Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Etiquetas que axudan a elixir mellor os alimentos

O novo Regulamento Comunitario é máis esixente coa información alimentaria que recibe o consumidor
Por Maite Pelayo 4 de Xullo de 2012
Img etiquetas comida ue listp
Imagen: Jenna

Para fomentar unha dieta saudable entre os consumidores europeos, os responsables comunitarios aprobaron o ano pasado unha nova normativa sobre etiquetaxe de alimentos, de obrigado cumprimento en 2014. Esta proporcionará á consumidor información extra e máis inteligible sobre aspectos tan importantes como a presenza dun alérgeno determinado ou dun nanoingrediente. O novo regulamento actualiza e consolida a lexislación -tanto de etiquetaxe xeral como nutricional- e integra diferentes directivas europeas para garantir o dereito dos consumidores a recibir unha información clara, completa e precisa sobre os alimentos que compran. A continuación, detallamos cales son as principais novidades.

Novo regulamento sobre etiquetaxe de alimentos: principais novidades

Estas son as principais novidades recollidas no novo regulamento sobre etiquetaxe de alimentos:

  • Maior legibilidad en función do tamaño da etiqueta. Acabouse “a letra pequena” que tanto custa ler, sobre todo entre os consumidores de maior idade. A información deberá ser visible, cun tamaño mínimo de letra de 1,2 mm en envases cunha superficie máxima igual ou superior a 80 cm2 e de 0,9 mm para envases máis pequenos. A normativa contempla un par de excepcións: os envases inferiores a 25 cm2, que estarán exentos de incluír a información nutricional, e outros moi pequenos, da orde de 10 cm2, an os que será suficiente indicar o nome do alimento, alérgenos presentes, cantidade neta e data de duración.

  • Orixe do alimento en carne de porcino, ovino, caprino e aves de curral. Deberá especificarse o país de orixe ou lugar de procedencia do ingrediente primario destes alimentos en calquera das súas variantes: carne fresca, refrigerada ou conxelada. Ata o momento, só era obrigatorio na carne fresca de vacún, froitas, verduras, mel e aceite de oliva, sempre que non facelo supuxese un posible engano ao consumidor. Nun prazo de tres anos, a Comisión estudará o impacto económico de estender esta obrigación a outros alimentos como o leite e os seus derivados, outras carnes e a carne como ingrediente ou ingredientes que supoñan máis da metade dun alimento.

  • Orixe específica dos aceites ou graxas, tanto de procedencia animal como vexetal, presentes no alimento. Deberá especificarse a orixe de graxas e aceites, cunha tarefa pendente, quedaron excluídos fóra da obrigación da etiquetaxe as graxas trans, á espera de que a Comisión Europea presente un informe no prazo de tres anos e estableza se debe modificarse a normativa respecto diso.

  • Data de conxelación e descongelación. A lenda “conxelado en ,”seguida da data do mencionado proceso, é obrigatoria en carnes, produtos cárnicos e de pesca non transformados. A expresión “descongelado en deberá” figurar en produtos descongelados antes da súa venda, salvo ingredientes presentes no produto final, outros cuxa conxelación é necesaria en produción ou cando esta acción non teña efectos negativos.

  • Etiquetaxe nutricional. Neste capítulo distínguese entre o obrigatorio e o voluntario. O primeiro deberá achegar datos sobre valor enerxético e graxas, ademais de especificar as graxas saturadas, hidratos de carbono, proteínas, azucres e sal de maneira agrupada e legible expresados por 100 g ou 100 ml ou porción do alimento. De maneira voluntaria, a información poderase complementar cos valores doutros nutrientes como ácidos grasos mono ou poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas ou minerais. A nova regulación permite, de maneira adicional, indicar a enerxía e nutrientes achegados mediante pictogramas ou símbolos tipo semáforos. A etiqueta poderá repetir de forma voluntaria a información nutricional na cara principal do envase. Pódese incluír o número de calorías e, de maneira adicional, os contidos de graxas, graxas saturadas, azucres e sal. Os alimentos non envasados estarán exentos da etiquetaxe nutricional, a non ser que os Estados membros, dentro do seu ámbito nacional, decidan o contrario.

  • Inxestas diarias de referencia. A etiqueta deberá proporcionar información acerca das inxestas de referencia, os consumos diarios típicos recomendados para adultos, sobre todo, no caso de vitaminas e minerais. Desta maneira, poderá coñecerse o achegue de nutrientes destes alimentos fronte á cantidade recomendada.

  • Alérgenos. Na lista de ingredientes, a regulamentación especifica que se deberán incluír os posibles alérgenos tanto en produtos envasados, nos que se deberán resaltar cunha tipografía especial, como nos non envasados. En ausencia dunha lista de ingredientes, deberá incluírse a lenda “contén…”, seguido da sustancia ou produto potencialmente alérgeno incluído nun anexo da regulamentación.

  • Nanomateriales artificiais. Son calquera material producido de forma intencionada cunha ou máis dimensións da orde de 100 nm. Todos os ingredientes presentes na forma de nanomateriales artificiais deberán indicarse de maneira clara na lista de ingredientes da etiquetaxe. Os nomes destes ingredientes deberán ir seguidos da palabra “nano” entre paréntese.

  • Outras mencións obrigatorias. Ademais, deberá indicarse na etiquetaxe a presenza doutras sustancias como a cafeína ou fitoesteroles ou se o produto hase envasado en condicións especiais, como atmosfera protectora.

  • Venda a distancia. A información alimentaria obrigatoria estará dispoñible antes de que se realice a compra e figurará no soporte da venda a distancia ou se facilitará a través doutros medios apropiados determinados polo operador das empresas alimentarias, sen que, neste caso, impóñanse aos consumidores custos suplementarios.

Outra novidade: os Alcopops

Os “Alcopops” son un novo concepto de produto que, polas súas características, podería prestarse a confusións. En principio, son refrescos con alcol, aínda que o novo regulamento fai alusión á necesidade de definilos de forma legal: non poderán considerarse refrescos tradicionais e regularanse de maneira diferente.

Sempre que o seu contido alcohólico sexa superior ao 1,2%, deberá especificarse o seu grao alcohólico, aínda que se pode prescindir tanto da lista de ingredientes como de información nutricional. A medida sitúa aos “Alcopops” ao mesmo nivel que as bebidas alcohólicas de máis de 1,2% de volume de alcol, que tampouco están obrigadas a detallar os seus ingredientes, polo menos de momento, xa que a Comisión deberá presentar un informe acerca da posible obrigatoriedade de informar os seus nutrientes e, en especial, sobre o seu valor enerxético.