Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A importancia da consulta preconcepcional

A consulta previa ao embarazo permite valorar os posibles riscos e proporciona información importante sobre coidados e actividades preventivas adecuadas a cada muller
Por Cristian Vázquez 19 de Xaneiro de 2017
Img importancia consulta preconcepcion hd
Imagen: stockasso

A consulta preconcepcional é a que unha muller realiza cando se propón quedar embarazada. Acoden a ela só un 10% desas futuras nais, a pesar de que os médicos a recomendan con énfases ás mulleres de idade avanzada ou con enfermidades crónicas, pero en xeral para todas as que buscan a xestación. Este artigo explica por que a consulta preconcepcional é tan importante, en que consiste e cales son os seus principais beneficios. Tamén informa de que en Estados Unidos aconséllase dar asistencia preconcepcional a todas as mulleres en idade fértil.

Por que é tan importante a consulta preconcepcional?

A chamada consulta preconcepcional, é dicir, a que se aconsella realizar a toda muller antes de quedar en estado é de vital importancia. E o é por dous motivos, como o explica a ‘Guía de práctica clínica de atención no embarazo e puerperio‘, editada polo Ministerio de Sanidade en 2014. O primeiro deles é o feito de que a saúde da muller durante a xestación depende en gran medida do seu estado de saúde antes da concepción. E o segundo, que o período de maior vulnerabilidade para o embrión é o do seu primeiras dez semanas, cando aínda moitas mulleres descoñecen que están embarazadas. Esta consulta bríndalles información acerca dos riscos aos que non deben exporse.

Segundo detallan os protocolos da Sociedade Española de Ginecología e Obstetricia (SEGO), “a consulta preconcepcional debe formar parte da asistencia prenatal de todas as mulleres, independentemente do seu estado de saúde”. De todos os xeitos, adquire maior importancia nalgúns casos: cando a muller padece algunha enfermidade grave ou crónica (sofre de tiroides ou ten diabetes) ou se ten unha idade avanzada (próxima ou superior aos 40 anos), así como cando existen antecedentes de xestacións con complicacións ou risco de enfermidades congénitas. Con todo, só o 10% das mulleres ou parellas que planifican un embarazo acoden a estas visitas médicas.

A consulta preconcepcional, que debe realizarse dentro do ano previo ao comezo do embarazo, considérase parte da prevención primaria, a “máis completa, rendible e eficaz” das que compoñen o medicamento preventivo. A prevención secundaria (detección da enfermidade e aplicación de medidas terapéuticas para evitar o seu avance) e a terciaria (despois da enfermidade, restaurar a saúde) poden evitarse, se a primaria leva a cabo de maneira correcta.

En que consiste a consulta preconcepcional?

A consulta preconcepcional inclúe unha avaliación xeral da muller, a partir do recoñecemento que o médico realice e da información proporcionada por unha historia clínica o máis completa posible: trazos demográficos, historia gestacional previa, historia familiar, antecedentes de enfermidades crónicas e infeccións e a medicación utilizada para o seu control, factores sociais e estilo de vida. Así o explican os médicos Mónica Capitán Xurado e Roberto Cabrera Vélez nun artigo titulado ‘A consulta preconcepcional en Atención Primaria. Avaliación da futura gestante‘.

Img sexo embarazo arti
Imaxe: ODHD

Segundo as recomendacións de SÉGOA, tamén se deben facer seis exames que completan a valoración dos eventuais riscos que o embarazo podería expor: exploración xinecolóxica e mamaria, citología (test de Papanicolau), analítica, análise de grupo sanguíneo e factor Rh, serología e proba de glucemia. A realización destes estudos a partir da consulta preconcepcional evita ter que efectualos de novo na primeira consulta prenatal, é dicir, cando a xestación xa está en marcha.

Ademais da valoración de riscos, a consulta preconcepcional “alenta ás parellas a considerar a súa responsabilidade de ser pais e debería ser firmemente fomentada a súa implantación na nosa contorna”, apunta SÉGOA. Capitán Xurado e Cabrera Vélez engaden que en tal circunstancia o especialista debe proporcionar á muller información acerca de “actividades preventivas e de educación e promoción para a saúde, adaptando as recomendacións ás condicións particulares de cada muller”.

Beneficios da consulta preconcepcional

Esa información que se proporciona á muller que busca o embarazo en relación coa educación e promoción da súa saúde ten como resultado unha serie de beneficios, enumerados no seu artigo por Capitán Xurado e Cabrera Vélez. Apúntanse a continuación.

  • Permite tomar medidas temperás, como cambios de comportamento para evitar infeccións ou os coidados ante a aplicación de certas vacinas. Débese impedir a xestación, por citar só un caso, no tres meses seguintes á vacinación contra enfermidades causadas por virus vivos atenuados, como sarampión, rubéola, parotiditis, etc.
  • Favorece a posibilidade de que a muller incorpore aos seus hábitos unha nutrición equilibrada e tome, tal como recomendan os especialistas, suplementos de acedo fólico desde polo menos un mes antes da concepción ata o final do primeiro trimestre do embarazo.
  • Dá ao médico a oportunidade de informar sobre a conveniencia de evitar o consumo de sustancias tóxicas (tabaco, alcol, drogas) e de fármacos sen consulta previa e acerca dos perigos de exporse a factores ambientais ou laborais con pesticidas, chumbo, mercurio ou outras que poden resultar moi nocivas para o bebé en formación.
  • Tamén se pode dar información nesta consulta das vantaxes de realizar durante a xestación actividade física suave ou moderada, así como de evitar os exercicios demasiado enérxicos, que se aconsella a exposición a altas temperaturas, como nas saunas, xa que pode ter sobre o feto o mesmo efecto que a febre: danos no tubo neural.
Coidados preconcepcionales para toda muller en idade fértil

Segundo os protocolos de SÉGOA, por moi precoz que sexa a primeira consulta prenatal, as opcións para poder mellorar a saúde da muller e o resultado do seu embarazo son menores que cando se realiza a consulta preconcepcional. Por iso, os expertos pon tanto énfases na súa importancia.

O médicos Capitán Xurado e Cabrera Vélez destacan no seu texto que o Grupo de Expertos do Servizo Nacional de Saúde de Estados Unidos sobre Coidados Prenatales recomendou estender os coidados preconcepcionales, como parte da rutina da Atención Primaria e aproveitando calquera visita ao sistema sanitario, a todas as mulleres en idade fértil e, en particular, cando hai unha proba de embarazo negativa ou unha solicitude de consello antes da xestación ou cando se detectan factores de risco ou dalgunha enfermidade crónica.