beneficiosoprobado e que este composto estea presente demaneira significativa (nunha cantidade igual ou superiorá establecida legalmente para cada nutriente; nocaso destas bebidas, do 7,5 % do Valor de Referenciade Nutrientes por cada 100 ml).

O efecto Antiox débese ao 12 mg de vitamina C; o efecto Defence, ao 0,21 mg de B6 e os 0,38 microgramos de B12; e oRepair, ao 2,4 mg de B3 e os 7,5 microgramos de B8.Estas cantidades poderían superarse con fartura cunhadieta saudable: 100 g de fresas conteñen 60 mg devitamina C (cinco veces máis que Antiox); 100 g de boquerónconteñen 1,1 mg de B6, (cinco veces máis que Defense); e100 g de lentellas conteñen 5,7 mg de B3 (2,4 vecesmáis que Repair).

O que teñen (e o que non)

LupaDestácanse os ingredientes que non contén,suxerindo que o produto é mellor pola ausencia deestes .A presenza ou ausencia de aditivos non afecta ácalidade nutricional nin á seguridade do produto: todos os aditivos autorizados na UE son seguros e estánavaliados pola EFSA (Autoridade Europea para a Seguridade dos Alimentos). A mención varía lixeiramenteen Defence, xa que, mentres as outras dúas destacan aausencia de aromas e de colorantes artificiais, estaversión contén antocianinas, un colorante de orixenatural. Resólvese modificando a frase para indicarque non contén colorantes artificiais (si naturais).O feito de que conteñan ou non uns ingredientesou nutrientes, neste caso, non lles dá propiedadessuperiores ás doutros alimentos: é un conceptopublicitario.

Nutriente destacado

LupaAs vitaminas C, B3, B8, B6 e B12 son compostospara os que a Comisión Europea recoñece unhapropiedade saudable e, por tanto, soportan asalegacións destacadas. Todas as vitaminas supoñeno 15 % dos Valores de Referencia de Nutrientes (VRN)para cada unha delas, cumprindo co concepto de“valor significativo”, que indica a cantidade necesariapara poder facer as alegaciónsde propiedades saudables.

Ingredientes e características resaltadas

LupaO 92 % da composición é auga. Os ingredientesdestacados con imaxes na cara frontal seatopan en forma de zume ou extracto en pequenasproporcións: desde a concentración máis alta, queé apenas un 1 % de zume de pomelo rosa a partir de concentrado (zume ao que se lle eliminou granparte da súa auga e que posteriormente se lle volveu aengadir), ata a menor, un 0, 2 % de extracto de té brancoe de zume de pexego a partir de concentrado (menosde 1 ml en toda a botella).

Sublíñanse os ingredientesque o produto contén e que o consumidor valorapositivamente. Indica “zume de froitas”, pero todoseles conteñen “zume de froitas concentrado” ou “zumede froitas a partir de concentrado”, con característicasdistintas e menos apreciado polo consumidor. Ademais,a maior proporción de vitaminas son engadidas e nonproceden dos ingredientes destacados.

Baixo en calorías

LupaO único macronutriente en cantidade reseñable son oshidratos de carbono. Entre eles, destaca o contidoen azucres que se debe aos zumes concentradosempregados na formulación. Os azucres doszumes (concentrados ou non) considéranse azucreslibres, cuxo consumo debe restrinxirse a un máximode 25 g ao día. A declaración “Baixo en calorías” podefacerse en bebidas sempre que non conteñan máis de20 kcal por cada 100 ml, que é aproximadamente ovalor calórico destes produtos (oscilan entre 19 e20 kcal), cifras que indican que están no límite.

Non figura a etiqueta Nutri-Score

Nutri ScoreDA valoración obtida no sistemaNutri-Score é D, debido, fundamentalmente,ao seu contido en azucre.

Conclusión

Legalmente, o produto correspóndese coadefinición de bebida refrescante. Non é auga mineralnin pode substituír ao auga como fonte prioritariade hidratación natural. O reclamo “Cóidache día adía” non debe interpretarse como que o produtoé adecuado para tomar a diario. Ademais, oetiquetaxe destaca imaxes de froitas e ingredientesapreciados polo consumidor, pero non responde aas expectativas. Os nutrientes achegados polosalimentos funcionais poden obterse cunhadieta saudable. Por tanto, as súas mensaxes, aínda quelegais, non supoñen ningún beneficio adicional paraas persoas. Este tipo de produtos ten un prezode venda moi superior ao de produtos similares,elaborados a base de auga mineral e que incorporanunha pequena proporción de zume a partir deconcentrado, sen achegar vantaxes reseñables.