Infografía

Modificacións na pirámide alimentaria

Piramide

Os avances en investigación suxiren algunhas modificacións na pirámide de alimentación