Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Propostas para reducir os nutrientes máis conflitivos

Graxas saturadas, graxas trans, azucres e sal son os nutrientes que, en exceso, supoñen un maior risco de padecer enfermidades crónicas
Por mchavarrias 16 de Maio de 2012
Img keyhole list

A obesidade, a diabetes, a hipertensión arterial, as enfermidades cardiovasculares e certos tipos de cancro son algunhas das doenzas que se incrementan cando o consumo de alimentos ricos en graxas saturadas, graxas trans, azucres ou sal é excesivo. Os alimentos procesados, xa sexa pola composición nutricional derivada dos seus ingredientes ou ben pola súa elevada frecuencia de consumo, son a principal fonte destes nutrientes. Por este motivo, moitas estratexias de saúde dirixidas á prevención das enfermidades relacionadas coa alimentación fan mención á necesidade de implantar medidas que limiten o consumo de determinados nutrientes, en especial, aqueles cuxa inxesta excesiva garda relación directa con estes trastornos. Neste artigo destácanse dúas propostas: cambios na etiquetaxe para recoñecer os produtos “máis saudables” e un maior consumo de alimentos frescos.

Certos nutrientes, consumidos en exceso, supoñen un maior risco de padecer enfermidades crónicas ou afectar o corazón. É o caso das graxas saturadas, as graxas trans, os azucres e o sal. Para reducir estes nutrientes conflitivos, son imprescindibles estratexias que expoñan abordaxes multidisciplinares, con colaboración entre as organizacións empresariais e industriais, a distribución e a restauración alimentarias, así como coa administración sanitaria. Este é o caso da Estratexia para a Nutrición, Actividade Física e Prevención da Obesidade (NAVES), que con accións coordinadas entre os diferentes actores, pretende obter resultados eficaces para diminuír o contido destes nutrientes nos alimentos procesados.

Propostas na etiquetaxe para recoñecer produtos saudables

Na última edición da súa revista, o Comité Científico da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN) publicou un informe no que establece os criterios que se deben seguir para incentivar a diminución do contido de nutrientes “conflitivos” presentes nos alimentos transformados e cuxa redución é de interese para a saúde pública. Tras a avaliación das evidencias científicas, o traballo do Comité Científico, coordinado por Jordi Salgas Salvadó, propuxo un modelo baseado no establecemento dun distintivo para os alimentos transformados que:

  • Na súa categoría, reducisen como mínimo un 30% o seu contido en graxas saturadas ou azucres ou ben que diminuísen nun 25% o seu contido en sal.

  • Non superen o contido medio do resto de nutrientes considerados neste esquema para a súa categoría.

  • Cumpran cos perfís nutricionais que se establecen no artigo 4 do Regulamento (CE) Nº 1924/2006.

Os alimentos que cumpran as citadas condicións serían candidatos para utilizar un distintivo ou símbolo na etiquetaxe e a publicidade do alimento, o cal permitiría recoñecelo como un produto “máis saudable”. Esta idea xa se utiliza, de forma parecida, noutros países. Hai exemplos nos países nórdicos, co símbolo denominado “Keyhole”, e en Estados Unidos, co “Smart Choices”. Estas iniciativas pretenden axudar aos consumidores a conseguir eleccións alimentarias máis saudables e incentivar á industria alimentaria a innovar e mellorar a composición nutricional dos alimentos que desenvolven.

Máis alimentos frescos

Pódense expor tres camiños ou vías para reducir o consumo de alimentos ricos en graxas saturadas, graxas trans, azucres e sal. Por unha banda, pódese limitar a inxesta destes alimentos, algo que recomendan, non con moito éxito, guías alimentarias, campañas sanitarias de índole variada ou no marco do consello dietético do profesional da saúde. Doutra banda, pódese mellorar a composición dos alimentos co fin de reducir os compoñentes que, desde o punto de vista da saúde, son pouco desexables. Este último aspecto é o obxectivo que persegue o informe elaborado polo grupo de expertos do Comité Científico da AESAN.

Con todo, os expertos non se cansan de recalcar un terceiro punto: é preciso insistir na promoción do consumo de alimentos frescos e minimamente procesados. A maioría destes son fonte natural de varios nutrientes imprescindibles para a saúde, tales como fibra, vitaminas e minerais, sen achegar apenas graxas saturadas ou trans, sal e azucres engadidos.