Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Conxelar os óvulos para atrasar a maternidade, catro preguntas con resposta

As mulleres que desexan pospor a idade para ter fillos poden recorrer á vitrificación dos seus óvulos para utilizalos no futuro
Por Marta Vázquez-Reina 14 de Xaneiro de 2013
Img dia de la madre listp
Imagen: ECohen

As mulleres en España cada vez atrasan máis o momento de ser nais –a idade media supera os 32 anos-. Esta decisión pode afectar de forma significativa á súa capacidade reprodutiva. Unha alternativa para preservar a fertilidade é a vitrificación de óvulos, unha técnica que permite extraer os ovocitos e conservalos mentres aínda conservan a súa calidade. Este artigo explica cal é o mellor momento para recorrer a este proceso, como se fai, que efectividade ten e canto costa.

A idade media das españolas para estrearse na maternidade supera os 32 anos, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE). De feito, o 54% dos nacementos prodúcense na franxa de idade que vai desde os 32 aos 40 anos.

A medida que aumenta a idade da muller, diminúe o seu reserva de óvulos e a súa calidade

Pospor a maternidade é unha opción pero, con iso, asúmese un risco: a posibilidade de ser nai redúcese. E é que atrasar a idade na que se comeza a buscar o primeiro fillo é o factor que máis inflúe no incremento das consultas por infertilidade, di o ‘Libro Branco da Infertilidade en España‘, da Sociedade Española de Fertilidade (SEF).

A vitrificación dos óvulos trata de mellorar a fertilidade nestes casos. Esta técnica consiste en extraer os ovocitos mentres manteñen a súa boa calidade e conservalos por baixo dos -190ºC, para ser utilizados cando se desexe ser nai.

1. Cando conxelar os óvulos para un embarazo no futuro?

Img
Imaxe: Wikimedia

A Lei 14/2006, sobre técnicas de reprodución humana asistida sinala que toda muller maior de 18 anos pode conxelar os seus óvulos, se o desexa. Os especialistas da SEF aconsellan facelo, mellor, antes dos 35 anos.

Marcos Ferrando, director dun centro especializado en medicamento reprodutivo, apunta que “canto máis novos sexan os óvulos, mellor calidade van ter”. Puntualiza que o ideal é recorrer a esta técnica antes dos 40, pero “moito mellor se é antes dos 35 anos”.

En canto á conservación dos ovocitos, a lei establece que se pode prolongar ata o momento en que os responsables médicos consideren que a muller non reúne os requisitos clínicos para ser receptora (a SEF aconsella ata os 50 anos).

2. Como é o proceso de vitrificación?

A vitrificación empeza coa estimulación ovárica, mediante un tratamento hormonal
O proceso de preservación de óvulos require, en primeiro lugar, que a muller se someta a unha estimulación ovárica mediante un tratamento hormonal. Este proceso dura entre 10 e 12 días, e induce o desenvolvemento de varios óvulos nun mesmo ciclo menstrual. En función de cada muller, pódense xerar entre uns 12 e 20 óvulos.

Estes óvulos extráense despois cunha punción a través dunha ecografía vaginal. Esta é unha técnica que dura un dez minutos e é “fácil, rápida e indolora”, di Ferrando. No entanto, para que a muller senta máis tranquila, a intervención leva a cabo baixo sedación.

Unha vez extraídos, os óvulos conxélanse (vitrificación) e consérvanse ata o momento no que a muller desexa buscar o embarazo.

Iníciase, entón, o proceso de fecundación in vitro dos ovocitos. Ben con esperma da parella ou co dun doante.

3. Que efectividade ten?

O 90% dos óvulos conxelados sobreviven
O proceso de vitrificación dos óvulos é máis efectivo que o da simple conxelación, xa que evita que se forme xeo no interior dos óvulos. Tal como sinala o Grupo de Traballo para a Preservación da Fertilidade da SEF, a taxa de supervivencia despois da descongelación é similar á dos ovocitos frescos (estímase nun 90%).

Pola súa banda, a taxa de embarazo despois da transferencia de embrións xerados a partir destes óvulos rolda o 30 ou 40%.

4. Canto costa?

O ‘Libro Branco da Infertilidade’ prevé que o custo da vitrificación de óvulos baixe nos próximos anos. No entanto, o prezo deste tipo de tratamentos na actualidade é alto. Ademais, non se contempla dentro dos servizos que ofrece a sanidade pública.

Segundo os datos que achegan distintos centros especializados en reprodución asistida, o importe do tratamento oscila entre 2.000 e 4.000 euros. O prezo varía en función dos procedementos que inclúa: estimulación ovárica, punción dos óvulos ou criopreservación dos mesmos.

A esta suma habería que engadir o custo anual do mantemento dos ovocitos vitrificados, que rolda os 300 ou 400 euros, aínda que adoita ser gratuíto durante un ou dous anos.

Tamén ten prezo a desvitrificación e posterior fecundación in vitro, unha vez que se decide buscar o bebé: outros 3.000-4.000 euros máis.

Centros de vitrificación de óvulos en España

Segundo o mapa de centros que preservan a fertilidade, da Sociedade Española de Fertilidade, hai 64 especializados en reprodución asistida que realizan a vitrificación de óvulos no noso país.

Esta técnica utilizouse con máis asiduidade por indicación médica en mulleres con risco de que a súa capacidade de ter fillos véxase afectada por algún tratamento (como o caso dos pacientes oncolóxicos) ou unha intervención xinecolóxica. Con todo, “cada vez é máis frecuente a preservación da fertilidade sen indicación médica”, di a SEF.