Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Así será a volta ao cole este ano en cada comunidade autónoma

Recollemos o dez medidas principais que se aplicarán en toda España e mostrámosche as particulares de cada comunidade autónoma nun mapa interactivo
Por EROSKI Consumer 31 de Agosto de 2020
vuelta cole comunidades
Imagen: iStock

Este ano, o regreso ás aulas será diferente. Máscaras, lavado frecuente de mans, distancia de seguridade e menos compañeiros nas aulas e no patio formarán parte da rutina dos escolares. Tamén hai cambios na data de inicio de curso e, nalgúns casos, haberá probas PCR para os profesores e o persoal non docente. Neste artigo repasamos as 10 medidas principais que se aplicarán en toda España e as particulares de cada comunidade autónoma.

Entre o 4 e o 22 de setembro —dependendo da comunidade autónoma— as aulas volverán encherse de escolares dispostos a comezar un novo curso que, sen dúbida, será moi diferente aos anteriores. A covid-19 cambiou as regras e impuxo unhas novas que tamén afectan á escola: compartir bocadillo ou xogar no recreo cos compañeiros doutros cursos deberán esperar uns meses máis.

As 10 normas crave de Sanidade para o novo curso

Para garantir unha volta ao colexio segura, o Ministerio de Educación pactou 29 medidas e 5 recomendacións coas comunidades autónomas que se aplicarán en todos os centros educativos do territorio español. No entanto, déixase a criterio de cada comunidade a adopción doutras normas para completar este regulamento básico.

1. Colexios sempre abertos

?  ?  Sempre que as condicións epidemiolóxicas permítano, os centros educativos permanecerán abertos durante todo o curso escolar, asegurándose os servizos de comedor, o apoio lectivo a menores con necesidades especiais ou ás familias socialmente vulnerables.

2. Presencialidad

?  ?  A actividade lectiva será presencial en todos os niveis e etapas, priorizándoa e garantíndoa, polo menos, ata 2° da ESO. Os cocientes por aula reduciranse, aínda que non se establece en que contía e déixase a criterio da comunidade autónoma.

3. Máscara

?  ?  A máscara será obrigatoria para os maiores de 6 anos en todo momento e en todos os lugares do centro educativo, con independencia de que se poida manter a distancia interpersoal ou de que os escolares pertenzan ao mesmo grupo burbulla.

4. Distancia interpersoal

?  ?  Establécese en 1,5 metros. Haberá de respectarse, excepto entre os integrantes do mesmo grupo burbulla, nas zonas comúns, no comedor e nas entradas e saídas do centro.

5. Grupos de convivencia estables para os máis pequenos

?  ?  Estableceranse grupos de convivencia estable ou burbulla para todos os alumnos de infantil e do Primeiro Ciclo de Educación primaria: o obxectivo é minimizar as interaccións co resto do alumnado. Sempre que sexa posible, os cursos superiores a 2° de Primaria deberán organizarse tamén en grupos de convivencia estable.

6. Lavado de mans

?  ?  Os alumnos deberán lavarse as mans con moita frecuencia cando permanezan no centro escolar; como mínimo, cinco veces durante a xornada.

7. Ventilación nas aulas e limpeza

?  ?  Garantirase a ventilación das aulas con frecuencia. Polo menos ao finalizar cada clase, durante o recreo e ao concluír o día. Recoméndase manter as xanelas abertas durante a xornada lectiva. Ademais, prestarase especial atención á limpeza e desinfección das instalacións do centro, pondo especial fincapé nos lavabos e o comedor.

8. Toma de temperatura

?  ?  Antes do inicio de cada xornada escolar, profesores, traballadores do centro e alumnos deben tomarse a temperatura. Déixase a criterio de cada comunidade autónoma establecer onde deberá facerse ese control, xa sexa en casa ou no colexio.

No caso de que esa toma de temperatura fágase no centro educativo, deberase garantir que non se produzan aglomeracións e póidase respectar a distancia interpersoal.

9. Comedor e transporte escolar

?  ?  No comedor débese garantir a distancia de 1,5 metros entre os alumnos, salvo se estes pertencen ao mesmo grupo burbulla. Asignarase un posto fixo para cada neno que manterá todo o ano.

No transporte escolar será obrigatorio o uso da máscara para maiores de 6 anos e recomendable para os pequenos de entre 3 e 5 anos. Sempre se ocupará o mesmo asento.

10. Protocolo a seguir en caso de contaxio

?  ?  Os centros educativos deben designar a unha persoa responsable para todos os aspectos relacionados coa covid-19, que actuará como interlocutor cos servizos sanitarios e coñecerá o protocolo a seguir.

Contémplanse catro escenarios no caso de que se detecte algún contaxio no centro escolar:

  • O menos grave é a detección dun brote nunha aula con tres ou máis casos todos pertencentes ao mesmo grupo estable de convivencia. Se isto ocorre, suspenderíase a actividade docente nesa aula ata transcorridos 14 días desde o inicio da corentena dos contactos.
  • Un segundo suposto é a mesma situación anterior pero con varias clases implicadas sen vínculo epidemiolóxico: actuaríase como no primeiro caso.
  • O terceiro suposto contempla brotes en varias aulas con vínculo epidemiolóxico. Se isto ocorre, estudaríase a posible relación entre eses casos; se a houbese e non se puideron manter as medidas de prevención e hixiene, valoraríase a extensión da corentena e a suspensión das clases doutros grupos ata transcorridos 14 días desde o inicio da corentena. Ademais, poderíanse pechar liñas completas, ciclos ou etapa educativa.
  • O último escenario, o máis grave, prevé o peche total do centro durante 14 días. A súa reapertura non se produciría ata que a situación estivese controlada e non supuxese un risco epidemiolóxico.

Á súa vez, a comunidade autónoma pode decretar a suspensión de toda a actividade lectiva de forma unilateral pero só ante situacións excepcionais e sempre comunicándoo ao Goberno central previamente.

Volta ao cole por comunidades autónomas

Ademais das medidas de cumprimento obrigatorio en todo o territorio nacional, cada comunidade autónoma ten potestade para engadir aquelas que considere oportunas. Detallámolas no seguinte mapa interactivo.