Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entra en vigor a nova norma paira regular a venda de complementos alimenticios

Esta normativa persegue que vitaminas e minerais adminístrense nas doses correctas
Por mediatrader 15 de Outubro de 2003

Hoxe mércores entra en vigor en España a nova normativa aprobada polo Goberno paira regular a comercialización de complementos alimenticios. Esta normativa persegue, principalmente, que estes complementos estean dispoñibles nas doses correctas, suficientes para que sexan efectivas, pero sen favorecer una inxesta excesiva e potencialmente perigosa paira a saúde.

Así mesmo, pretende harmonizar a normativa española na materia coa vixente na Unión Europea (UE) e garantir ao consumidor una información fidedigna sobre estes produtos, paira o que incorpora una lista positiva de nutrientes (vitaminas e minerais) que poden utilizarse na súa fabricación.

A nova norma define aos complementos alimenticios como produtos cuxo fin sexa complementar a dieta normal e consistentes en fontes concentradas de nutrientes ou doutras sustancias que teñan un efecto nutricional ou fisiológico, en forma simple ou combinada, comercializados de forma que permitan una dosificación determinada do produto en pequenas cantidades unitarias.

En relación con isto último, destaca a inclusión na normativa da “cantidade diaria recomendada” (C.D.R.) dos nutrientes, que é a cantidade que una persoa sa debe inxerir máis ou menos cada día, a través da dieta, paira manter un bo estado de saúde.

Etiquetaxe

No que se refire á etiquetaxe, o novo marco legal establece que estes produtos deberán levar a denominación “complemento alimenticio”; non poderán incluír alegacións (afirmacións que atribúan propiedades de prevención, tratamento ou cura de enfermidades humanas), e non poderán suxerir ou declarar que una dieta equilibrada e variada non achega as cantidades adecuadas de nutrientes.

Ademais, na etiquetaxe deberá figurar a afirmación expresa de que “os complementos alimenticios non deben utilizarse como substituto dunha dieta equilibrada” e a indicación de que o produto debe manterse fose do alcance dos nenos.

En canto á presentación dos complementos alimenticios, poderase realizar en forma de cápsulas, comprimidos, sobres, etcétera, pero sempre permitindo una dosificación determinada, quedando prohibida a súa venda a granel ou fraccionada.

Rexistro de Alimentos

Doutra banda, en virtude da nova norma, as empresas fabricantes ou distribuidoras destes produtos deberán inscribirse no Rexistro Xeral Sanitario de Alimentos. Ademais, os vendedores deberán notificar a posta no mercado dos complementos alimenticios de fabricación nacional ou procedentes de países da UE ás autoridades competentes das comunidades ou á Axencia Española de Seguridade Alimentaria, cando procedan de terceiros países ou o responsable non teña o seu domicilio social en España.

No caso de que algún complemento poida supor un perigo paira a saúde humana, a nova normativa habilita ás autoridades competentes das comunidades autónomas ou á Axencia Española de Seguridade Alimentaria paira adoptar medidas cautelares que comporten a suspensión ou a limitación da súa comercialización, informando diso á Comisión Europea.

Finalmente, sinalar que até o 31 de xullo de 2005 permítese a comercialización dos produtos que non se axusten ao disposto no real decreto, sempre que cumpran a normativa vixente. Así mesmo, até o 31 de decembro de 2009 autorízase o uso de vitaminas e minerais que non figuren na norma, sempre que a sustancia utilícese en complementos alimenticios comercializados na Unión antes do 12 de xullo de 2002 e que a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria non emita ditame negativo sobre o uso de devandita sustancia.