Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Catering en Nadal

Encargar una cea paira a familia pode custar entre 15 e 150 euros por persoa
Por Azucena García 23 de Decembro de 2003

As ceas do Nadal modernízanse. Desde que hai algúns anos as empresas de catering irrompesen no panorama culinario, cada vez son máis as familias que recorren a estes servizos paira encargar os menús de Noiteboa e Noitevella e evitar complicacións na cociña. Na maioría dos casos é a propia empresa a que establece o menú e fixa un prezo determinado, aínda que o cliente tamén pode elixir entre un ou outro prato e propor o orzamento que crea conveniente. Desde 15 euros até 150 por persoa, as posibilidades son infinitas.

Auxe do servizo

Auxe do servizoNa actualidade, existen dous tipos de catering. Aquel que se ofrece en centros cun gran número de comensais, como empresas, colexios ou hospitais, e o que presta os seus servizos a particulares, coincidindo coa celebración dalgunha data especial ou festa. Una alternativa que conta cada vez con máis adeptos e que adoita decantarse por menús elegantes e selectos cuxo prezo varía en función das preferencias do cliente.

A comodidade, a falta de práctica na cociña ou a incorporación da muller ao mundo laboral -tradicionalmente son elas as que se encargan de preparar a cea- son as principais razóns que explican o auxe deste servizo, relegado até hai pouco aos grandes acontecementos. “Xeralmente, as solicitudes de particulares restrínxense a vinte ou trinta persoas. Familias ou grupos de amigos que se reúnen en Nadal e prefiren pasar o tempo charlando, en lugar de perdelo na cociña”, explica o encargado da empresa de catering Eventoplus, Eric Mottard.

A súa principal vantaxe radica na posibilidade de ofrecer un banquete tradicional sen necesidade de cociñar nin manchar a vaixela, posto que os pratos adóitanse preparar en envases desechables, pero ademais permite contar cun abanico amplo de variedades que se adaptan aos gustos de cada comensal: desde carne ou peixe a pratos vegetarianos e una rica selección de sobremesas.

En canto ás datas elixidas paira este tipo de servizos, o 24 e o 31 de decembro son os días máis solicitados, aínda que cada vez é máis frecuente encargar tamén a comida de Nadal e Ano Novo, “o que fai pensar nun novo mercado paira os provedores de catering”, precisa Mottard.

Posibilidades

Cada empresa de catering conta cun servizo e una maneira de traballar diferente ao resto. Así, mentres algunhas ofrecen varios menús entre os que o cliente elixe o que máis se adapta ás súas necesidades, outras elaboran receitas seleccionadas polo propio interesado.

O xerente de Catering Nevada, Fernando Paco Mozo, clasifica este tipo de servizos como “catering á carta” e lembra que son empregados durante todo o ano paira a celebración de comuñóns, aniversarios ou ceas con amigos. “Prepárase una carta con varios pratos, de acordo ao orzamento establecido polo cliente, e leva a comida directamente a casa do interesado”, explica.

No caso das festas de Nadal é posible a elaboración dun menú especial paira estas datas e, mesmo, algunhas empresas chegan a ofrecer servizos de decoración paira ambientar a habitación na que se vai a desenvolver a cea.

Doutra banda, se o cliente solicítao, pódese contar coa axuda dun par de camareiros, que se encargarán de servir aos invitados e darán un toque de distinción ao evento. “Esta circunstancia non é moi habitual xa que, xeralmente, as solicitudes céntranse na comida, aínda que si existe una minoría que aluga o servizo de camareiros cando a cea conta cun número importante de persoas”, afirma Paco Mozo.

Xestionar o catering

Cando o cliente decidiuse por contratar un servizo de catering debe reservar a cea, como mínimo, una semana antes da data sinalada. Pola contra, os pedidos comezarán a acumularse nas empresas e resultará máis complicado responder á demanda.

Así mesmo, hai que ter en conta que aínda que o fin último das festas do Nadal é reunir á familia ou os amigos, a gastronomía xoga un papel tan importante, que un erro no menú pode dar ao traste co encontro. A planificación tanto da comida como da bebida é vital paira evitar desenlaces inesperados.

Neste contexto, o primeiro paso debe ser buscar a empresa de catering que responda as necesidades do cliente, de acordo ao tipo de cea que desexa ofrecer e aos asistentes que acudirán á celebración: vegetarianos, internacionais, tradicionais? Eles serán os que determinen a mellor opción. Máis tarde, haberá que asegurarse de que a empresa seleccionada traballa con produtos de calidade -frescos ou conxelados- e facer una comparación de prezos con respecto a outras empresas. Sempre se pode recorrer á experiencia dalgún coñecido ou interesarse polo resultado doutros servizos que preste. Tamén é importante comprobar que se respectan as normas hixiénicas.

Por último, cando xa se contratou a cea, o cliente debe confirmar si será a empresa quen se encargue de levar o ágape ao seu domicilio ou si debe ser el mesmo quen o recolla, una opción elixida a miúdo polas empresas ante a imposibilidade de contar cos medios necesarios paira a repartición.

Elaborar o orzamento

Neste tipo de eventos, á hora de abonar a factura, é moi posible que o único gasto sexa o xerado pola propia comida. No entanto, convén interesarse previamente e comprobar si existen custos extras aparte do menú, como o tipo de envases seleccionado ou o número de botellas encargadas.

Así mesmo, paira evitar sorpresas, é aconsellable interesarse polo modo e as condicións de pago, posibles descontos e comprobar se o prezo marcado polo dono do negocio inclúe impostos (IVE) ou non. “O custo depende da selección que faga o cliente e do prezo dos produtos no mercado, posto que sempre son produtos frescos comprados paira a ocasión. No entanto, un servizo de catering adoita resultar un pouco máis caro que cando se elabora a cea en casa, pero máis barato que si se acode a cear a un restaurante”, matiza Paco Mozo.

Desde a Asociación Nacional de Empresarios de Catering Hostalaría (ANECH), recoméndase deixarse guiar polos profesionais e aceptar un posible aumento no orzamento, xa que son eles quen mellor coñecen os factores do éxito e están máis afeitos organizar este tipo de eventos.

No caso de que tamén se encargue bebida, é importante confirmar a posibilidade de devolver as botellas que non se consumiron, coa consecuente devolución de diñeiro ao consumidor.

Pasos a seguir

En resumo, os interesados en encargar un servizo de catering en Nadal, deben seguir una serie de pasos imprescindibles para que até o máis mínimo detalle quede resolto antes de sentar á mesa.

 • Acordar coa empresa de catering:
  • Día e hora en que debe estar dispoñible o encargo.
  • Antelación coa que se debe avisar do menú e número de comensais.
  • Posibilidade de variar os menús: vegetarianos, internacionais?
  • Orixe dos produtos empregados na cociña: frescos, conxelados?.
 • Elaboración do orzamento:
  • Custos extras á parte da comida.
  • Aluguer de mobiliario como cadeiras ou mantelería.
  • Servizo de camareiros.
  • Condicións de pago.
 • Recollida da cea:
  • Acordar si será a propia empresa a que leve o menú ao fogar.
  • Confirmar a hora de recollida.
  • Tipo de envases.
  • Instrucións de recalentamiento, se fosen necesarias.
 • Decoración da mesa:
  • Utilizar centros naturais.
  • Elixir una música adecuada aos gustos dos comensais e ao tipo de menú.