Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Manipulación correcta de comida preparada

O risco de contaminación dos alimentos preparados é alto, polo que a elaboración, o envasado e a conservación deben realizarse baixo un rigoroso control
Por Natàlia Gimferrer Morató 2 de Xaneiro de 2008

Os alimentos preparados son os que sufriron tratamentos previos como cocción, precocción, corte, pelado ou rebanado e, posteriormente, foron envasados e conservados ata o seu consumo. As operacións que debe facer o consumidor son mínimas: só con quentar ou cocer, o alimento pode estar listo para consumir. Todo iso sen pasar por alto certos parámetros de seguridade.

Os hábitos de compra do consumidor están a cambiar, o ritmo de vida dos máis novos, o pouco tempo para dedicarse á cociña dos non tan novos ou a comodidade para os máis anciáns fan dos alimentos preparados unha cómoda e rápida maneira de alimentarse en calquera idade. Abastecerse deste tipo de alimentación non é malo se non se abusa dela. É mellor comer unha verdura preparada a non comela. Con todo, comer cada día produtos precocinados pode supor un desequilibrio para a nosa dieta.

Consumo xeneralizado

Numerosas estatísticas son as que avalan o constante aumento do consumo de alimentos preparados nos fogares españois. Segundo o último informe do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), o consumo dos devanditos produtos aumentou un 8,2% en relación ao mesmo período do ano anterior e ata setembro de 2007. Os datos confirman que o crecente consumo levouse a cabo en maior medida na hostalaría e restauración e nos fogares, cun consumo dun 14,3% superior ao ano anterior.

Ao ser alimentos xa preparados e case listos para consumir, a súa elaboración debe ter en conta todos os parámetros de seguridade. O seu almacenamento require tamén moita atención, así como a súa distribución e conservación no domicilio. Dentro dos produtos preparados atópanse as salsas tipo ketchup ou maionesa, os pratos precocinados, os pratos preparados conxelados, os alimentos infantís, os caldos, as sopas e próstrelos tipo flanes ou muses.

Pratos precocinados e preparados conxelados

Os pratos precocinados conxelados son aqueles cuxa preparación culinaria non está do todo terminada. Trátase dun tipo de produto que se somete a un envasado, normalmente a baixas presións, e a un proceso de conservación en frío ata o seu consumo. Estes produtos precisan tratamento doméstico adicional para ser consumidos. En cambio, os pratos preparados conxelados foron sometidos a unha preparación culinaria completa, a un envasado a baixas presións e a unha conservación en frío ata o seu consumo. Á hora de comelos, ambos necesitarán as mínimas operacións.

Os dous tipos de pratos componse de produtos tanto vexetais como animais, con especies e aromatizantes engadidos. Aínda así, existen situacións nas que queda prohibida a venda ou distribución destes produtos.

  • Produtos que non estean en perfecto estado ou non aptos para o consumo humano.
  • Produtos elaborados en locais cuxa temperatura supere os 12ºC.
  • Produtos que conteñan aditivos non incluídos nas listas autorizadas.
  • Produtos que conteñan patógenos en cantidade suficiente para provocar toxiinfección alimentaria.
  • Produtos que non estean debidamente etiquetaxes. No envase debe figurar o nome do fabricante ou a marca de identidade do produto, así como a data da súa preparación e a súa caducidade.
  • Envases defectuosos que afecten o contido ou indicios de descongelación así como de recongelación.

Para a correcta elaboración e conservación dos pratos preparados débense seguir distintos criterios. En primeiro lugar, os envases deben ser de materiais autorizados que non modifiquen as características organolépticas do contido e debe figurar a data de elaboración así como a caducidade do produto. Para o seu almacenamento, conxelaranse a temperatura inferior a menos 20ºC e durante o transporte manteranse a menos 18ºC. Para unha correcta manipulación no domicilio, débense seguir as instrucións descritas nos envases. Na maioría dos casos quentarase o produto ou se terminará de cocer.

Preparados alimenticios especiais

Os preparados especiais son aqueles que, sen reunir as condicións de pratos precocinados ou cociñados, serven de alimento para a preparación de distintos produtos. Entre eles destacan os preparados para caldos ou sopas, os preparados para flanes ou cremas ou os preparados para almorzos. Os primeiros son produtos para ser consumidos con previa dilución e ebulición da auga. Xeralmente están formados por extractos de carne, sal, graxas alimenticias, extractos vexetais, hidrolizados de proteína, especias, aromatizantes e aditivos autorizados e son os responsables de potenciar o sabor da auga de ebulición.

Os preparados de flanes ou sobremesas son mesturas de produtos de molinería e féculas xunto con azucres, leite en po ou sustancias aromáticas. Poden conter tamén colorantes e espesantes permitidos e son os responsables da elaboración caseira de produtos tales como o flan ou as tortas frías. Os preparados para almorzo, por exemplo o chocolate en po, son produtos para ser consumidos despois da dilución con leite ou auga. Constituídos por cereais, fécula, leite en po, po de ovo así como graxas alimenticias, po de cacao e aromatizantes autorizados, son o alimento idóneo para modificar lixeiramente o gusto do leite ou a auga. Todos estes produtos elabóranse coa mestura dos distintos ingredientes levados a tratamentos específicos para darlles a forma final.

PRODUTOS DIETÉTICOS E DE RÉXIME

ImgOs produtos dietéticos han pasado de ser produtos para unha minoría ou para aquelas persoas cuxa saúde os precisaba, a ser unha nova forma de alimentación máis xeneralizada. Con todo, a elaboración e as modificacións ás que se somete o alimento para parecerse ao orixinal deben pasar por estritos parámetros de seguridade. A composición destes produtos ten que ser cientificamente razoable e autorizada por lei, deben ter un adecuado valor nutritivo e deben estar debidamente designados como alimentos dietéticos. Son alimentos destinados a dietas específicas ou tamén para complementar ou substituír a alimentación ordinaria.

Para levar a cabo unha correcta elaboración e comercialización, os produtos dietéticos deben seguir algúns criterios. En primeiro lugar, as instalacións e locais de elaboración e almacenamento, así como os utensilios e envases utilizados deben estar nas condicións esixidas pola industria alimentaria, é dicir, limpas e ordenadas. Os alimentos seleccionados posuirán o maior grao de calidade do mercado, no entanto, autorízase a adición de colorantes naturais, sustancias aromáticas e edulcorantes artificiais para facer máis apetitoso o seu consumo.

O envasado debe garantir as máximas condicións de conservación do alimento de acordo coa natureza do produto e, nas etiquetas, é de obrigada declaración a denominación de «produto dietético ou de réxime», a composición do alimento por cada 100 g de produto e a porcentaxe de sustancias nutritivas. No caso de alimentos con edulcorante artificial engadido, débese indicar especificamente a cantidade.