Infografía

Graxas trans

Grasas trans

Dos diversos tipos de graxas que poden aparecer na nosa dieta, as graxas trans son das máis prexudiciais para a nosa saúde.