Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vantaxes da lactación materna: alimentación, ecoloxía e xustiza social

A lactación materna supón numerosos beneficios para a nai e o bebé, pero tamén para a súa contorna, incluído o medio ambiente
Por Carlos Casabona Monterde 21 de Agosto de 2019
Young parents with newborn baby and small toddler son at home.
Imagen: halfpoint

No mes de agosto, como cada ano desde 1992, celébrase a Semana Mundial da Lactación Materna, baixo a supervisión da Alianza Mundial Prolactancia Materna (WABA, polas súas siglas en inglés). Este organismo promociona a lactación materna en todos os países e ámbitos, para subliñar a súa importancia. A lactación materna é necesaria e aconsellable na nosa contorna, próspero e seguro, e é un asunto de vida ou morte en países pobres e con problemas graves de guerras, falta de recursos sanitarios básicos, sen auga potable, etc.

A lactación materna considérase unha solución universal que proporciona a todos un comezo xusto na vida, asentando as bases para que mulleres e nenos sobrevivan e desenvólvanse, tanto física como psíquicamente, de maneira óptima. De feito, existe un programa de asistencia alimentaria, a cargo do World Food Programme ou Programa Mundial de Alimentos, para dotar ás mulleres gestantes e lactantes de alimentos de calidade que proporcionen a enerxía e nutrientes necesarios para poder levar a cabo unha xestación e lactación exitosa.

O obxectivo da Semana da Lactación Materna é concienciar a todas as persoas sobre a importancia de propiciar un contexto social adecuado para que a nai e a súa contorna reciban información fiable e cientificamente contrastada sobre a idoneidade da alimentación dos bebés e nenos pequenos a través do peito materno. Aínda que sempre se pensou que a lactación materna está determinada pola conduta da nai, sabemos que cando as parellas, as familias e toda a súa contorna social e político apóiana, as taxas de lactación materna aumentan.

A lactación materna, a ecoloxía e o cambio climático

O cambio climático inflúe na lactación materna. Provoca un incremento no número de desastres relacionados co quecemento global, eleva o risco de fames negras e o colapso de sistemas alimentarios pola interrupción da produción agrícola local. E isto incide en que a alimentación das nais que dan o peito aos seus fillos sexa deficiente, pondo en perigo a instauración e o mantemento da lactación materna.

Pero a lactación materna tamén inflúe no medio ambiente. Non incrementa os residuos industriais que se xeran na produción de leites de fórmula, biberóns e tetinas, e non contribúe a aumentar a contaminación do aire que se xera na distribución de todos os sucedáneos de leite materno. No fogar, a lactación materna reduce o gasto de auga, gas, leña ou electricidade, pois o leite sae do peito materno coa temperatura e condicións hixiénicas óptimas. Por todo iso, podemos considerar ao leite materno como un recurso nutritivo sustentable, totalmente natural, ecolóxico e non contaminante.

Igualdade de xénero e apoio social

Para favorecer a lactación materna, outro dos aspectos a desenvolver é a igualdade de xénero, algo clave para o seu éxito. Unha protección social parental equitativa en canto ao xénero debe incluír medidas como a licenza remunerada de ampla duración para ambos os proxenitores, así como apoio no lugar de traballo para desenvolver un ambiente favorable para a lactación materna.

Sabemos agora que o aumento das licenzas remuneradas e de estratexias que anulen as barreiras culturais pode ter un gran efecto na duración da lactación materna. Xa hai estudos nos que se demostra que cando se ensina aos pais a participar na toma de decisións e a ofrecer apoio á lactación materna da parella, a proporción de nenos alimentados exclusivamente co peito ata os 6 meses sobe ata un 40 %.

Desde un punto de vista máis xeral, anular as desigualdades entre agricultores do xénero masculino e do xénero feminino aumentaría a produción de alimentos entre un 2,5 % e un 4 % en países en desenvolvemento, o cal podería reducir a fame na Terra ao redor dun 15 %. Isto axúdanos a comprender a necesidade de promover a igualdade de xénero, a cal involucra a provisión de alimentos a mulleres e homes.

Facer fronte á redución da lactación

Non existe un único e exclusivo modo de vivir a maternidade e, por tanto, non debemos concluír que as nais que optan por non dar o peito son menos válidas e menos ‘perfectas’ que as que si o dan, porque é fácil crear xerarquías morais. Con todo, o feito é que tivo lugar unha redución moi notable das cifras de bebés alimentados con lactación materna desde a aparición dos leites de fórmula debido a unha falsa sensación de innovación e modernidade mal entendida. Chegouse a considerar que dar a teta a un bebé ou a un neno pequeno é algo vulgar e ata case de mal gusto, mentres se glorificaba ao leite de fórmula como algo novo, altamente tecnolóxico, cómodo e practicamente igual na composición que o leite materno.

De feito, houbo que prohibir que o leite de fórmula publicitásese coas palabras “leite maternizada” ou “humanizada” para evitar dar esa mensaxe que tenta igualar as dúas opcións. Esta medida e moitas outras se recollen no Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leite Materno, ideado en 1981 pola OMS e Unicef, coas súas posteriores ampliacións e actualizacións, para protexer a lactación materna das técnicas de mercadotecnia das casas que fabrican sucedáneos.

Moitos destes produtos (desde o leite de fórmula ata os biberóns) poderían substituír ou diminuír a duración da lactación materna, sobre todo cando se ofrecen antes dos 6 ou 7 meses de idade, momento a partir do cal se aconsella ofrecer alimentos complementarios, que non sustitutivos, como ben expresa aquí o dietista Xullo Basulto. Débese asegurar, así mesmo, o uso correcto dos sucedáneos do leite materno, cando estes sexan necesarios, sobre a base dunha información adecuada mediante métodos apropiados de comercialización e distribución.

Só o 38 % dos lactantes de 0 a 6 meses son alimentados exclusivamente con leite materno

Nas últimas décadas tamén diminuíu o tempo no que os bebés e nenos pequenos obtiñan o prezado ‘ouro líquido’, e chegou a ser case anecdótico a nivel estatístico o número de nenos que recibían peito máis aló dos 4 meses. Aínda que houbo unha melloría nos últimos 10 anos, sobre todo no numero de nais que aleitan aos seus fillos os 4 primeiros meses, isto segue sucedendo actualmente: só o 38 % dos lactantes do mundo de 0 a 6 meses son alimentados exclusivamente con leite materno.

Un dos obxectivos destas organizacións concrétase en subir as taxas de lactación materna exclusiva ata os 6 meses, ata un 50 % para o ano 2025. Por iso é necesario facer campañas mundiais de concienciación.

Pero, tamén, é fundamental brindar cursos e talleres ao persoal sanitario que atende bebés e nais gestantes para que os coñecementos estean actualizados ao máximo, pois se seguen mantendo mitos, aínda hoxe en día, en moitas consultas. Algúns exemplos: regulación ríxida horaria (dar cada 3 horas), non comer certos alimentos, ter moito coidado cos medicamentos que toma a nai, leites maternos que non alimentan… Crenzas que se desmontan facilmente en fontes fiables como as que atopamos en libros como ‘Mamá Come San’, de Xullo Basulto; ‘Un agasallo para toda a vida’, de Carlos González; ou ‘A túa lactación de principio a fin’, de Gloria Colli.

Beneficios para a nai, o bebé e a contorna

A lactación materna pode axudar á nai a espaciar os embarazos, diminuír o risco de depresión posparto e de padecer cancro de peito, de ovario e de útero. Tamén reduce o risco de hipertensión e de padecer nas futuro enfermidades cardíacas e diabetes tipo 2, e axuda a perder antes o peso gañado no embarazo.

Nos nenos, a lactación materna diminúe nun 44 % o risco de morte prematura se se facilita na primeira hora do nacemento; rebaixa a frecuencia de enfermidades gastrointestinales (diarreas) e de infeccións respiratorias. Ademais, prevén a carie dental e a maloclusión (alteracións na disposición espacial dos dentes e maxilares) e pode contribuír a un mellor desenvolvemento intelectual. A lactación materna supón, á súa vez, unha seguridade alimentaria óptima para os bebés e nenos pequenos.

Por último, está máis que claro que o leite materno é moitísimo máis económica e práctica que o leite de fórmula, algo que contribúe a non incrementar os niveis de pobreza en medios desfavorecidos ou a manter un nivel económico digno no noso medio.