Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Conciliar lactación e traballo, un dereito protexido por lei

A incorporación laboral é o principal motivo de abandono da lactación materna no noso país, aínda que hai opcións legais para poder mantela máis tempo
Por Marta Vázquez-Reina 14 de Febreiro de 2013
Img lactancia materna trabajos oficinas madres conciliacion familiar compatibles bebes listado
Imagen: Mothering Touch

O 75% das mulleres que inician a lactación materna en España abandónana antes do seis meses recomendados polos expertos sanitarios. O principal motivo é a volta ao traballo. Que opcións teñen as nais para seguir aleitando aos seus fillos mentres están no seu posto de emprego? Este artigo explica o marco legal que ampara ás nais traballadoras para poder aleitar e como inflúen os convenios colectivos das empresas. Detalla tamén as fórmulas máis habituais para conciliar a lactación.

Lactación e traballo, unha relación complicada

O 68% das nais españolas opta pola crianza natural, pero só una de cada catro mantén a lactación exclusiva durante polo menos seis meses, período mínimo recomendado pola Organización Mundial da Saúde. Así o reflicte a Enquisa Nacional de Saúde, do Instituto Nacional de Estatística.
A volta ao traballo é a primeira causa do abandono da lactación en España

Por que as nais españolas deixan de dar o peito antes de tempo? Os pediatras que participaron na enquisa mundial sobre lactación materna ‘Global breastfeeding study‘ sinalan que a volta ao traballo é o principal motivo de abandono da lactación.

A mesma conclusión obtense ao analizar os datos sobre a duración media da lactación en España, recollidos polo ‘Informe técnico sobre a lactación en España‘ da Asociación Española de Pediatría: entre 14 e 15 semanas, un período case coincidente con o permiso de maternidade (16 semanas).

A nai traballadora ten dereito á lactación

Manter a lactación materna despois de incorporarse ao traballo pode resultar máis incómodo ou complicado para as nais. Pero non é imposible, indican desde o grupo Alba de apoio á lactación.

Ata que o bebé cumpre nove meses, é posible ausentarse para aleitar

Un aspecto esencial para logralo, apuntan, é coñecer os dereitos que amparan á muller nestas circunstancias. Para iso, é preciso remitirse ao Estatuto dos Traballadores, en concreto ao artigo 37.4, que regula os aspectos relativos ao permiso de lactación. A normativa establece que ata que o bebé cumpra o nove meses, os traballadores poden optar polas seguintes alternativas para seguir aleitando ao seu fillo:

 • Ausentarse durante unha hora do traballo. Este tempo debe ser durante a xornada, non ao principio ou ao final; e pódese dividir en dúas fraccións de 30 minutos.

 • Reducir a xornada media hora. A nai pode elixir entrar ao traballo 30 minutos máis tarde do horario habitual ou terminar a xornada con antelación.

 • Acumular o dereito dunha hora para lactación diaria en xornadas completas, de modo que poida prolongar uns días máis (ao redor dunha quincena) a estancia no fogar co pequeno.

En todos os casos, estes son dereitos da muller e non necesita autorización previa da empresa para exercelos. O único requisito que lle impón a normativa é que debe avisar, con polo menos 15 días de antelación, das datas nas que comezará e finalizará o seu permiso de lactación.

De que maneira inflúen os convenios colectivos?

Esta normativa é xenérica para todos os traballadores, sexa cal for o seu lugar de traballo. Pero para coñecer ben cales son todas as opcións, é preciso tamén verificar se o convenio colectivo do sector ao que pertence a empresa -ou o da propia compañía- inclúe algunha mellora na regulación do permiso de lactación.
Algúns convenios inclúen melloras do permiso de lactación
Unha investigación publicada polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social cita algunhas das melloras que se poden obter para conciliar o traballo coa lactación nalgúns convenios. Un permiso máis amplo (ata os 12 meses), redución da xornada dunha hora -en lugar de media-, cambiar a xornada partida pola continua ou ausentarse durante máis tempo, pero cunha redución proporcional do salario, son algunhas das máis destacadas.

Como conciliar lactación e traballo

Img embarazadas pechos dos bebes amamantar art
Imaxe: Benjamin Magaña

Unha vez que se coñecen as alternativas para conciliar a lactación co traballo, hai que atopar a fórmula que permita manter a crianza natural. En xeral, pódese optar por dous métodos:

 • Manter a lactación como antes: se a distancia entre o traballo e o fogar permíteo ou a nai conta cunha persoa que leve ao bebé ao lugar de traballo nas horas indicadas, poderá continuar coa lactación directa, sen saltarse ningunha toma do peito.

 • Extraer e conxelar o leite: se é imposible reunirse co bebé durante a xornada laboral, a nai terá que extraerse o leite no lugar de traballo. Deste xeito, conserva a mesma produción de leite e evita obstrucións e problemas nas mamas. Este leite conxélase e utilízase para alimentar ao pequeno en ausencia da nai.

  Reforma laboral e lactación

  A normativa relativa ao permiso de lactación sufriu unha modificación recente, co Real Decreto-lei 3/2012 de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral.

  David Montoya, profesor de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade de Alacante, apunta que un dos cambios máis significativos foi o “recoñecemento do dereito ao permiso de lactación nos casos de bebés adoptados ou acollidos”.

  Outra variación relevante foi a inclusión do pai no dereito ao permiso de lactación nas mesmas condicións que a nai. Montoya sinala que antes a titularidade do permiso atribuíase de forma exclusiva a “as traballadoras”, aínda que podía cedelo ao pai se ambos os proxenitores tiñan emprego. Con todo, matiza Montoya, “cando a muller estaba en paro ou traballaba por conta propia, o pai non podía exercitar o dereito de lactación”. A normativa establece agora que o permiso de lactación é un “dereito individual dos traballadores, homes ou mulleres”.