Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Lei de infancia e adolescencia: nenos seguros en casa, o colexio e as redes

A futura lei inclúe actuacións e medidas a nivel preventivo, de orientación e axuda para reforzar a seguridade de nenos e adolescentes ante a violencia
Por EROSKI Consumer 15 de Xullo de 2020
Ley Infancia
Imagen: Bessi

A violencia contra os menores ten múltiples caras e pode aparecer en numerosos espazos: en casa, no colexio, a través das redes sociais… A lei de protección á infancia e a adolescencia impulsada polo Goberno inclúe a prevención, a actuación no nivel educativo, o apoio familiar, a implicación dos servizos sociais e da sanidade ou a regulación da publicidade e das redes sociais para reforzar a seguridade dos nenos. Neste artigo recollemos algunhas destas medidas, en concreto, as destinadas a evitar situacións de violencia contra o menor na escola, no fogar ou mentres navegan por Internet ou se relacionan nas redes sociais.

Era necesaria esta lei?

A Lei Orgánica de Protección Integral á Infancia e a Adolescencia fronte á Violencia (na actualidade, aínda Proxecto de Lei) impulsada polo Goberno pretende “reforzar a protección dos menores e os adolescentes fronte á violencia, aumentar a defensa do menor e facer que os seus intereses prevalezan”,  indica María José Olesti, directora xeral do observatorio The Family Watch (Instituto Internacional de Estudos sobre a Familia). Na súa opinión, a coñecida como “lei Rhodes” era necesaria, por varias razóns:

 • Por unha banda, o Comité de Dereitos do Neno, tras examinar a situación dos dereitos da infancia en España en 2018, instou a crear unha lei similar á aprobada contra a violencia de xénero.
 • Oriéntase ao cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) para a Axenda 2030: “Promover sociedades, xustas, pacíficas e inclusivas” (Obxectivo 16) e “pór fin aos malos tratos, a explotación, trátaa e todas as formas de violencia e tortura contra os nenos” (meta 16.2).
 • Os cambios producidos na sociedade española nestes últimos anos facían necesario “introducir novos aspectos nesta Lei, que atendesen ás necesidades reais e que se apoiasen no principio reitor do ‘interese superior do menor’”, explica Olesti.

Niños ley InfanciaImaxe: rudyanderson

Protección do menor en casa

A familia é a primeira contorna do neno, e onde debe recibir amor, seguridade e as bases para o seu desenvolvemento persoal. Con todo, en moitas ocasións, é o lugar no que suceden moitos incidentes de violencia contra o menor. Para reforzar a súa seguridade no ámbito familiar, a nova lei prevé:

 • Proporcionar o apoio público necesario para previr desde a primeira infancia factores de risco, reforzar factores protectores, así como apoiar o labor educativo das familias.
 • Promover o bo trato, a parentalidad positiva, a adquisición de competencias emocionais, de negociación e resolución de conflitos en base á situación e necesidades dos proxenitores ou, no seu caso, das persoas titoras ou guardadoras ou acolledoras.
 • Obrigación de denunciar ao cónxuxe e aos familiares próximos da persoa que cometese un feito delituoso, cando se trate dun delito grave labor contra unha persoa menor de idade.
 • Será obrigatoria a imposición da pena de privación da patria potestade aos penados por homicidio ou por asasinato, se o autor e a vítima tiñan  fillos en común e no caso de que a vítima fose fillo do autor.

Seguridade do neno no colexio

Para evitar que se dean situacións de acoso ou violencia no colexio, “unha contorna de socialización central na vida dos nenos, nenas e adolescentes” —como sinala o Anteproxecto de Lei—, establécense algunhas actuacións:

 • Deber de comunicar calquera situación de violencia sobre nenos, nenas ou adolescentes á autoridade competente aínda cando non sexa constitutiva de delito. Este deber de comunicación configúrase dunha forma máis esixente para aqueles colectivos profesionais que teñan un contacto habitual con menores.
 • Formación especializada sobre os dereitos fundamentais da infancia aos profesionais que teñan un contacto habitual con persoas menores de idade.
 • Haberá un coordinador de benestar e protección nos centros educativos. Terá a obrigación de asegurar o adecuado funcionamento dos protocolos de actuación fronte a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de xénero ou de calquera outra forma de violencia.

deporte ley infanciaImaxe: bottomlayercz0

Sen risco para o menor no deporte

Xa sexa no colexio, nun club deportivo ou en equipos de competición, moitos menores que practican deporte poden ser obxecto de violencia nesta contorna. Para garantir que se fai con seguridade en todos os aspectos, as entidades deportivas deben, entre outros aspectos:

 • Contar con protocolos de actuación fronte á violencia no ámbito deportivo.
 • Ter un delegado de protección para informar e apoiar aos nenos, e atender ao cumprimento de distintos protocolos.

Máxima seguridade en Internet e as redes sociais

Internet é unha das maiores e máis perigosas fontes de violencia sobre os menores, polo que esta lei preocúpase de forma especial por este tema:

 • Regúlanse as actuacións públicas dirixidas a garantir o uso seguro e responsable de Internet por parte de nenos e adolescentes, familias, educadores e profesionais que traballen con persoas menores de idade.
 • Créanse novos tipos delituosos para evitar a impunidade de condutas realizadas a través de medios tecnolóxicos e da comunicación, que producen graves riscos para a vida e a integridade das persoas menores idade, así como unha gran alarma social, como as que promovan o suicidio, a autolesión ou os trastornos alimenticios entre persoas menores de idade.
As carencias da lei

A pesar dos avances do proxecto, existen algunhas debilidades, entre as que destacan, en opinión de María José Olesti, directora xeral do observatorio The Family Watch (Instituto Internacional de Estudos sobre a Familia):

 • Falta de asignación orzamentaria para o seu desenvolvemento e implementación.
 • Escasa protección de os menores estranxeiros non acompañados: seguen existindo barreiras que pon en perigo os dereitos destes nenos, e poderíase incidir máis na súa protección.
 • Falta dun Pacto de Estado: desde The Family Watch solicitan desde hai tempo “un Pacto de Estado polas Familias e a Infancia”, que dote de maior seguridade ás familias e, por conseguinte, aos nenos e adolescentes.
 • Estudos de impacto nos menores: os expertos do observatorio sinalan a necesidade de “realizar estudos de impacto nos menores antes de realizar unha modificación nas leis que lles afecten”, especialmente en situacións como a actual.