Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O consumo de queixo nos fogares españois aumenta un 2,2%

O consumo medio deste produto sitúase en 8,02 quilos por persoa e ano
Por EROSKI Consumer 14 de Xuño de 2012

Os fogares españois han incrementado nun 2,2% o seu consumo de queixo no ano móbil de marzo de 2011 a marzo de 2012. Isto supón un aumento do consumo per cápita do 2% e sitúa o consumo medio deste produto en 8,02 quilos por persoa e ano, segundo despréndese un estudo sobre o mercado e variedades dos queixos, así como sobre o perfil do consumidor, realizado polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a través do Panel de Consumo en fogares.

Este informe, presentado durante a Semana do Queixo, sinala ademais que o gasto realizado polos fogares na compra deste produto elevouse un 2%. Do total do orzamento dedicado polas familias a alimentación, un 3,9% destinouse á compra de queixo durante o período abril de 2011 a maio de 2012. Aínda que o consumo de queixo é constante durante todo o ano, con só leves variacións, durante os meses de decembro e xaneiro increméntase lixeiramente, mentres que descende no mes de agosto.

En canto ás variedades, os datos recolleitos polo Panel de Consumo en fogares demostran que o 50,4% do queixo que se consome nos fogares de España corresponde ao queixo fresco (31,3%) e ao semi curado (21,1%). Ambas as variedades contribuíron ao incremento do consumo de queixo, xa que aumentaron o seu volume en compra un 5,1% e 11,7% respectivamente. Pola contra, variedades como o queixo tenro e o queixo fundido, diminuíron a súa presenza no fogar (-9,9% e -1,8%, respectivamente).

Se se establece unha media dos 10 últimos anos “compróbase que o consumo total de queixo nos fogares aumentou un 51.5%, ao pasar dos 243 millóns de quilos no ano 2001, aos 369 millóns de quilos no último Ano Móbil a Marzo 2012”, destaca Agricultura. Con todo, no últimos tres anos obsérvase a nivel xeral, unha estabilización o volume consumido. Destaca no período 2008?2012 un incremento no volume consumido de queixo de cabra (+22,1%) e semi curado (+15,5%).

Os mozos e os adultos independentes son os maiores consumidores de queixo, con 10,45 e 12,92 quilos por persoa ao ano, respectivamente. Fronte a eles, os fogares constituídos por parellas con fillos consomen un 13,7% menos de queixo que a media de fogares establecida en 8,02 quilos por persoa e ano.

Os fogares con rendas máis acomodadas son os que compran queixo en maior medida, así como as poboacións de tamaño medio (100.000 – 500.000 habitantes), que son as que máis consomen este produto (+6%).

Por comunidades autónomas, as que destacan polo seu consumo de queixo son: Canarias (10,40 quilos/persoa/ano), Baleares (9,49 quilos/persoa/ano) e Murcia (9,45 quilos/persoa/ano). En contraposición, as que menos queixo consomen son Navarra e Castela A Mancha (6,18 e 6,20 quilos/persoa/ano respectivamente).