Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

David Navarro, avogado laboralista

Co novo permiso de paternidade evitaremos un motivo máis de discriminación á muller
Por Blanca Álvarez 7 de Marzo de 2019
Img fotodavidnavarro hd
Imagen: baranq

Convencido absoluto da necesidade da ampliación do permiso de paternidade a 16 semanas, o avogado laboralista David Navarro espera agora, tras a súa aprobación por parte do último Consello de Ministros, que patronal e sindicatos póñanse ao choio para impulsalo. Considera que esta medida beneficia ao noso mercado laboral, xa que equipara a homes e mulleres á hora de ter un fillo. E, na súa opinión, demostra que “o noso sistema é envexable, ao permitirnos gozar dun magnífico sistema contributivo como traballadores e, agora, tamén como pais”.

Cre que era necesario equiparar o permiso de paternidade ao de maternidade?

“A nivel laboral, co novo permiso de paternidade o noso mercado gañará en calidade”

Por suposto. Todo pai e toda nai queren gozar dos seus fillos por igual, e cunha razón tan clara como esta por que privarse de facelo uno fronte ao outro? Queremos estar os pais menos cos nosos fillos que as nais? No meu caso, e no de moitos, claramente non. Con todo, creo que estes temas están bastante politizados e levan á opinión pública a confusión. Este tipo de medidas son estudadas por especialistas con coñecementos exactos da capacidade que ten a bolsa da Seguridade Social para soportar os gastos que este tipo de prestacións ocasionan. Ademais, existe lamentablemente un descoñecemento importante pola maioría dos cidadáns respecto diso de onde sae o diñeiro para pagar esta prestación. Moitos pensan que procede dos petos dos traballadores para calquera (normalmente aluden aos que non traballan e collen este permiso para traballar menos), e non é así. Este permiso sae das contribucións á Seguridade Social que facemos os traballadores e serven para manter aos demais traballadores cando se atopan coa necesidade de coidar aos seus fillos.

Que beneficios traerá para os homes?

No plano persoal, sentiremos libres de dispor de máis días para gozar dos nosos recentemente nados. E con todos os dereitos que a lei nos confire, non só a nivel asistencial, senón a nivel legal, porque o noso ordenamento laboral cualifica como nulos os despedimentos discriminatorios por facer uso deste tipo de permisos. Por outra banda, a nivel laboral penso que o noso mercado gañará en calidade, xa que evitaremos -un paso máis, pero sen chegar á meta- un motivo máis de discriminación á muller. Entenderase a maternidade e a paternidade como algo igual para a muller e para o home.

E estima que a medida dará máis oportunidades de crecemento laboral ás mulleres?

“Para o ano 2019 serán oito semanas de permiso; para 2020, 12; e para 2021, 16 semanas”
Teño os meus reservas porque aínda queda un escollo. Por que nosa sociedade entendeu que as medidas de protección e coidado aos nosos menores (e aos nosos maiores) teñen que ser sempre levadas a cabo pola muller? A redución de xornada por coidado de fillos ata os 12 anos de idade, a excedencia por coidado de fillos menores de tres anos ou a redución de xornada para o coidado de fillos con enfermidades graves non se crearon para que só utilizáseas a muller. De feito, non expresan que obrigatoriamente ha de ser a nai quen as colla… e parece que todo o mundo entende que é así. Penso que, co paso que demos, agora sindicatos e patronal deben sentar para dar un impulso a estas medidas. Con elas e algunhas outras, consolidariamos o cambio polo menos no que respecta ao ámbito laboral.

Cantas semanas serán obrigatorias de baixa por paternidade? E as que non o son, poderanse ceder ao outro proxenitor?

Á espera de ver como queda a publicación final do real decreto-lei aprobado polo Consello de Ministros o pasado 1 de marzo, non hai que esquecer que para o ano 2019 serán 8 semanas de permiso; para 2020, 12; e para 2021, 16 semanas. En calquera caso, do lido ata agora nos proxectos presentados polos partidos políticos, establécense catro semanas obrigatorias para a nai posteriores ao alumeamento que ha de gozar obrigatoriamente nese prazo, cousa que é perfectamente comprensible pola necesidade da súa recuperación e o coidado do menor. O resto de semanas podíaas gozar a continuación do parto cedéndolle ao pai as que considerase. Agora, o pai terá a obrigación de gozar obrigatoriamente catro semanas despois do parto ou antes se a gestante necesítao. E o resto de semanas que restan a ambos poderán repartilas en función das necesidades familiares, sen que en ningún caso superen os 12 meses tras o nacemento. Á espera de ler a norma, é o que entendo que ocorrerá.

É obrigatorio gozalas seguidas e desde o nacemento do neno?

“Aos matrimonios que opten pola adopción ou acollemento, as medidas hanlles de repercutir igual”

En principio só o serán o catro primeiras, e o resto a disposición dos cónxuxes, pero en igualdade de condicións, sen poder cederse semanas. Ou iso espero, porque se non, volveriamos dar un paso atrás. Non debemos esquecer a regulación que terán os matrimonios que opten pola adopción ou acollemento, que por suposto as medidas hanlles de repercutir igual, salvo pequenas excepcións en materia de goce.

O impacto orzamentario para 2019 calcúlase entre 250 e 300 millóns de euros. Podémosnolo/Podémonolo permitir economicamente?

Debemos ter confianza nas persoas que están detrás, que son as verdadeiramente coñecedoras da nosa situación económica en canto á Seguridade Social refírese. A maiores, temos á patronal e os sindicatos que traballan día a día polo noso mercado de traballo, e deberiamos darlles a confianza que merecen. O noso sistema é envexable. O Pacto de Toledo foi un exemplo para o mundo enteiro en materia de responsabilidade e concordia en materia de Seguridade Social. Grazas aos que o fixeron posible, hoxe en día todos os traballadores gozan dun magnífico sistema contributivo, polo que, se o gozamos como traballadores, por que non poder facelo tamén como pais? Creo sinceramente que este tipo de medidas tan necesarias para o traballo están a levarse ás ditosas “esquerdas e dereitas” de sempre. Estamos a caer na mesma trampa de sempre, cando realmente do que se fala é doutra cousa.