Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O “coaching nutricional” ou asesoramento en alimentación e nutrición

Lograr un maior benestar físico, emocional, mental e social por medio dunha adecuada alimentación son algunhas das metas do coaching nutricional e de saúde
Por Juan Revenga Frauca 19 de Abril de 2011
Img horizonte
Imagen: dospaz

Descubrirse a un mesmo e alcanzar o mellor en todo aquilo que se desexe a partir do coaching é unha recente estratexia que facilita o desenvolvemento de todo o potencial e habilidades individuais para lograr os obxectivos. Ata hai poucos anos, o enfoque do coaching estaba centrado case en exclusividade no mundo empresarial e de desenvolvemento persoal. Desde hai un tempo, os seus horizontes ampliáronse para que os practicantes do coaching poidan ademais explotar as súas capacidades máximas en áreas como a educación ou a actividade física. Na área da saúde, a nutrición e a dietética, os seus obxectivos máis inmediatos consisten en mellorar os indicadores de saúde nos cales a alimentación é unha peza crave da prevención e do tratamento dos trastornos e enfermidades. Por medio do “coaching nutricional” pódense mellorar os hábitos alimentarios e, en consecuencia, a optimización do estado nutricional mediante o manexo do peso, o control da glucemia, a redución do colesterol, o mantemento da densidade ósea ou a diminución da presión arterial. Esta mellora sempre ha de estar exposta a partir duns valores adecuados suxeridos polos distintos profesionais sanitarios que actúan como “coach” ou adestrador, entre eles, os dietistas-nutricionistas. Entón, non estraña que diversas escolas de medicamento de todo o mundo incorporasen a práctica do “health coaching” ou coaching en saúde, como a mellor práctica tanto para a promoción da saúde como para o tratamento dalgunhas enfermidades crónicas.

A motivación é clave no éxito

O coaching referido a a promoción da saúde a través da alimentación pretende cambiar o concepto do paciente como un suxeito pasivo, cara a un enfoque no que a persoa asume a responsabilidade das súas propias accións e toma conciencia da importancia de coidarse a se mesma. Esta perspectiva é fiel ás formulacións orixinais do coaching e fai que o propio interesado sexa o centro e orixe das posibles solucións e melloras ante as distintas situacións conflitivas.

“Como quero perder peso de forma definitiva, atoparei a forma de facelo”, é un pensamento positivo para afrontar o cambio

Outras estratexias dietéticas, en especial as relacionadas co adelgazamento, son a miúdo tallantes en relación a que comer, cando e como facelo. En oposición a estes sistemas restritivos e negativos, o coaching alimentario aposta por unha formulación vitalicio de mellora, en virtude dos verdadeiros obxectivos do paciente. O primeiro paso para progresar cara á consecución das metas parte do autoconocimiento e da investigación da verdadeira motivación que convida a alguén a dirixirse cara a un determinado obxectivo, é o denominado “para que”. É dicir, afrontar unha formulación previa da situación sen o cal resultaría pouco práctico atreverse a calquera cambio posterior.

Desta forma, a motivación é unha peza crave en todo o proceso e, para iso, é habitual cambiar certa dinámica na forma de pensar. Unha frase mal exposta sería: “como non teño forza de vontade, non perderei peso nunca”. Debería cambiarse por: “como quero perder peso, atoparei a forma de facelo”.

Afrontar retos con outra perspectiva

En ocasións, o “coach” reconducirá este proceso mental e guiará ao paciente para facerlle patente o seu grao de motivación. En numerosas ocasións, as persoas exponse querer facer dieta durante un determinado tempo e comézana, pero é frecuente terminar por abandonala e, por tanto, fracasar no empeño. A clave inicial parte da obtención das motivacións, do “para que”: que sentido ten para min o que quero conseguir? Para que o quero conseguir? Que propósito teño?

Atopar o “para que” máis sólido en todas as accións é o primeiro paso antes de iniciar uns mellores hábitos

Se o “para que” inicial é “para perder peso”, se focaliza a cuestión de forma errónea no que non se quere (pesar de máis) e esta non é unha boa estratexia desde o punto de vista do coaching. Ao contrario, é preciso centrarse no que “si se quere”: para que se quere perder peso? Para verse mellor. Para que se quere ver un mellor? Para estar máis a gusto cun mesmo, etc. Isto implica unha clara mellora na perspectiva, con respecto á formulación anterior. Pero aínda se podería seguir máis adiante: para que se quere estar máis a gusto cun mesmo? Para poder mirarse ao espello polas mañás e sentirse orgulloso. Para que se quere sentir un orgulloso? Para saber que pode conseguir o que se propoña. Para que se pode querer iso? Para sentirse libre e dono da súa vida. Como cabe esperar, a persoa que, como motivación, queira sentirse libre e dona de si mesma, terá maior garantía de éxito que quen queira só perder peso.

Unha vez coñecidas as motivacións, o profesional da saúde, o “coach”, como especialista, exporá as mellores estratexias adaptadas a cada paciente para que este alcance os seus obxectivos. A figura do dietista-nutricionista desempeña un papel fundamental para achegar as opcións nutricionais máis convenientes, unha vez que sondou as circunstancias do paciente a partir das correspondentes enquisas dietéticas.

Máis aplicacións sobre a saúde

Cada vez son máis os centros e entidades sanitarias que, en todo o mundo, contan entre o seu persoal con especialistas en health “coaching”, unha técnica que reporta beneficios en pouco tempo ao paciente. Esta forma de afrontar os retos ou os conflitos resulta beneficiosa desde o punto de vista económico, xa que os pacientes que adquiren habilidades de autogestión en relación cos seus problemas dietéticos e de saúde, resultan máis económicos, como pacientes, para os sistemas sanitarios públicos.

As vantaxes do coaching alimentario redundan tanto nos pacientes como no sistema sanitario, que dedica menos recursos, pero máis eficientes, a cada paciente

O sistema sanitario público de Australia incorporou o coaching como ferramenta para xestionar tanto as accións relacionadas coa promoción da saúde, como o tratamento de enfermidades. Son moitas as circunstancias nas cales a mellora dos hábitos alimentarios é clave na prevención e tratamento de trastornos e enfermidades para as cales as autoridades australianas recomendan o coaching: para o manexo do peso, o control dos niveis de glicosa en sangue, a redución do colesterol, o mantemento da densidade ósea, a diminución da presión arterial, o control da tensión, o descenso do consumo de alcol, a diminución do consumo de cafeína ou a supresión do nocivo hábito de fumar.

BENEFICIOS DO HEALTH COACHING

Os defensores do coaching descansan as súas principais vantaxes no individuo particular. Destacan a importancia de consultar cun coach de saúde e obter múltiples beneficios en diversos aspectos relacionados coa saúde: incrementar o autoconocimiento, desenvolver unha maior conciencia sobre a súa saúde e obter un enfoque integral da mesma.

Ao mesmo tempo, coas técnicas achegadas polo coach, pódense adquirir novos coñecementos e mellores habilidades relacionadas co benestar ou contar con métodos e recursos sistemáticos para conseguir os obxectivos dun plan de dieta equilibrada, entre outros. Todo iso co fin de lograr e soster no tempo cambios de comportamento de estilo de vida e alimentario positivos, mediante a apertura dun maior catálogo de opcións e posibilidades que mellore a calidade de vida coa redución do efecto de síntomas derivados de enfermidades crónicas ou agudas.

Desta forma preténdese aumentar o nivel de satisfacción xeral, mellorar as relacións coa contorna e as persoas próximas e, en última instancia, comezar a ser a mellor versión dun mesmo.