Infografía

Lactación artificial

Lactancia artificial

A pesar das vantaxes que ofrece a lactación materna, certos motivos culturais, persoais ou socio-laborais fan que algunhas nais opten pola lactación artificial ou pola lactación materna de biberón.