Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Baixo peso do bebé ao nacer, que riscos implica?

Nacer con pouco peso podería derivar en problemas relacionados co desenvolvemento neurológico do neno e diversas enfermidades na adultez
Por Cristian Vázquez 18 de Abril de 2017
Img bajo peso bebe nacer riesgos hd
Imagen: philipus

Segundo a Asociación Española de Pediatría, entre o 3% e 5% dos bebés teñen formas máis ou menos leves de baixo peso ao nacer. Isto implica algúns riscos que van desde unha maior morbimortalidad perinatal ata unha máis alta probabilidade de padecer diabetes ou problemas cardíacos ou do desenvolvemento neurológico no futuro. Este artigo explica cando se considera que un neno ten baixo peso ao nacer, ofrece datos sobre a prevalencia e as causas deste problema e enumera as súas posibles consecuencias máis importantes, como as relacionadas co desenvolvemento neurológico.

Cando se considera que un bebé ten baixo peso ao nacer?

Un bebé ten baixo peso ao nacer ou, en termos máis precisos, é pequeno para a idade gestacional (PEG), cando o seu peso ou a súa lonxitude atópanse por baixo do percentil 3 en relación coa súa poboación de referencia, o seu sexo e a súa idade gestacional. O percentil 3 é a liña que, nun gráfico de estatísticas, marca o límite do conxunto do 3% inferior, neste caso, de bebés con menor peso ou lonxitude. Por iso, pódese afirmar que os nenos PEG son os que pertencen ao grupo do 3% dos máis pequenos.

En ocasións sinálase que os bebés PEG son aqueles que pesan menos de 2,5 quilos ao nacer, pero en realidade os percentiles en España para os nados a termo están un pouco por encima desa cantidade. Como se observa nas táboas dos últimos Estudos Españois de Crecemento, con datos de 2010, o percentil 3 para o peso dos nenos á semana 42 de xestación atópase ao redor dos 2.850 gramos, mentres que para as nenas a cifra é duns 2.750 gramos. Por iso, para bebés nados a termo, serían PEG se ao nacer pesan menos que esas cantidades.

Prevalencia e causas do baixo peso ao nacer

Os especialistas sinalan a importancia de distinguir entre PEG e crecemento intrauterino retardado (CIR). En máis do 90% dos casos aparecen xuntos, explícase nos protocolos de neonatología da Asociación Española de Pediatría (AEP), pero o CIR “esixe un seguimento no tempo mediante ecografía”, con independencia de se, ao nacer, o peso do neno estea ou non por baixo do normal. A AEP apunta que “no noso medio estímase que unha de cada dez xestacións pode cursar con atraso no crecemento fetal”, mentres que os bebés PEG “representan un 3-5% da poboación”.

Cada unha destas situacións responde a causas distintas e carrexa riscos e consecuencias diferentes. Na maioría das ocasións, o motivo do PEG non está claro, sinala a AEP, aínda que “se describiron como factores implicados causas maternas, placentarias e fetales“. As causas maternas parecen estar asociadas na metade dos casos, sobre todo a partir de problemas como a hipertensión arterial e -un factor moi evitable- o tabaquismo da muller. As causas fetales, pola súa banda, corresponden ao 15% dos casos “e, en xeral, adoitan ser máis graves e de peor prognóstico”, engade o documento dos pediatras.

Baixo peso ao nacer, os seus riscos e consecuencias

O baixo peso ao nacer ten múltiples riscos e consecuencias. A continuación enuméranse os máis importantes:

  • A mortalidade perinatal nos nenos PEG é entre 10 e 20 veces máis grandes, sobre todo como consecuencia de hipoxia (deficiencia de osíxeno no sangue, células e tecidos) ou anomalías congénitas.
  • Estes pequenos tamén teñen maiores riscos de sufrir, nalgún momento, diabetes, enfermidade cardíaca, alta presión arterial ou a chamada síndrome metabólico ou síndrome X, que se produce cando se padecen todos eses problemas á vez e que xera un risco de vida importante a unha idade relativamente nova.
  • Existen efectos sobre o desenvolvemento neurológico e da conduta. Entre o 8% e 10% dos nenos PEG son persoas con talla curta na idade adulta, que se asocia a “desvantaxes psicosociais e problemas do comportamento”, segundo os protocolos dos pediatras. Por iso, nestes casos é importante o acompañamento psicolóxico.
  • A maioría dos bebés PEG presenta o chamado “crecemento recuperador”, que é “unha velocidade de crecemento maior que a media para a idade cronolóxica e sexo durante un período definido de tempo, despois dunha etapa de inhibición do crecemento”. Grazas a este crecemento acelerado, que en máis do 85% dos nenos prodúcese durante os primeiros dous anos de vida, os pequenos alcanzan a súa canle de crecemento normal. Se aos dous anos o neno non experimentou este crecemento recuperador, o risco de que teña talla baixa na adultez é entre 5 e 7 veces maior, polo cal os especialistas recomendan, en tal situación, acudir a un endocrinólogo pediatra.
Posibles problemas no desenvolvemento neurológico

As consecuencias negativas do baixo peso ao nacer tamén poden ser déficit de atención, peor capacidade de adaptación ao medio e peor mobilidade. Esa foi unha das conclusións da tese doutoral de Daniel Orós López, titulada ‘Resultados perinatales e sobre o neurodesarrollo do crecemento fetal tardío‘ e presentada aprobada pola Universidade de Barcelona en 2010.

O estudo en cuestión comparou as habilidades neurológicas de dous grupos de bebés: 100 de peso normal e 102 pequenos para a idade gestacional. Realizouse con eles unha proba chamada Escala de Avaliación do Comportamento Neonatal, que mide capacidades como a atención, a mobilidade, a resposta a estímulos visuais ou auditivos e a adaptación ao medio. En todos os campos, o rendemento dos nenos PEG foi inferior ao dos de peso normal, mesmo en menores que, no momento do traballo científico, tiñan un peso e unha talla xa normalizados.

Por iso, aínda que os investigadores sinalaban a importancia de novas probas para confirmar estes datos, salientaban a importancia que pode ter a prevención destas situacións, as cales ata poden afectar o desenvolvemento sensorial e cognitivo futuro durante toda a nenez e a adolescencia.