Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cordón umbilical e doazóns: unha rede solidaria global

Para que o sangue do cordón, chea de células nai, sirva para un transplante é imprescindible que a muller estea sa e non exista risco de transmitir unha enfermidade
Por Marta Vázquez-Reina 9 de Novembro de 2012
Img banco cordon umbilical donanciones listado

España é o segundo país que máis sangue de cordón umbilical doa, só por detrás de Estados Unidos. Ceder o sangue do cordón umbilical do bebé é un sinxelo acto altruísta que todas as futuras nais poden exporse antes do parto. Non comporta ningún risco e coas células nai que contén pódese axudar a persoas enfermas de calquera país a recuperarse, xa que os bancos de cordón forman unha rede mundial. Con todo, como se explica a continuación, existen algúns requisitos que a nai e o bebé deben cumprir para poder converterse en doantes deste sangue.

España é o segundo país que máis sangue de cordón umbilical doa

Hai máis de 52.000 unidades de sangue de cordón umbilical almacenadas no país
España é o segundo país do mundo, por detrás de Estados Unidos, con máis unidades de sangue de cordón umbilical (SCU) almacenada (cada unidade corresponde ao sangue obtido do cordón dun bebé). Así se recolle no Plan Nacional de Sangue de Cordón Umbilical aprobado pola Comisión de Transplantes do Consello Interterritorial, do Ministerio de Sanidade. Esta posición é froito da doazón altruísta que miles de nais do noso país fan cada ano aos bancos públicos de SCU que se reparten por todo o territorio.

Segundo os datos que inclúe a memoria de 2011 do Rexistro de Doantes de Medula Ósea (REDMO) da Fundación Josep Carreiras, durante o último ano recolléronse un total de 5.781 unidades; e a 31 de decembro de 2011 os bancos públicos españois xa contaban con 52.377 unidades de SCU almacenadas, un 46% máis que en 2008.

Os bancos de cordón, unha rede mundial

O sangue do cordón umbilical conta cun gran número de células nai
Pero, que utilidade teñen estas doazóns? A resposta é sinxela. O sangue do cordón contén gran cantidade de células nai, é dicir, que teñen a capacidade de producir diversos tecidos. Se estas unidades biolóxicas se trasplantan, persoas que padecen enfermidades, como a leucemia, poden obter importantes beneficios terapéuticos.

Ao doar o sangue do cordón, o persoal responsable inscríbea no REDMO e entra así a formar parte, de forma inmediata, dunha rede telemática que engloba aos principais rexistros mundiais de cordón e que permite acceder á información dispoñible de máis de 500.000 unidades de sangue repartidas por todo o planeta. Deste xeito, calquera persoa do país que sexa pode atopar un doante compatible con ela e así mitigar os efectos da súa enfermidade.

Requisitos que a nai e o bebé deben cumprir para converterse en doantes

Segundo o Plan Nacional de Sangue de Cordón Umbilical, poden ser doantes de cordón umbilical todas as embarazadas sas que “cumpran o protocolo establecido de avaliación”. Para verificar esta condición, tras solicitar o desexo de ser doante, o persoal médico do centro no que se dará a luz revisa o historial da muller e comproba que cumpre os requisitos necesarios, que se recollen no plan nacional. Estes son algúns dos máis significativos.

 • Condicións da nai

  • Ser maior de 18 anos.

  • Non padecer ningunha das enfermidades infecciosas, parasitarias ou xenéticas, como a hepatite C, o paludismo, a toxoplasmosis (no seis meses anteriores ao parto) ou a enfermidade de Crohn (inflamación crónica do intestino).

  • Non estar exposta, no seis meses anteriores ao parto, a algunhas situacións de risco de transmisión de infeccións, como cirurxía maior, realizarse tatuaxes ou piercing ou someterse a un tratamento de acupuntura.

  • Non ter antecedentes de consumo de drogas.

  • Non padecer unha anemia grave.

  • Que o embarazo non sexa o resultado dunha doazón de seme ou óvulos.

 • Condicións relacionadas co bebé

  • O recentemente nado debe pesar máis de dous quilos e medio.

  • É necesario obter un resultado superior a oito puntos na proba de Apgar , o test que se realiza nada máis nacer para avaliar o estado físico do bebé conforme a cinco factores (aspecto, pulso, irritabilidad, actividade e ton muscular e respiración).

  • O pequeno non debe presentar signos de infección ou de aspiración de meconio , as primeiras feces do bebé.

 • Condicións do parto nas que non está indicada a extracción

  O Plan Nacional de Sangue de Cordón Umbilical, do Ministerio de Sanidade, establece, así mesmo, unha guía de formalidades necesarias para converterse en doante, que teñen que ver co parto.

  • Existen limitacións en caso de partos prematuros (antes da semana 37 de xestación), aínda que, nalgúns casos, permítese se se deu a luz a partir da trixésimo cuarta semana.

  • Partos múltiples de máis dun bebé.

  • Se durante o nacemento preséntase algunha circunstancia que altere a saúde da nai ou do bebé.

  • Cando a extracción do sangue poida interferir na atención adecuada da muller ou do recentemente nado.

  Noutros casos, os requisitos teñen que ver coa calidade do cordón umbilical. Unha vez extraída o sangue, é necesario verificar que se obtén a cantidade mínima esixida (entre 100 e 110 gramos de líquido). Esta transpórtase ao banco de sangue de cordón do centro sanitario no que nacese o bebé. Alí sométese a un control rigoroso de calidade para seleccionar as mostras que poderán ser utilizadas nos transplantes e descartar as que non cumpran os criterios establecidos para ser preservadas.